top-image
WSTECZ

Jak Sii Polska tworzy zróżnicowane i tolerancyjne środowisko pracy

16 listopada to Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W Sii Polska, gdzie szacunek jest jedną z 14 wartości, którymi kieruje się firma, podejmowane są działania włączające dla mniejszości, wspierające otwartość i tolerancję. Aby potwierdzić realizowane przez Sii Polska zobowiązania opisane w jej Polityce Etycznej, prezes Gregoire Nitot podpisał w listopadzie Deklarację Różnorodności i Włączania w ramach inicjatywy przygotowanej przez ABSL Poland, do którego należy firma.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji dla firm to doskonała okazja, by opowiedzieć o tym, jak budują atmosferę szacunku i akceptacji dla różnorodności pracowników. W Sii Polska istotną rolę w tym procesie odgrywają wartości, nie tylko zapisane na papierze, ale realizowane w praktyce.

– Nasze wartości odzwierciedlają to, jaką firmą jesteśmy i w jakim kierunku chcemy podążać. Obecnie jest ich już 14, a jedną z nich jest szacunek. To właśnie ta wartość określa nasze podejście do równego traktowania i poszanowania wszelkich różnic w firmie – mówi Katarzyna Domańska, Kierownik ds. CSR w Sii Polska.

Czym jest dla nas szacunek

Szacunek to jedna z wartości, na której zbudowana jest kultura organizacyjna Sii Polska oraz którą kieruje się w relacjach międzyludzkich i biznesowych. W tym roku firma zaktualizowała jej definicję:

„W Sii wszyscy jesteśmy równi. Bez względu na zajmowane stanowisko, pozycję w hierarchii, wiek, płeć, wyznanie czy jakiekolwiek inne czynniki, szanujemy się wzajemnie. Wierzymy, że wszystkie opinie są tak samo ważne i każdy może przyczynić się do rozwoju firmy. Słuchamy osób, które mają odmienne poglądy i patrzymy na świat z różnych perspektyw – różnorodność uznajemy za nasz atut, dzięki któremu możemy się rozwijać.

Działania na rzecz różnorodności i włączania

W 2019 roku Sii Polska wdrożyła dokumenty opisujące zasady, które wszyscy pracownicy, bez względu na formę zatrudnienia, zobowiązują się przestrzegać: Kartę Etyczną oraz Kodeks Postępowania. Ponadto w listopadzie tego roku CEO firmy Gregoire Nitot podpisał Deklarację Różnorodności i Włączania powstałą w ramach Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), do którego należy Sii Polska. Postanowienia w niej zawarte dotyczą „równego traktowania w miejscu pracy ze względu na narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, rasę, religię, tożsamość płciową, wiek, wyznanie czy formę zatrudnienia.”.

Sii Polska dba o to, by pracownicy mogli być w firmie sobą. W tym celu w 2020 roku wydała kalendarz pod hasłem „Power People. Be yourself. Be proud.”.  Na jego kartach znalazły się zdjęcia 12 różnych pracowników Sii oraz ich historie, w których opowiedzieli o poczuciu dumy i siły, łamaniu stereotypów i odwadze do życia po swojemu.

Potwierdzeniem skuteczności działań Sii Polska jest coroczne badanie satysfakcji z pracy Great Place to Work, w którym firma od wielu lat otrzymuje tytuł Najlepszego Miejsca Pracy w Polsce. 85% pracowników uważa, że firma jest uczciwa wobec pracowników, patrząc na równość, bezstronność i sprawiedliwość (ze względu na wiek, pochodzenie rasowe lub etniczne, płeć, orientację seksualną oraz biorąc pod uwagę rozpatrywanie skarg).

Dołącz do nas i przekonaj się, jak realizujemy nasze wartości w praktyce.

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej newsów

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje ze świata Sii.

ZATWIERDŹ

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden dann auf die englische Sprachversion der Website weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?