Zapytaj o szkolenie Nasza oferta szkoleń
Zapytaj o szkolenie Nasza oferta szkoleń
Zapytaj o szkolenie Nasza oferta szkoleń
Lokalizacja:
On-line
Termin:
13.05.2023 - 18.06.2023
Język:
PL
Cena netto:
4 999 PLN
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 0
Cel szkolenia

Przygotowanie uczestnika kursu do pracy jako wykwalifikowanego developera C# / .NET. Szkolenie umożliwia uczestnikom opanować język C#, środowisko .NET, tworzyć proste aplikacje konsolowe, okienkowe i webowe, poznać metody testowania aplikacji i programowania wielowątkowego, a także podstawy pracy z relacyjnymi bazami danych i repozytorium GIT.

Szkolenie pozwoli poznać kursantom narzędzia wykorzystywane przez programistów w codziennej pracy, a dla osób pozytywnym wynikiem egzaminu, znajomością języka angielskiego na poziomie minimum B2 oraz pozytywnym przejściem przez rozmowę kwalifikacyjną przewidziana jest możliwość kontynuacji nauki i zdobycia doświadczenia podczas 3-miesięcznego stażu w Sii.

Sii - dlaczego szkolenie z nami?
 • Dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu, znajomością języka angielskiego na poziomie minimum B2 oraz pozytywnym przejściem przez rozmowę kwalifikacyjną, przewidziana jest możliwość kontynuacji nauki w ramach 3-miesięcznego stażu w Sii​
 • program szkoleniowy w pełni przygotowujący do uzyskania kwalifikacji w zakresie programisty C# / .NET​
 • praca na praktycznych zadaniach (case study) z wykorzystaniem narzędzi i programów informatycznych​
 • mocno praktyczna forma zajęć​
 • wykwalifikowana kadra szkoleniowa: trenerami są osoby pracujące w zawodzie developera C#, które potrafią przekazać praktyczną wiedzę oraz podzielić się bogatym doświadczeniem​
 • marka Sii – wiarygodny, doświadczony i rozpoznawalny na rynku dostawca szkoleń oraz pracodawca
Efekty szkolenia

Uczestnicy posiądą teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia oprogramowania w języku C# taką jak:​

 • instalacja i konfiguracja środowiska programisty C#​
 • znajomość IDE programistycznego Visual Studio​
 • pisanie programów w języku C# na platformie .NET​
 • używanie popularnych bibliotek​
 • metody testowania oprogramowania​
 • przyczyny najczęściej popełnianych błędów​
 • kompleksowa obsługa systemu plików​
 • obsługa różnych źródeł danych​
 • używanie rozszerzeń LINQ​
 • nawiązanie połączenia i praca z bazą danych Ms SQL​
 • pisanie zapytań i skryptów w języku T-SQL​
 • zastosowanie Entity Framework (ORM)​
 • implementacja serwisów SOAP oraz REST​
 • wyrażenia Lambda​
 • obsługę strumieni ​
 • programowanie wielowątkowe​
 • rozumienie wyrażeń regularnych​
 • najlepsze praktyki oraz zaawansowane techniki​
 • najczęściej popełniane błędy i przyczyny nieprawidłowości działania systemu​
 • używanie narzędzi, technik i oprogramowania​
 • czytanie diagramów UML​
 • tworzenie prostych aplikacji desktopowych i webowych​
 • podstawy pracy z repozytorium GIT w projekcie wieloosobowym
Zakres szkolenia

Dzień 1

 • Konfiguracja środowiska .NET
 • Wprowadzenie do platformy .NET i języka C#
 • Składnia języka C# na przykładzie programu typu „Hello World”
 • Podstawy programowania obiektowego
 • Podstawowe typy danych, zmienne, stałe, operatory, wyliczenia
 • Debugowanie kodu źródłowego

Dzień 2

 • Elementy klasy, struktury
 • Kolekcje
 • Statyki
 • Dziedziczenie i polimorfizm
 • Przeciążanie metod

Dzień 3

 • Interfejsy i klasy abstrakcyjne
 • Obsługa błędów i wyjątków
 • SOLID
 • Konwersje typów
 • Typy generyczne
 • Delegaty
 • Metody rozszerzające
 • LINQ i wyrażenia lambda

Dzień 4

 • SOLID
 • Aplikacje desktopowe w WPF
 • Praca z relacyjną bazą danych Ms SQL
 • Wykorzystanie ORM Entity Framework

Dzień 5

 • Praca z plikami
 • Strumienie danych
 • Aplikacje webowe w MVC
 • Serializacja i deserializacja
 • WebSerwisy REST / SOAP

Dzień 6

 • Refleksja i atrybuty
 • Testy jednostkowe aplikacji
 • Podstawy wielowątkowości i asynchroniczności

Dzień 7

 • Tworzenie kwerend w języku T-SQL
 • Instrukcje DML i DDL
 • Wybrane wzorce projektowe

Dzień 8

 • Zastosowanie kontenera Unity (DI)
 • Praca z repozytorium GIT w zespole wieloosobowym
 • Wyrażenia regularne
 • Bezpieczeństwo aplikacji i komunikacji

Dzień 9

 • Czytanie diagramów UML
 • Tworzenie aplikacji od podstaw

Dzień 10

 • Przygotowanie do egzaminu
Adresaci szkolenia

Szkolenie „Zostań Developerem C# / .NET” adresowane jest zarówno dla osób początkujących, które nie miały wcześniej styczności z programowaniem w języku C#, jak i również dla osób, które pracują w zawodzie programisty, a chcą ugruntować całościowo wiedzę z zakresu tworzenia oprogramowania w języku C#.

Informacje dodatkowe
Najbliższe terminy szkolenia
 • Szkolenie On-line, weekendowe                                       (sb-nd, 9:00-17:00):
  1-2 dzień: 09-10.03.2024
  3-4 dzień: 16-17.03.2024
  5-6 dzień: 23-24.03.2024
  30-31.03.2024- przerwa
  7-8 dzień: 06-07.04.2024
  9-10 dzień: 13-14.04.2024
Cel szkolenia

Przygotowanie uczestnika kursu do pracy jako wykwalifikowanego developera C# / .NET. Szkolenie umożliwia uczestnikom opanować język C#, środowisko .NET, tworzyć proste aplikacje konsolowe, okienkowe i webowe, poznać metody testowania aplikacji i programowania wielowątkowego, a także podstawy pracy z relacyjnymi bazami danych i repozytorium GIT.

Szkolenie pozwoli poznać kursantom narzędzia wykorzystywane przez programistów w codziennej pracy, a dla osób pozytywnym wynikiem egzaminu, znajomością języka angielskiego na poziomie minimum B2 oraz pozytywnym przejściem przez rozmowę kwalifikacyjną przewidziana jest możliwość kontynuacji nauki i zdobycia doświadczenia podczas 3-miesięcznego stażu w Sii.

Sii - dlaczego szkolenie z nami?
 • Dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu, znajomością języka angielskiego na poziomie minimum B2 oraz pozytywnym przejściem przez rozmowę kwalifikacyjną, przewidziana jest możliwość kontynuacji nauki w ramach 3-miesięcznego stażu w Sii​
 • program szkoleniowy w pełni przygotowujący do uzyskania kwalifikacji w zakresie programisty C# / .NET​
 • praca na praktycznych zadaniach (case study) z wykorzystaniem narzędzi i programów informatycznych​
 • mocno praktyczna forma zajęć​
 • wykwalifikowana kadra szkoleniowa: trenerami są osoby pracujące w zawodzie developera C#, które potrafią przekazać praktyczną wiedzę oraz podzielić się bogatym doświadczeniem​
 • marka Sii – wiarygodny, doświadczony i rozpoznawalny na rynku dostawca szkoleń oraz pracodawca
Efekty szkolenia

Uczestnicy posiądą teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia oprogramowania w języku C# taką jak:​

 • instalacja i konfiguracja środowiska programisty C#​
 • znajomość IDE programistycznego Visual Studio​
 • pisanie programów w języku C# na platformie .NET​
 • używanie popularnych bibliotek​
 • metody testowania oprogramowania​
 • przyczyny najczęściej popełnianych błędów​
 • kompleksowa obsługa systemu plików​
 • obsługa różnych źródeł danych​
 • używanie rozszerzeń LINQ​
 • nawiązanie połączenia i praca z bazą danych Ms SQL​
 • pisanie zapytań i skryptów w języku T-SQL​
 • zastosowanie Entity Framework (ORM)​
 • implementacja serwisów SOAP oraz REST​
 • wyrażenia Lambda​
 • obsługę strumieni ​
 • programowanie wielowątkowe​
 • rozumienie wyrażeń regularnych​
 • najlepsze praktyki oraz zaawansowane techniki​
 • najczęściej popełniane błędy i przyczyny nieprawidłowości działania systemu​
 • używanie narzędzi, technik i oprogramowania​
 • czytanie diagramów UML​
 • tworzenie prostych aplikacji desktopowych i webowych​
 • podstawy pracy z repozytorium GIT w projekcie wieloosobowym
Zakres szkolenia

Dzień 1

 • Konfiguracja środowiska .NET
 • Wprowadzenie do platformy .NET i języka C#
 • Składnia języka C# na przykładzie programu typu „Hello World”
 • Podstawy programowania obiektowego
 • Podstawowe typy danych, zmienne, stałe, operatory, wyliczenia
 • Debugowanie kodu źródłowego

Dzień 2

 • Elementy klasy, struktury
 • Kolekcje
 • Statyki
 • Dziedziczenie i polimorfizm
 • Przeciążanie metod

Dzień 3

 • Interfejsy i klasy abstrakcyjne
 • Obsługa błędów i wyjątków
 • SOLID
 • Konwersje typów
 • Typy generyczne
 • Delegaty
 • Metody rozszerzające
 • LINQ i wyrażenia lambda

Dzień 4

 • SOLID
 • Aplikacje desktopowe w WPF
 • Praca z relacyjną bazą danych Ms SQL
 • Wykorzystanie ORM Entity Framework

Dzień 5

 • Praca z plikami
 • Strumienie danych
 • Aplikacje webowe w MVC
 • Serializacja i deserializacja
 • WebSerwisy REST / SOAP

Dzień 6

 • Refleksja i atrybuty
 • Testy jednostkowe aplikacji
 • Podstawy wielowątkowości i asynchroniczności

Dzień 7

 • Tworzenie kwerend w języku T-SQL
 • Instrukcje DML i DDL
 • Wybrane wzorce projektowe

Dzień 8

 • Zastosowanie kontenera Unity (DI)
 • Praca z repozytorium GIT w zespole wieloosobowym
 • Wyrażenia regularne
 • Bezpieczeństwo aplikacji i komunikacji

Dzień 9

 • Czytanie diagramów UML
 • Tworzenie aplikacji od podstaw

Dzień 10

 • Przygotowanie do egzaminu
Adresaci szkolenia

Szkolenie „Zostań Developerem C# / .NET” adresowane jest zarówno dla osób początkujących, które nie miały wcześniej styczności z programowaniem w języku C#, jak i również dla osób, które pracują w zawodzie programisty, a chcą ugruntować całościowo wiedzę z zakresu tworzenia oprogramowania w języku C#.

Najbliższe terminy szkolenia
 • Szkolenie On-line, weekendowe                                       (sb-nd, 9:00-17:00):
  1-2 dzień: 09-10.03.2024
  3-4 dzień: 16-17.03.2024
  5-6 dzień: 23-24.03.2024
  30-31.03.2024- przerwa
  7-8 dzień: 06-07.04.2024
  9-10 dzień: 13-14.04.2024
Egzamin
 • Część teoretyczna: 50 pytań zamkniętych
 • Część praktyczna: 3-5 pytań otwartych
 • Pozytywny wynik: 70% poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 180 minut
 • Korzystanie z materiałów: nie

Liczebność grupy: 8-15 uczestników

Czas trwania: 10 dni

Dostępny język: PL

Dostępny język materiałów: PL

Dostępny egzamin: PL

Forma kursu

Szkolenie organizowane w formie otwartej (dla osób indywidualnych).
Warsztat, ćwiczenia, prezentacja, dyskusja oraz praca na praktycznych zadaniach (case study) z wykorzystaniem narzędzi/ programów informatycznych.
Egzamin
 • Część teoretyczna: 50 pytań zamkniętych
 • Część praktyczna: 3-5 pytań otwartych
 • Pozytywny wynik: 70% poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 180 minut
 • Korzystanie z materiałów: nie

Pobierz materiały

Pobierz

Możliwość płatności w ratach

Dowiedz się jak kupić szkolenie NA RATY – w kilku prostych krokach. Pobierz informator!

Poznaj opinie naszych absolwentów

Zobacz, jak oceniają szkolenia z serii Zostań Specjalistą IT

Jeśli masz pytania dotyczące naszych szkoleń, skontaktuj się z ekspertami Sii

Natalia i Agata

Zespół Praktyki Szkoleniowej

Skontaktuj się z ekspertami

Natalia i Agata

Załączony plik:

 • danieltroc.pdf

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Zapoznamy się z treścią Twojej wiadomość i skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

ITIL®, PRINCE2® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AgilePM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Agile Business Consortium Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kursy AgilePM® są oferowane przez Sii, spółkę stowarzyszoną z Quint Wellington Redwood, akredytowaną organizację szkoleniową The APM Group Ltd.
Lean IT® Association jest zastrzeżonym znakiem towarowym Lean IT Association LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SIAM™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym EXIN Holding B.V.
Wszystkie ceny podane na stronie to ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT 23%.

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?