Cel szkolenia
 • Wzrost skutecznej komunikacji i współpracy prowadzący do szybszego osiągania celów i sprawnego rozwiązywania problemów
 • Podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia dialogu z zespołem
 • Dzielenie się wiedzą, informacjami i doświadczeniem wewnątrz organizacji
 • Wypracowanie efektywnych schematów komunikacji w zespole.
Korzyści
 • Zrozumienie wpływu systemu komunikacji i współpracy na jakość relacji z ludźmi, ich zaangażowanie i efektywność pracy
 • Wzrost innowacyjności i kreatywności przez zapoznanie się i wyćwiczenie nowoczesnych technik twórczego myślenia, otwartego komunikowania się i metod radzenia sobie z konfliktami interpersonalnymi w zespole
Zakres szkolenia
 • Rola komunikacji interpersonalnej w zespole
  • Proces komunikacji: kanał, kodowanie, dekodowanie informacji oraz błędy po stronie nadawcy i odbiorcy
  • Rola kontekstu w komunikacji
  • Przekazywanie informacji – jasność przekazu, konstruowanie wypowiedzi, zgodność komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
  • Kluczowa rola pytań – rodzaje pytań, zastosowanie, stosowanie w sytuacji przekazywania zasad i obowiązków
  • Monitorowanie odbioru informacji: parafraza i klaryfikacja.
  • Różnorodność w komunikacji – cztery style interpersonalne, rozpoznanie jaki styl jest dla mnie charakterystyczny oraz zbudowanie instrukcji obsługi dla każdego stylu.
 • Zasady współpracy w zespole
  • Różnice między grupą, a zespołem – czynniki warunkujące istnienie zespołu
  • Drzewo jedności, drzewo różnorodności – czynniki budujące zrozumienie, akceptację i zaufanie w zespole
  • Gra „Sny” – wspólna praca jednoczy, wypracowanie zasad efektywnej współpracy w zespole
  • Diagnoza funkcjonowania w zespole – osiem ról zespołowych według M. Belibin
  • Elementy budujące współpracę wg. Lencioniego
  • Bariery pracy zespołowej: syndrom grupowego myślenia, polaryzacja grupowa, konformizm.
 • Czynniki warunkujące sprawny przepływ informacji w zespole
  • Kultura słuchania, wprowadzenie empatycznego dialogu, miejsce na pytania od każdego
  • Efektywne spotkanie – czynniki usprawniające przekaz informacji: czas, miejsce spotkania, agenda, uczestnicy, forma spotkania
  • Przeszkody w sprawnej komunikacji: krytyka, przerywanie, etykietowanie
  • Komunikacja otwarta, nieformalna, różnorodność interakcji
  • Przekazywanie konstruktywnego feedbacku jako narzędzie budujące relacje, zrozumienie i dobrą atmosferę w zespole.

 

Adresaci

Osoby na co dzień pracujące w zespołach wielozadaniowych, odpowiedzialnych za wspólny rezultat i wymagające spójnego rozmienia priorytetów i zadań.

Liczebność grupy: 8-15 uczestników

Czas trwania: 2 dni

Dostępny język: PL / EN

Dostępny język materiałów: PL / EN

Forma kursu
Metody interaktywne: gra symulacyjna, kwestionariusze do autodiagnozy, praca warsztatowa w podgrupach, praca indywidualna, dyskusja moderowana, drama stosowana. Dostępne w formule online.

Pobierz materiały

Pobierz

Dziękujemy!

Przepraszamy, coś poszło nie tak.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Przetwarzanie...

Jeśli masz pytania dotyczące naszych szkoleń,

skontaktuj się z ekspertem Sii

Agnieszka Rzeczkowska

Training Practice Manager

Skontaktuj się z ekspertem

Agnieszka Rzeczkowska

lub przeciągnij i upuść załączniki tutaj.

Dopuszczalne rozszerzenia: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Zapoznamy się z treścią Twojej wiadomość i skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie

Przetwarzanie...

Może Cię również zainteresować

Umiejętności miękkie

Efektywna komunikacja w zespole

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Efektywne zarządzanie zespołem

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Praca zdalna – organizacja i komunikacja

Czas trwania:
1 dzień
Umiejętności miękkie

Trening menedżerski

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Budowanie kultury feedbacku

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Trening asertywności

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Zarządzanie stresem i emocjami

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Zarządzanie sobą w czasie

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Facylitacja spotkań w IT

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Work&Life Balance

Czas trwania:
1 dzień
Umiejętności miękkie

Techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem

Czas trwania:
2 dni

ITIL®, PRINCE2® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AgilePM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Agile Business Consortium Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kursy AgilePM® są oferowane przez Sii, spółkę stowarzyszoną z Quint Wellington Redwood, akredytowaną organizację szkoleniową The APM Group Ltd.
Lean IT® Association jest zastrzeżonym znakiem towarowym Lean IT Association LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie ceny podane na stronie to ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT 23%.

ZATWIERDŹ

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden dann auf die englische Sprachversion der Website weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?