Strona główna Szkolenia ITIL® Zarządzanie incydentami i realizacja wniosków

Zarządzanie incydentami i realizacja wniosków

To autorskie szkolenie skupia się na dwóch najbardziej widocznych dla użytkownika IT procesach – zarządzania incydentami oraz realizacji wniosków. Omawia ryzyko, korzyści i wyzwania z nimi związane oraz metody dostosowania ich do specyfiki organizacji i oczekiwań biznesu.

CELE SZKOLENIA/WARSZTATU

Poznanie najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem incydentami oraz realizacją wniosków w oparciu o procesy ITIL® Incident Management i Request Fulfillment.

ADRESACI

Osoby odpowiedzialne za: wsparcie usług i zarządzanie infrastrukturą IT a także monitorowanie usług IT, zarządzanie incydentami i problemami, komunikację miedzy IT a użytkownikiem; właściciele usług, liderzy i pracownicy grup wsparcia i Service Desku.

FORMY ZAJĘĆ

Warsztaty szkoleniowe

KORZYŚCI
 • Uczestnicy warsztatu poznają:
  • terminologię, cele oraz przebieg procesów zarządzania incydentami oraz realizacji wniosków
  • wpływ jakości procesów zarządzania incydentami i realizacji wniosków na wartość usługi IT a tym samym na satysfakcję użytkownika
  • Zadania grup wsparcia oraz Service Desku
  • powiązanie procesów zarządzania incydentami i realizacji wniosków
   z Katalogiem Usług oraz umowami SLA i OLA
  • rolę komunikacji we wsparciu usług IT

Ponadto uczestnicy warsztatów będą potrafili przypisać kategorię, priorytet i sposób obsługi incydentu/wniosku, zdefiniować szablon incydentu/wniosku, odnieść omawiane w czasie warsztatu praktyki ITIL do specyfiki swojej organizacji IT.

UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera, mającego doświadczenie praktyczne w obszarze zarządzania usługami IT, materiały merytoryczne w formie drukowanej, zestaw ćwiczeń, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), certyfikat ukończenia szkolenia.

Zakres merytoryczny
 • Usługa informatyczna (definicja, klient, użytkownik, wartość, dostępność)
 • Procesy wspierające eksploatację usług IT
 • Zarządzanie incydentami i realizacja wniosków
  • Podstawowe pojęcia charakterystyczne dla procesów
  • Cykl życia incydentu/wniosku i statusy
 • Procesy:
  • Cele
  • Dane i informacje wejściowe/wyjściowe
  • Schemat działań
  • Role i zakres odpowiedzialności (m.in.: Service Desk i linie wsparcia)
  • Miary procesów (KPI)
  • Dokumentacja incydentów/wniosków
  • Wsparcie narzędziowe
 • Ćwiczenia (praca w grupach), m.in.:
  • Przedstawienie najbardziej typowych incydentów i wniosków dla wybranej usługi IT
  • Przypisanie priorytetów/kategorii
  • Opisanie sposobów obsługi incydentów/wniosków
  • Dopasowanie ról do działań
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 1-2 dni
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Angielskie

Pobierz katalog szkoleń