Zarządzanie stresem i emocjami

Szkolenie mające na celu poznanie między innymi technik radzenia sobie ze stresem oraz umiejętności regulacji emocji.

CELE SZKOLENIA
 • Konstruktywna postawa i profesjonalne zachowanie w sytuacjach trudnych
 • Identyfikacja bodźców stresowych i konstruktywne radzenie sobie z nimi
 • Wzrost świadomości szkodliwych skutków długotrwałego stresu
 • Poznanie technik radzenia sobie ze stresem
 • Wzbudzenie motywacji do pracy nad obniżaniem poziomu stresu
 • Umiejętność regulacji emocji
ADRESACI

Młodzi menadżerowie, osoby pracujące z klientem zewnętrznym, osoby mocno współzależne od działań i prac klientów zewnętrznych i wewnętrznych, pracownicy każdego szczebla organizacji narażeni na prace pod presją czasu i wielozadaniowość

FORMA ZAJĘĆ

Metody interaktywne: symulacje, karty ról, case study, kwestionariusze do autodiagnozy, praca z kamerą i/lub dyktafonem, praca warsztatowa w podgrupach, praca indywidualna, dyskusja moderowana, mini wykład, fragment filmu, muzyka

KORZYŚCI
 • Umiejętność rozpoznawania objawów stresu
 • Zrozumienie przebiegu reakcji stresowej
 • Diagnoza własnej podatności na stres
 • Rodzaje emocji i ich funkcje dla organizmu człowieka
 • Umiejętność regulowania i kontrolowania emocji
 • Poznanie technik relaksacyjnych do zastosowania w miejscu pracy
 • Rozwój umiejętności konstruktywnego i efektywnego relaksowania się
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera mającego doświadczenie praktyczne, materiały merytoryczne w formie drukowanej, zestaw ćwiczeń, certyfikat ukończenia szkolenia.

Zakres merytoryczny

Czym jest stres?

 • Eustres i dystres
 • Czynniki wywołujące stres
 • Fazy reakcji stresowej
 • Skutki stresu

Jak radzić sobie ze stresem?

 • Autodiagnoza obszarów stresu
 • Osobowość typu A i B
 • Krótkotrwałe metody radzenia sobie ze stresem
 • Długotrwałe metody radzenia sobie ze stresem

Zarządzanie emocjami w życiu zawodowym

 • Odczuwanie i nazywanie emocji
 • Konstruktywne wyrażanie emocji jako element obniżający stres
 • Nastrój i jego wpływ na efektywność pracy
 • Techniki zmiany nastroju
 • Kierowanie emocjami – techniki kontroli emocji

Techniki przygotowujące do relaksacji

 • Oddychanie brzuszne jako podstawowa umiejętność odprężania
 • Kontrola oddechu
 • Oddychanie pełne

Techniki antystresowe do wykorzystania w pracy

 • Techniki obniżania napięcia mięśniowego
 • Wizualizacja
 • Pozytywna autosugestia
 • Techniki wykorzystujące percepcje zmysłowe
 • Śmiech jako naturalna metoda odprężania

Długotrwałe metody radzenia sobie ze stresem

 • Trening autogenny Schulza
 • Trening progresywny Jacobsona
 • Masaż głowy i rąk
 • Mindfulness i medytacja
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 2 dni
 • Język : Polski
 • Materiały : Polskie

Pobierz katalog szkoleń