Strona główna Usługi zarządzane, BPO, ITO

Uzupełnieniem oferty rozwoju aplikacji i integracji systemów są usługi zarządzania aplikacjami i środowiskami systemowymi, przeprowadzania testów i wsparcia Service Desku. Wypracowana przez Sii Polska metodyka realizacji usług zarządzanych pozwala na skuteczne przejmowanie do utrzymania środowisk, z zachowaniem ciągłości operacyjnej procesu biznesowego. Dzięki szeroko stosowanym standardom ITIL oraz doświadczonemu i kompetentnemu personelowi osiągamy wysokie parametry SLA i zapewniamy najlepszą opiekę nad systemami i serwerami naszych klientów. W zależności od potrzeb Klienta, praca może odbywać się on-site – w siedzibie Klienta lub w "chmurze".

Jarosław Lakutowicz IT Operations Competency Center Director
100Kontraktów utrzymaniowych
500Dedykowanych specjalistów
4Języki komunikacji
Jarosław Lakutowicz

WYBIERZ SII POLSKA Zalety współpracy z nami

Zarządzanie środowiskami systemowymi i aplikacyjnymi realizujemy w oparciu o wymagane przez Klientów parametry jakościowe SLA, dostosowane do specyfiki utrzymywanych rozwiązań. Przejmujemy odpowiedzialność za efekt kompleksowej usługi utrzymania systemu i zapewnienia ciągłości jego funkcjonowania – przez 24 godzin na dobę. Występujemy w roli roli partnera biznesowego naszych Klientów, współuczestnicząc w realizacji długofalowych strategii doskonalenia i rozwoju organizacji usług IT.

Wypracowany przez Sii model świadczenia usługi zapewnia wysoką dostępność utrzymywanych systemów oraz ciągłość i pełną ochronę przetwarzanych danych. W sposób proaktywny podchodzimy do zarządzania zagrożeniami i ryzykami, koncentrując uwagę głównie na działaniach mających zapobiec powstaniu problemów. Jako jedna z nielicznych firm, spełniamy wymagania bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatem Common Criteria na poziomie EAL6.

Nasze działania realizujemy w oparciu o precyzyjnie zdefiniowane zakresy poszczególnych usług, obszary odpowiedzialności i zasady współdziałania z Klientem. Nasze wyspecjalizowane i dedykowane zespoły świadczą usługi wsparcia, utrzymania i rozwoju aplikacji oraz infrastruktury IT w siedzibie Klienta lub zdalnie w dedykowanych jednostkach operacyjnych Sii. Do zarządzania cyklem życia zgłoszeń i jakością wykorzystujemy nowoczesne narzędzia informatyczne, pozwalające na stałe efektywne monitorowanie i doskonalenie procesu.

Wypracowaliśmy metodykę świadczenia usług utrzymaniowych zarówno dla systemów wdrożonych przez Sii, jak i firmy trzecie. Dzięki odpowiedniemu podejściu do procesu tranzycji skróciliśmy konieczny okres budowy wiedzy o przejmowanym systemie, a także opracowania strategii jego utrzymania. Takie podejście pozwala na ustabilizowanie środowiska w najkrótszym czasie i umożliwia podjęcie działań zmierzających do jego optymalizacji.

Mapa naszych kompetencji 

ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA

Programowanie:
Java, .NET, C, C++, C#, Cobol, Perl, JavaScript, PHP, XML, PL/SQL, Objective C

Frameworki:
Struts, GWT, Spring, Spring MVC, Vaadin, JSF, Hibernate, MyBatis, Ruby on Rails

Serwery Aplikacyjne:
WebSphere, Weblogic, IIS, Apache Tomcat, JBoss, Glassfish

DB:
Oracle, MS SQL, Sybase, DB2, Informix, MySQL, Postgres SQL

Integracja:
IBM WebSphere, Apache Service Mix, FuseESB, Tibco, webMethods, Camel

Aplikacje Mobilne:
iPhone, Android, Blackberry, Windows 8

Front-end:
HTML/CSS, HTML5/CSS3, JS, Flash, Silverlight

Rozwiązania biznesowe

ERP:
MS Dynamics, SAP, Oracle EBS

CRM:
MS Dynamics, Salesforce.com, SAP, Siebel, Oracle Fusion, PeopleSoft

BPM Workflow:
IBM WebSphere Process Server, Oracle BPM, Activiti

ECM:
MS SharePoint Server, EMC Documentum, AlFresco, Filenet, Liferay

BI:
Cognos, Microsoft, Oracle, Business Objects, Hyperion, Microstrategy

Bankowość:
FlexCube, Tuxedo, Fermat, Globus, Connect Direct

E-commerce

TESTOWANIE

Rozwój narzędzi testowych:
C#, C/C++, .NET framework, Python, LUA, Java, Embedded C, Hardware Engineering, Tailor made

Egzekucja testów:
Quick Test Professional / Unified Functional Testing software, Test Complete, JMeter, Selenium, Visual Studio (C#), LUA, TCL, Python, Rational Robot, HP Performance Center / HP Load Runner, Tailor made

Zarządzanie testami:
HP Quality Center / Application Lifecycle Management, Bugzilla, Jira, Clear Quest / Clear Case, Test Link, MS Project, Tailor made

Testy:
Performance, Manual, Smoke, Integration, Regression, System, Functional, Automation, Overnight, Weekend

Infrastruktura IT

Systemy:
AIX, Solaris, HP-UX, Linux, Windows

Sieci:
TCP/IP, LAN, WAN, routing, switching, urządzenia Cisco, Juniper

Bezpieczeństwo:
VPN, NAC, firewalle, proxy servers, security audits

Zarządzanie infrastrukturą:
LDAP, AD

Wirtualizacja:
VMware, Xen, Citrix, KVM, Hyper-V

Monitoring:
Tivoli, Nagios, NetFlow, Cacti, Orion SolarWinds

Bazy danych:
Oracle, DB2, Sybase, MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL

Telefonia:
VoIP, Asterisk, Cisco, Blackberry

Service desk

Inżynieria

Systemy Embedded and Real Time:
Assembler, C, C++, Java, Microcontrollers, UML, SART, Do178B

Elektronika:
ASIC, FPGA, C, VHDL

Telekomunikacja:
JainSlee, NGIN, OpenCloud, VoIP, MPLS, IMS, SS7, Intelligent Network, IP Networks/design, SIM cards

Mechanika:
CAD/CAM, Machine Design, Thermodynamics, Fluid Mechanics, Catia, Ideas, Pro/E, Matlab, Fluent, Abaqus

Sterowniki PLC i elektrotechnika:
AutoCad, EPlan, PLC: Siemens, Allen Bradley (Rockwell Automation), Schneider Electric, Moeller, Bosch, commissioning of assembly lines and PLC based systems

Nasze referencje

Nasi klienci Oni nam zaufali: