Wyślij zapytanie Dołącz do Sii
Wyślij zapytanie Dołącz do Sii
top-image
Wstecz

Jak Sii Polska tworzy zróżnicowane i tolerancyjne środowisko pracy

16 listopada to Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W Sii Polska, gdzie szacunek jest jedną z 14 wartości, którymi kieruje się firma, podejmowane są działania włączające dla mniejszości, wspierające otwartość i tolerancję. Aby potwierdzić realizowane przez Sii Polska zobowiązania opisane w jej Polityce Etycznej, prezes Gregoire Nitot podpisał w listopadzie Deklarację Różnorodności i Włączania w ramach inicjatywy przygotowanej przez ABSL Poland, do którego należy firma.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji dla firm to doskonała okazja, by opowiedzieć o tym, jak budują atmosferę szacunku i akceptacji dla różnorodności pracowników. W Sii Polska istotną rolę w tym procesie odgrywają wartości, nie tylko zapisane na papierze, ale realizowane w praktyce.

– Nasze wartości odzwierciedlają to, jaką firmą jesteśmy i w jakim kierunku chcemy podążać. Obecnie jest ich już 14, a jedną z nich jest szacunek. To właśnie ta wartość określa nasze podejście do równego traktowania i poszanowania wszelkich różnic w firmie – mówi Katarzyna Domańska, Kierownik ds. CSR w Sii Polska.

Czym jest dla nas szacunek

Szacunek to jedna z wartości, na której zbudowana jest kultura organizacyjna Sii Polska oraz którą kieruje się w relacjach międzyludzkich i biznesowych. W tym roku firma zaktualizowała jej definicję:

„W Sii wszyscy jesteśmy równi. Bez względu na zajmowane stanowisko, pozycję w hierarchii, wiek, płeć, wyznanie czy jakiekolwiek inne czynniki, szanujemy się wzajemnie. Wierzymy, że wszystkie opinie są tak samo ważne i każdy może przyczynić się do rozwoju firmy. Słuchamy osób, które mają odmienne poglądy i patrzymy na świat z różnych perspektyw – różnorodność uznajemy za nasz atut, dzięki któremu możemy się rozwijać.

Działania na rzecz różnorodności i włączania

W 2019 roku Sii Polska wdrożyła dokumenty opisujące zasady, które wszyscy pracownicy, bez względu na formę zatrudnienia, zobowiązują się przestrzegać: Kartę Etyczną oraz Kodeks Postępowania. Ponadto w listopadzie tego roku CEO firmy Gregoire Nitot podpisał Deklarację Różnorodności i Włączania powstałą w ramach Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), do którego należy Sii Polska. Postanowienia w niej zawarte dotyczą „równego traktowania w miejscu pracy ze względu na narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, rasę, religię, tożsamość płciową, wiek, wyznanie czy formę zatrudnienia.”.

Sii Polska dba o to, by pracownicy mogli być w firmie sobą. W tym celu w 2020 roku wydała kalendarz pod hasłem „Power People. Be yourself. Be proud.”.  Na jego kartach znalazły się zdjęcia 12 różnych pracowników Sii oraz ich historie, w których opowiedzieli o poczuciu dumy i siły, łamaniu stereotypów i odwadze do życia po swojemu.

Potwierdzeniem skuteczności działań Sii Polska jest coroczne badanie satysfakcji z pracy Great Place to Work, w którym firma od wielu lat otrzymuje tytuł Najlepszego Miejsca Pracy w Polsce. 85% pracowników uważa, że firma jest uczciwa wobec pracowników, patrząc na równość, bezstronność i sprawiedliwość (ze względu na wiek, pochodzenie rasowe lub etniczne, płeć, orientację seksualną oraz biorąc pod uwagę rozpatrywanie skarg).

Dołącz do nas i przekonaj się, jak realizujemy nasze wartości w praktyce.

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej newsów

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje ze świata Sii.

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?