Wyślij zapytanie Dołącz do Sii
Wyślij zapytanie Dołącz do Sii
top-image
Wstecz

Profit is the queen – but ca$h is the king

W marcu 2014 r. w ramach Działu Kontrolingu powstał Departament Treasury. O tym, jak ważną rolę w Sii odgrywa zarządzanie płynnością finansową, opowiada Kamila Sobuta, odpowiedzialna za ten departament.

Do głównych zadań Departamentu Treasury należy zarządzanie płynnością finansową firmy, prognozowanie i lokowanie nadwyżek finansowych, zabezpieczenie ryzyka walutowego, realizacja i autoryzacja przelewów oraz współpraca z bankiem.

Płynność finansowa jest dla firmy bardzo istotna – gotówka w firmie jest aktywem szczególnym. Znane są przypadki wielu przedsiębiorstw, które generowały zysk, ale nie potrafiły odpowiednio zadbać o płynność finansową, przez co popadły w ogromne problemy finansowe. Przyjmuje się, że należy utrzymywać taki zapas gotówki, który pozwala na finansowanie krótkoterminowych potrzeb firmy. W Sii dbamy o utrzymanie płynności finansowej na wysokim poziomie, co wpływa znacząco na obniżenie ryzyka finansowego, dzięki czemu firma jest znacznie lepiej oceniane przez zewnętrznych kontrahentów.

Poziom gotówki 2012-2015

Najważniejsze czynniki wpływające na poprawę płynności finansowej to generowany zysk oraz odpowiednia windykacja należności. By utrzymać płynność na odpowiednim poziomie, musimy podejmować konkretne działania. Dużą rolę odgrywa tutaj efektywne lokowanie nadwyżek finansowych. Również skuteczna windykacja należności w Sii sprawia, że od kilku miesięcy maleje współczynnik DSO, który określa, ile dni czekamy na spływ należności.

Dodatkowo zabezpieczamy należności w walucie obcej poprzez transakcje forward. To pozwala zminimalizować ryzyko, płynące z nagłego spadku kursu i zoptymalizować koszty wynikające z różnic kursowych.

Czasem jednak zdarza się, że poziom gotówki raz znacząco wzrasta, a kiedy indziej maleje. W Sii głównym czynnikiem wahań są należności. To terminowe wpłaty od klientów zapewniają nam stały poziom gotówki. Dlatego tak ważna jest windykacja, jak również negocjowanie z klientami krótkich terminów płatności.

Ważne jest także ciągłe monitorowanie poziomu gotówki i należności. Monitorowanie poziomu gotówki w Sii odbywa się w cyklu dziennym. Natomiast stan należności kontrolowany jest na bieżąco przez Dział Administracji, która jest odpowiedzialna za kontakt z klientem w przypadku opóźnień w płatnościach.

Sii_Kamila_Sobuta

Kamila Sobuta, Analityk Finansowy – Sii HQ

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej newsów

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje ze świata Sii.

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?