Wyślij zapytanie Dołącz do Sii
Wyślij zapytanie Dołącz do Sii
top-image
Wstecz

Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości. Dowiedz się, jak eksperci Sii Polska od ponad 8 lat wspierają rozwój platformy e-KRK oraz inne projekty dla sektora publicznego

Druga i trzecia dekada XXI wieku to przełomowy czas dla administracji publicznej. Błyskawiczna cyfryzacja wielu sektorów gospodarki, napędzana rosnącymi potrzebami i wymaganiami obywateli, przyczyniła się do konieczności przeprowadzenia transformacji cyfrowej również w tym sektorze. Sii Polska od lat angażuje się w projekty realizowane dla organów administracji publicznej, czego dowodem jest sięgająca 2014 roku współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie budowy i aktualizacji platformy e-KRK.

Transformacja cyfrowa w kontekście administracji rządowej i samorządowej oznacza wprowadzanie rozwiązań, które usprawniają codzienne funkcjonowanie wszystkich obszarów działania instytucji publicznych. Niesłabnącą popularnością na rynku cieszą się e-usługi, czyli usługi dla obywateli świadczone elektronicznie. To właśnie dzięki e-usługom użytkownicy mogą załatwić znaczącą część spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu, przy minimalnym udziale lub nawet całkowicie bez zaangażowania drugiej osoby. W dobie postępu technologicznego wygodny dostęp do usług świadczonych za pomocą Internetu nie jest już wyłącznie ukłonem w stronę obywateli, ale koniecznością wpisującą się w sprawne funkcjonowanie administracji publicznej w nowoczesnym państwie.

Krajowy Rejestr Karny i platforma e-KRK

Krajowy Rejestr Karny (KRK) jest rejestrem gromadzącym aktualne dane dotyczące skazanych prawomocnym wyrokiem osób i podmiotów zbiorowych. Dzięki jego funkcjonowaniu, organy prowadzące postępowania karne oraz sądy mogą zweryfikować, czy dana osoba była w przeszłości karana oraz czy ma do czynienia z wymiarem sprawiedliwości po raz pierwszy. Pozyskiwane z KRK zaświadczenie o niekaralności wymagane jest w procesie rekrutacji na wiele stanowisk, w przypadku niektórych ustawowo, w przypadku innych – na podstawie wewnętrznego regulaminu organizacji. Taki dokument jest również niezbędny przy ubieganiu się o różnego rodzaju koncesje, licencje i zezwolenia oraz do udziału w przetargach publicznych.

Ze względu na szeroki zakres zastosowania informacji z Krajowego Rejestru Karnego, ułatwienie dostępu do danych w nim zawartych stało się priorytetem Ministerstwa Sprawiedliwości. Dzięki niemu każdy zainteresowany obywatel lub instytucja może sprawnie i bez zbędnego oczekiwania uzyskać wymagane informacje.

Ułatwienie dostępu i automatyzacja procesów – współpraca Sii z Ministerstwem Sprawiedliwości

Początki współpracy Sii Polska z Ministerstwem sięgają 2014 roku, kiedy na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu udzielania z KRK informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, niezbędna stała się budowa platformy umożliwiającej obywatelom pobieranie zaświadczeń w formie elektronicznej.

— W ciągu zaledwie 12 tygodni eksperci Sii Polska stworzyli system, który został udostępniony publicznie 1 lipca 2014 roku, w terminie wymaganym prawem — mówi Marta Przeor, Head of Public & Utilities w Sii Polska. — W kolejnych latach odpowiadaliśmy za utrzymanie i rozwój systemu e-KRK, zapewniając interesariuszom stały dostęp do platformy oraz na bieżąco dostosowując ją do zmieniających się wymogów i przepisów prawa — dodaje.

Postępująca informatyzacja państwa, błyskawiczny rozwój efektywnych rozwiązań IT ­– zarówno w warstwie sprzętowej, jak i systemowej oraz ciągłe nowelizacje przepisów prawa dotyczących funkcjonowania rejestrów związanych z obszarem sprawiedliwości wpłynęły na decyzję Ministerstwa Sprawiedliwości o stworzeniu nowej wersji platformy e-KRK. Prace koncepcyjne i analityczne nad projektem zakładające wykorzystanie zaawansowanych technologii

Zakres realizacji obejmuje nie tylko sam portal internetowy, za pośrednictwem którego obywatele mogą wystąpić o wydanie zaświadczenia o niekaralności i je otrzymać, ale również wszystkie kluczowe elementy oraz centralną część systemu, w której swoje zadania wykonują pracownicy Ministerstwa. Rozwiązanie umożliwia wymianę informacji z sądami, prokuraturą i innymi instytucjami oraz krajami UE. Zakończenie projektu zostało zaplanowane na 2024 rok.

Wsparcie KRK oraz Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – największy przetarg publiczny w Sii

Przetarg dotyczący został opublikowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w grudniu 2020 roku. Wykonawca wyłoniony w ramach postępowania miał przejąć odpowiedzialność za serwis systemu e-KRK, rozwój jego nowej wersji oraz wsparcie i rozwój RSPTS.

— Ze względu na złożoność systemu KRK oraz wysokie wymagania dotyczące kwalifikacji zespołu Wykonawcy, grupa podmiotów zainteresowanych postępowaniem była wąska. Ostatecznie wszystkie firmy poza Sii Polska wycofały się ze złożenia ofert — komentuje Marta Przeor. — Prace projektowe wyceniliśmy Po kolejnych miesiącach działań po stronie Ministerstwa, związanych między innymi z oceną merytoryczną oferty oraz zwiększeniem budżetu przeznaczonego na sfinansowanie zamówienia, w czerwcu 2022 roku dokonano wyboru. Na mocy umowy podpisanej we wrześniu bieżącego roku, Sii rozpoczęło realizację projektu — wyjaśnia.

Projekty Sii Polska dla sektora publicznego

Współpraca z sektorem publicznym jest jednym z filarów działania Sii, a rozwój i utrzymanie Krajowego Rejestru Karnego to tylko jeden z licznych projektów na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości. Do przykładów takich realizacji zaliczyć możemy między innymi opracowanie tabel statystycznych dla Ministerstwa oraz stworzenie rozwiązania opartego na wyszukiwaniu semantycznym dla Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Eksperci Sii Polska świadczą pełen zakres usług dla klientów z sektora administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej, stale poszerzając portfolio projektów.

Poznaj ofertę Sii Polska dla sektora usług użyteczności publicznej. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wspieramy administrację centralną, ochronę zdrowia, energetykę i instytucje publiczne.

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej newsów

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje ze świata Sii.

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?