Wyślij zapytanie Dołącz do Sii
Wyślij zapytanie Dołącz do Sii
top-image
Wstecz

Projekt .NET w służbie ochrony zdrowia

W ramach współpracy ze znaną międzynarodową firmą z sektora ochrony zdrowia, zespół Sii stworzył szereg aplikacji służących gromadzeniu, zarządzaniu i przetwarzaniu danych medycznych w celu usprawnienia współpracy na linii szpital – ubezpieczyciel. O szczegółach rozmawiamy z Piotrem – liderem technicznym projektu.

Do czego dokładnie służą systemy stworzone przez Sii?

Tworzone przez Sii systemy wspierają pracę szpitali oraz firm ubezpieczeniowych (kas chorych). Pozwalają weryfikować poprawność wszelkich danych związanych z pobytem pacjenta w szpitalu. Na ich podstawie pracownicy firmy ubezpieczeniowej mogą podjąć decyzję o wypłacie świadczenia i jego wysokości lub o odmowie takiej wypłaty. W razie odmowy system umożliwia rozpoczęcie i dokumentowanie sporu między ubezpieczycielem a szpitalem, a także odesłanie konkretnego przypadku do nadrzędnej instytucji rozstrzygającej tego typu spory. System pozwala też ubezpieczycielowi gromadzić i zarządzać wszystkimi danymi dotyczącymi obsługiwanych szpitali – od danych teleadresowych, przez zakres świadczonych usług medycznych, po finansowe szczegóły kontraktów. Umożliwia przede wszystkim weryfikację, czy procedury medyczne zostały właściwie dopasowane do zdiagnozowanych objawów i przeprowadzenie symulacji z zastosowaniem alternatywnych procedur, w celu zidentyfikowania możliwych oszczędności. Z drugiej strony ten sam system pomaga szpitalom przeprowadzić symulację takiego dopasowania procedur do diagnozy, które będzie zaakceptowane przez ubezpieczyciela, a jednocześnie pozwoli na uzyskanie większego świadczenia. Pracujemy również nad rozwiązaniem pozwalającym szpitalom na wymagane przez prawo gromadzenie danych na temat jakości usług i dostarczanie ich do organów weryfikacyjnych.

Jakie były największe wyzwania związane projektem?

Dużym wyzwaniem była konieczność dostosowania systemów do wymogów przepisów prawa niemieckiego (to właśnie dla tego kraju realizowany był projekt), które często się zmieniało. Wiele trudności miało bezpośredni związek właśnie z ograniczeniami prawnymi. Dla przykładu zmiany w przepisach sprawiły, że część danych, która do tej pory mogła być edytowana, już nie podlega edycji. Uwypukliło to błędy w procesie biznesowym, które przy wcześniejszych przepisach były łatwe do „obejścia” przez użytkowników, a przez to pozostawały niewidoczne. W nowych okolicznościach konieczne było wprowadzenie dodatkowych zmian systemowych.
Zmiany w prawie skomplikowały również testowanie aplikacji. Ponieważ dane medyczne nie mogą opuścić terenu Niemiec, konieczna była ich anonimizacja – tu dodatkowym wyzwaniem jest utrzymanie danych w stanie maksymalnie zbliżonym do wyjściowego. Inne kwestie to m.in. szczątkowa dokumentacja systemu, z którym zaczęliśmy pracować, a także konieczność dotrzymania restrykcyjnego harmonogramu wdrażania zmian i aplikacji, zgodnie z tzw. yearly release, co skutkowało ograniczonym czasem m.in. na przeprowadzenie testów. Jednak pomimo wielu przeszkód dobra organizacja pracy, jasno zdefiniowane zadania w metodologii SCRUM oraz zmotywowany zespół pozwoliły nam dostarczyć wymagane rozwiązanie w założonym czasie.

Skąd wybór technologii .NET przy realizacji projektu?

Wybór .NET wynikał z faktu, że poprzednie wersje systemów były pisane w technologii Visual Basic, tak więc .NET był naturalnym kolejnym krokiem. Dodatkowo, gdy Sii przystępowało do projektu, pierwszy przepisywany system był już częściowo zmigrowany, można więc powiedzieć, że wybór technologii był już niejako narzucony z góry. Jednak w naszym zespole zawsze staramy się identyfikować obszary, w których możemy przejść na Web. Staramy się przekonać klienta do takiego podejścia, a jeśli nam się to uda, wdrażamy technologie zgodne z najnowszymi trendami, np.: NET 4.6.2, Angular 4. Umożliwia nam to stosunkowo szybkie tworzenie aplikacji, które są przyszłościowe, łatwo skalowalne i co więcej – łatwe do testowania, a z drugiej strony praca nad nimi dostarcza programistom dużo więcej satysfakcji.

Co czeka sektor ochrony zdrowia w kontekście IT?

Sektor ochrony zdrowia modernizuje się . Z jednej strony istniejące aplikacje są przenoszone na najnowsze technologie, z drugiej branża ochrony zdrowia zaczyna się kierować w stronę wykorzystywania urządzeń mobilnych.

Artykuł przygotowała: Agnieszka Dmyterko

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej newsów

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje ze świata Sii.

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?