Strona główna Team Leasing / Extended Delivery Team

Sii Polska oferuje całe zespoły projektowe z dedykowanym Team Leaderem, który jest nie tylko punktem kontaktu dla Klientów, ale również odpowiada za najwyższą jakość dostarczanych usług. W zależności od potrzeb Klienta, praca może odbywać się on-site – w siedzibie Klienta lub off-site – w jednym z Sii Delivery Centers. Głównymi zaletami korzystania z zewnętrznego wsparcia wykwalifikowanych pracowników jest nie tylko transfer odpowiedzialności za pracowników i realizację projektu na Sii, ale również możliwość dostosowania wielkości zespołu w trakcie trwania projektu, w zależności od zmieniających się potrzeb. Model ten pozwala więc na realizację wszelkich wyzwań związanych z brakiem niezbędnych kompetencji.

Beata Kasprzyk Account Manager to@domain
100Team Leaderów
70Rekruterówspecjalizujących się w IT
31,749Powierzchnia Biurowaw m2
Beata Kasprzyk

WYBIERZ SII POLSKA Zalety współpracy z nami

Klienci zasilający swoje zasoby naszymi specjalistami czerpią jedynie korzyści z posiadania wysoce wykwalifikowanego zespołu, którego zadaniami i wielkością mogą dowolnie zarządzać. Dzięki 200,000 CV, najlepszym na rynku narzędziom do rekrutacji i pracy w oparciu o sprawdzone metodyki, jesteśmy w stanie zagwarantować szybkie dostarczenie niezbędnych kompetencji, sprawne wykonanie projektu oraz transfer wiedzy od naszych zespołów projektowych do pracowników klienta.

Sii jest pracodawcą dla ponad 3600 specjalistów branży IT, co stwarza unikalną w skali kraju możliwość dysponowania i zarządzania posiadaną wiedzą biznesową i technologiczną. Szczególną uwagę przykładamy do efektywnego zarządzania posiadanymi kompetencjami i doświadczeniami personelu. Przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi informatycznych, stworzyliśmy efektywny system dostępu do bazy wiedzy i zarządzania pracą grupową.

Korzyścią płynącą z outsourcingu naszych inżynierów jest redukcja kosztów stałych, przy jednoczesnym dostępie do wysokiej klasy specjalistów, którzy gwarantują stały poziom usług. Dodatkowo, dzięki możliwości dopasowania zasobów osobowych w zależności od potrzeb projektu, Klienci mogą bardziej efektywnie zarządzać swoim budżetem.

Dostarczamy nasze usługi ściśle przestrzegając zasad i obowiązków zawartych w umowie. Zapewniamy naszym Klientom sprawną komunikację i system raportowania, który z dowolnego miejsca i o każdej porze, umożliwia monitorowanie postępu realizacji projektu.

Mapa naszych kompetencji 

ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA

Programowanie:
Java, .NET, C, C++, C#, Cobol, Perl, JavaScript, PHP, XML, PL/SQL, Objective C

Frameworki:
Struts, GWT, Spring, Spring MVC, Vaadin, JSF, Hibernate, MyBatis, Ruby on Rails

Serwery Aplikacyjne:
WebSphere, Weblogic, IIS, Apache Tomcat, JBoss, Glassfish

DB:
Oracle, MS SQL, Sybase, DB2, Informix, MySQL, Postgres SQL

Integracja:
IBM WebSphere, Apache Service Mix, FuseESB, Tibco, webMethods, Camel

Aplikacje Mobilne:
iPhone, Android, Blackberry, Windows 8

Front-end:
HTML/CSS, HTML5/CSS3, JS, Flash, Silverlight

Rozwiązania biznesowe

ERP:
MS Dynamics, SAP, Oracle EBS

CRM:
MS Dynamics, Salesforce.com, SAP, Siebel, Oracle Fusion, PeopleSoft

BPM Workflow:
IBM WebSphere Process Server, Oracle BPM, Activiti

ECM:
MS SharePoint Server, EMC Documentum, AlFresco, Filenet, Liferay

BI:
Cognos, Microsoft, Oracle, Business Objects, Hyperion, Microstrategy

Bankowość:
FlexCube, Tuxedo, Fermat, Globus, Connect Direct

E-commerce

TESTOWANIE

Rozwój narzędzi testowych:
C#, C/C++, .NET framework, Python, LUA, Java, Embedded C, Hardware Engineering, Tailor made

Egzekucja testów:
Quick Test Professional / Unified Functional Testing software, Test Complete, JMeter, Selenium, Visual Studio (C#), LUA, TCL, Python, Rational Robot, HP Performance Center / HP Load Runner, Tailor made

Zarządzanie testami:
HP Quality Center / Application Lifecycle Management, Bugzilla, Jira, Clear Quest / Clear Case, Test Link, MS Project, Tailor made

Testy:
Performance, Manual, Smoke, Integration, Regression, System, Functional, Automation, Overnight, Weekend

Infrastruktura IT

Systemy:
AIX, Solaris, HP-UX, Linux, Windows

Sieci:
TCP/IP, LAN, WAN, routing, switching, urządzenia Cisco, Juniper

Bezpieczeństwo:
VPN, NAC, firewalle, proxy servers, security audits

Zarządzanie infrastrukturą:
LDAP, AD

Wirtualizacja:
VMware, Xen, Citrix, KVM, Hyper-V

Monitoring:
Tivoli, Nagios, NetFlow, Cacti, Orion SolarWinds

Bazy danych:
Oracle, DB2, Sybase, MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL

Telefonia:
VoIP, Asterisk, Cisco, Blackberry

Service desk

Inżynieria

Systemy Embedded and Real Time:
Assembler, C, C++, Java, Microcontrollers, UML, SART, Do178B

Elektronika:
ASIC, FPGA, C, VHDL

Telekomunikacja:
JainSlee, NGIN, OpenCloud, VoIP, MPLS, IMS, SS7, Intelligent Network, IP Networks/design, SIM cards

Mechanika:
CAD/CAM, Machine Design, Thermodynamics, Fluid Mechanics, Catia, Ideas, Pro/E, Matlab, Fluent, Abaqus

Sterowniki PLC i elektrotechnika:
AutoCad, EPlan, PLC: Siemens, Allen Bradley (Rockwell Automation), Schneider Electric, Moeller, Bosch, commissioning of assembly lines and PLC based systems

Nasze referencje

Nasi klienci Oni nam zaufali: