Wyślij zapytanie Dołącz do Sii
Wyślij zapytanie Dołącz do Sii
top-image
Wstecz

Jak ewoluował proces zmiany projektu – historia powstania Job Changera

Job Changer jest odpowiedzią na rozwijanie, motywowanie i przeciwdziałanie rotacji pracowników, co często jest wyzwaniem w szybko rozwijającej się organizacji. Aplikacja została stworzona na podstawie szeregu analiz potrzeb pracowników w tym obszarze, a szeroka kampania informacyjna przyczyniła się do szybkiej popularyzacji narzędzia. W ubiegłym roku skorzystało z niej ponad 340 pracowników. – Dzięki zmianie projektu zyskałem nową motywację i zastrzyk pozytywnej energii – mówi Daniel, Inżynier ds. testów i analiz w Sii.

Każdy pracodawca funkcjonujący w ramach wymagających realiów rynku usług IT mierzy się z rotacją. Od powstania firmy w 2006 roku, przez 14 lat obecności na polskim rynku, firma Sii Polska rozrosła się do , rozproszonych w 14 miastach Polski. Wraz z dynamicznym rozwojem spółki, stopniowo zmieniały się też jej procesy wewnętrzne. Powoli stawało się oczywiste, że nasze oddziały nie są już małymi biurami, w których wszyscy pracownicy znają się choćby z widzenia, a przepływ informacji na temat projektów, możliwości rozwoju czy codziennych problemów i wyzwań nie jest już tak płynny i wymaga systematyzacji w postaci procesów.

Aplikacja Job Changer to kolejny krok w realizacji misji Sii Polska – Power People oznacza identyfikowanie i promowanie najlepszych. Rozwiązanie umożliwiające pracownikom i współpracownikom zmianę projektu wewnątrz firmy, bez konieczności zewnętrznej rekrutacji. Powstaniu aplikacji towarzyszył długi proces analizy potrzeb wewnętrznych organizacji, tak aby jak najlepiej dopasować powstające narzędzie do specyfiki pracy firmy. Postanowiliśmy zainwestować w automatyzację procesu w skali ogólnopolskiej, umożliwiającą pracownikom prostsze odnalezienie ścieżki rozwoju zawodowego wewnątrz firmy, bez konieczności zmiany pracodawcy.

Od analizy potrzeb do aplikacji

Analizując ankiety przeprowadzane lokalnie z każdym odchodzącym z firmy pracownikiem i zestawiając je z ogólnopolskimi wynikami ankiety Great Place tWork przeprowadzonej w Sii Polska, zidentyfikowaliśmy kilka obszarów, nad którymi warto pracować. Najbardziej zależało nam na obniżeniu rotacji wśród specjalistówZdecydowaliśmy się więc działać merytorycznie, umożliwiając pracownikom łatwiejszy dostęp do rozwoju wewnątrz firmy zapewniając funkcjonalny proces zmiany projektu i podnosząc świadomość wagi ich inicjatywy w kontekście kreowania swojej ścieżki kariery. 

Potrzeba wprowadzenia jasnego procesu zmiany projektu wyniknęła bezpośrednio z charakterystyki naszej organizacji. Sii Polska jako firma świadczącą usługi IT i inżynierii przemysłowej, współpracuje z wieloma klientami i realizuje wiele projektów jednocześnie. Wiąże się to też ze zróżnicowaniem miejsca pracy naszych pracowników – część z nich świadczy usługi z biur Sii, znacząca jednak część na co dzień pracuje bezpośrednio w biurach klientów. W opisanym modelu nie występują sztywne ścieżki kariery, zastępuje je możliwość zmiany projektu, działu, klienta czy lokalizacji pracy wewnątrz firmy i elastyczne kształtowanie swojej ścieżki rozwoju,

Aby skorzystać z Job Changera wystarczy wypełnić formularz i oczekiwać na kontakt ze strony działu Retencji i wsparcia HR. Po krótkiej rozmowie uzupełniającej niezbędne informacje dotyczące doświadczenia i oczekiwań pracownika, następuje konsultacja z jego przełożonym. Po akceptacji wniosku rozpoczyna się proces poszukiwania odpowiedniego projektu, w który zaangażowani są managerowie pozostałych działów firmy oraz dział Retencji i wsparcia HR. Wnioskującemu przedstawiane są nowe propozycje, a w sytuacji gdy zmiana dla obu stron – pracownika i potencjalnego nowego przełożonego – okaże się zadowalająca, dochodzi do zmiany projektu.

Job Changer zyskuje na popularności

Stworzenie procesu i aplikacji to jednak nie wszystko. Naszym celem wciąż pozostawało wzbudzenie świadomości w pracownikach, pokazanie im możliwości rozwoju i zachęcenie do zaangażowania i własnej inicjatywy w kształtowaniu ścieżki kariery. W sierpniu 2018 roku rozpoczęliśmy szeroko zakrojoną kampanię pokazującą ważne projekty, które realizujemy w Sii Polska, szczegółowy proces zmiany projektu oraz historie osób, które tej zmiany dokonały. Dzięki artykułom, plakatom i materiałom video zaadresowaliśmy najczęściej pojawiające się obawy i zwiększyliśmy świadomość istnienia takiego procesu wśród pracowników. Już teraz możemy pochwalić się imponującymi statystykami.

– W chwili obecnej success ratio to 53%. Nie oznacza to jednak, że dla połowy zgłaszających się do nas pracowników znaleźliśmy nowe możliwości rozwoju. Dla 18% wnioskujących satysfakcjonujące okazało się dokonanie zmian w obecnych projektach; zmiana obowiązków, odpowiedzialności a czasem nawet zmiana biurka! 18% to wnioski w trakcie realizacji, trzeba mieć świadomość, że zmiana chwilę trwa. 1% to wnioski odrzucone przez menadżerów, takie także się zdarzają, a tylko 10% to odejścia z organizacji ze względu na zbyt długi proces lub niepasujące propozycje zmiany – mówi Joanna Kucharska, CHRO w Sii Polska.

Aplikacja Job Changer z roku na rok zyskuje na popularności. W ciągu ostatniego roku zarejestrowaliśmy ponad 370 wniosków o zmianę projektu – to ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie w latach 2017-2018. Wzrasta też świadomość managerów w organizacji – w ostatnim roku tylko 1% wniosków nie zostało przez nich zaakceptowanych, co jest dużą zmianą w porównaniu do 8% z roku poprzedniego.

Cieszymy się, że pracownicy i współpracownicy Sii Polska doceniają wprowadzone rozwiązanie i podejmują inicjatywę kształtowania swojej kariery w oparciu o projekty zaproponowane im wewnątrz organizacji. Współpracując z ponad 200 klientami z Polski i zagranicy w 14 lokalizacjach i 13 Centrach Kompetencyjnych, firma realizuje wiele różnorodnych projektów, dając swoim ekspertom liczne możliwości rozwoju. Aby z nich skorzystać, wystarczy złożyć wniosek w Job Changerze.

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej newsów

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje ze świata Sii.

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?