Strona główna Szkolenia ITIL® Zarządzanie zmianami w usługach IT

Zarządzanie zmianami w usługach IT

Zarządzanie zmianami w usługach IT to dedykowane szkolenie, w czasie którego uczestnicy dogłębnie poznają korzyści, ryzyka i wyzwania związane z zarządzaniem zmianami w infrastrukturze oraz usługach IT oraz zrozumieją relację między zarządzaniem zmianami a pozostałymi procesami w IT.

CELE SZKOLENIA/WARSZTATU

Poznanie najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem zmianą w usługach i infrastrukturze IT w oparciu o proces ITIL® Change Management.

ADRESACI

Osoby odpowiedzialne za: rozwój i wdrożenia rozwiązań IT, zarządzanie zmianą, współpracę między rozwojem a utrzymaniem, zarządzanie konfiguracją IT, właściciele usług oraz wszyscy na co dzień rozwijający usługi IT.

FORMY ZAJĘĆ

Warsztaty szkoleniowe

KORZYŚCI
 • Uczestnicy warsztatu poznają:
  • najlepsze praktyki związane z zarządzaniem zmianą w usługach i infrastrukturze IT w oparciu o proces Change Management opisany w publikacji ITIL®
  • możliwości wykorzystania procesu Change Management w projektach IT
 • Słuchacze zdobędą wiedzę na temat:
  • praktycznego zastosowania procesu Change Management w różnych organizacjach i usługach IT
  • relacji procesu Change Management do pozostałych procesów wspierających usługi IT
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera, mającego doświadczenie praktyczne w obszarze zarządzania usługami IT, materiały merytoryczne w formie drukowanej, zestaw ćwiczeń, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), certyfikat ukończenia szkolenia.

Zakres merytoryczny
 • Wstęp – wsparcie procesowe w 5 fazach cyklu życia usługi ze szczególnym uwzględnieniem fazy Transition i Operation

 • Wzajemne zależności i powiązania procesów Change Management, Release Management i Service Asset and Configuration Management – ogólny obraz
 • Kontrola wpływu zmian na stabilność usług i infrastruktury IT
 • Proces Change Management, jako narzędzie wspierające zarządzanie każdą zmianą oraz wszystkimi zmianami, m.in.:
  • Cel i zakres procesu
  • Rodzaje zmian
  • Typy RFC (standard, normal, emergency) i sposób ich obsługi
  • Modele zmian i ich zastosowanie
 • Role w procesie Change Management, m.in.:
  • CAB/ECAB
  • Change Manager
  • Change Owner
 • Przykłady dobrych praktyk – m.in.:
  • Jak uniknąć zbędnej biurokracji w procesie
  • Jak mierzyć proces Change Management
  • W jaki sposób przypisywać role w procesie (model RACI)
 • Korzyści z zastosowania procesu Change Management
 • Wyzwania i ryzyka związane z zaimplementowaniem procesu Change Management w organizacji IT
 • Liczebność grupy : 8-15 dni
 • Czas trwania : 1 dzień
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Angielskie

Pobierz katalog szkoleń