Wprowadzenie do Power BI

Autorskie szkolenie, opierające się na praktycznych metodach przekazywania wiedzy, pozwalające kompleksowo zapoznać się ze wszystkimi fazami tworzenia nowoczesnego raportu przy użyciu narzędzia Power BI.

CELE KURSU

Zapoznanie się z fazami tworzenia raportu – od przyjęcia danych poprzez ich transformację i modelowanie po wizualizację danych w raporcie końcowym. Uczestnicy szkolenia zyskają umiejętność korzystania z różnych źródeł, wiedzę o tym, jak przygotować je do wizualizacji i dobrać odpowiednie typy wizualizacji do problemu biznesowego/metrycznego.
Po zakończeniu szkolenia podstawowego uczestnicy będą przygotowani do bardziej zaawansowanych tematów związanych z usługą Power BI.

FORMA KURSU

Warsztaty (przez większość czasu uczestnicy opracowują krok po kroku raport końcowy/pulpit nawigacyjny przy użyciu materiałów i wsparcia trenera)

OFERUJEMY

Szkolenie autorskie dopasowane do potrzeb klienta, zajęcia prowadzone przez trenera z doświadczeniem w zakresie zarządzania wymaganiami Agile, drukowane materiały szkoleniowe, zestaw zadań i scenariuszy (w razie potrzeby); certyfikaty ukończenia szkolenia.

Zakres merytoryczny
  • Podstawowe pojęcia związane z Self-Service BI w ujęciu Power BI
  • Platforma Power BI – omówienie możliwości
  • Pobieranie, czyszczenie i transformacja danych – obsługa procesów ETL przy użyciu języka M
  • Modelowanie danych – podstawy języka DAX
  • Wizualizacja danych – raporty, dashboardy
  • Dystrybucja raportów / dashboardów PowerBI.com versus Power BI Report Server
  • Liczebność grupy : 8-15 osób
  • Czas trwania : 2 dni
  • Język : Polski/Angielski
  • Materiały : Polskie/Angielskie

Pobierz katalog szkoleń