Strona główna Szkolenia ITIL® Zarządzanie problemami

Zarządzanie problemami

W zakresie autorskiego szkolenia są wyzwania, korzyści i ryzyko związane z procesem zarządzania problemami w usługach IT oraz zagadnienia dotyczące relacji między procesami oraz technik i narzędzi przydatnych do diagnozowania i rozwiązywania problemów.

CELE SZKOLENIA/WARSZTATU

Poznanie najlepszych praktyk związanych z procesem zarządzania problemami w organizacji usługowej IT.

ADRESACI

Osoby odpowiedzialne za: wsparcie usług i zarządzanie infrastrukturą IT w szczególności za proaktywne działania a także monitorowanie usług IT, zarządzanie incydentami i problemami, właściciele usług, jak również liderzy i pracownicy grup wsparcia

FORMY ZAJĘĆ

Warsztaty szkoleniowe

KORZYŚCI
 • Uczestnicy warsztatu poznają:
  • terminologię, cele oraz przebieg procesu zarządzania problemami
  • relację procesu zarządzania problemami do pozostałych procesów wspierających eksploatację usług IT
  • rolę procesu zarządzania problemami w ustawicznym doskonaleniu usług
  • techniki i narzędzia związane z diagnozowaniem i eliminowaniem problemów oraz ich zastosowanie w praktyce
  • wpływ efektywnego procesu zarządzania problemami na jakość i dostępność usług IT

Ponadto uczestnicy warsztatów będą potrafili rozróżnić problem od incydentu oraz wskazać właściwe narzędzia, jakich można użyć w zależności od fazy cyklu życia w jakiej znajduje się konkretny problem.

UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera, mającego doświadczenie praktyczne w obszarze zarządzania usługami IT, materiały merytoryczne w formie drukowanej, zestaw ćwiczeń, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), certyfikat ukończenia szkolenia.

Zakres merytoryczny
 • Usługa informatyczna (definicja, klient, użytkownik, wartość, dostępność)
 • Procesy wspierające eksploatację usług IT
 • Zarządzanie problemami
  • Podstawowe pojęcia charakterystyczne dla procesu
  • Cykl życia problemu i znanego błędu
  • Relacja zarządzania problemami do zarządzania incydentami
 • Proces:
  • Cele
  • Dane i informacje wejściowe/wyjściowe
  • Schemat działań
  • Role i zakres odpowiedzialności (m.in.: problem manager, linie wsparcia etc.)
  • Miary procesu (KPI)
  • Dokumentacja problemów
  • Baza znanych błędów
  • Wsparcie narzędziowe
 • Techniki wspierające diagnozowanie i rozwiązywanie problemów, m.in.:
  • Pareto analysis
  • Pain Value Analysis
  • Kepner-Tregoe
  • Ishikawa diagram
  • 5 Whys
  • Affinity Diagrams
 • Ćwiczenia.
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 1 dzień
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Angielskie

Pobierz katalog szkoleń