This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Nysa
 • Wrocław
Technologie i narzędzia
 • Active Directory
 • MS Windows

IT Operations to zespół odpowiedzialny za realizację zadań i projektów w obszarze utrzymania: stanowisk roboczych i urządzeń mobilnych: komputerów, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, drukarek (DELL, HP, Lenovo, Apple, Samsung); serwerów, systemów operacyjnych, sieci (Windows, Linux, CISCO, Azure, AWS); baz danych (SQL, Oracle); aplikacji (SCCM, ServiceNow, Zabbix, O365, D365).

Poszukujemy Specjalistów ds. wsparcia IT otwartych na realizację zadań stacjonarnych z biura klienta, jednego z oddziałów Sii, wyjazdowych w obszarze danego województwa. W zależności od Twojego doświadczenia, preferencji co do formy zatrudnienia, rodzajów zadań oraz oczekiwań finansowych, gwarantujemy możliwości dalszego rozwoju w wybranym kierunku.

Twoje zadania

 • Wsparcie IT użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów technicznych związanych z aplikacjami, systemami oraz sprzętem komputerowym
 • Przygotowanie komputerów użytkowników do pracy
 • Wsparcie klientów w rozwiązywaniu problemów z sieciami LAN/WAN i Wi-Fi
 • Konfiguracja sieci LAN/WAN Wi-Fi oraz serwerów
 • Poznanie mechanizmów monitoringu i analizy infrastruktury IT
 • Dojazdy samochodem operacyjnym do klientów
 • Realizowanie zadań zgodnie z międzynarodowymi standardami świadczenia usług informatycznych ITIL, PRINCE2, ISO 9000, ISO 27000  

Twoje umiejętności
 • Minimum dwa lata doświadczenia – w tym staże, praktyki
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny
 • Wiedza na temat budowy sprzętu komputerowego oraz podstawowych elementów konfiguracji
 • Dobra znajomość systemu MS Windows i MS Active Directory
 • Doświadczenie w konfiguracji aplikacji MS Outlook, Teams oraz funkcji programów MS Word, MS Excel
 • Znajomość zagadnień związanych z konfiguracją serwerów, a także z konfiguracją i utrzymaniem sieci LAN/WAN i Wi-Fi oraz umiejętność konfiguracji urządzeń
 • Umiejętności interpersonalne (komunikatywność, otwartość) oraz dobra organizacja własnej pracy
 • Wykształcenie techniczne
 • Prawo jazdy kat. B

Nr oferty 230131-LUAIX

Possible locations
 • Nysa
 • Wrocław
Technologies & tools
 • Active Directory
 • MS Windows

IT Operations is a team responsible for carrying out tasks and projects in the area of maintenance of: workstations and mobile devices: computers, laptops, tablets, cell phones, printers (DELL, HP, Lenovo, Apple, Samsung); servers, operating systems, networks (Windows, Linux, CISCO, Azure, AWS); databases (SQL, Oracle); applications (SCCM, ServiceNow, Zabbix, O365, D365).

We are looking for IT Support Specialists who are open to onsite assignments from the client's office, one of Sii's branches, offsite assignments in the area of a particular province. Depending on your experience, preferences as to the form of employment, types of tasks and financial expectations, we guarantee opportunities for further development in the chosen direction.

Your role

 • IT support of users in solving technical problems related to applications, systems and computer hardware
 • Preparing users' computers for operation
 • Support customers in troubleshooting LAN/WAN and Wi-Fi networks
 • Configuring LAN/WAN Wi-Fi networks and servers
 • Learning about monitoring and analysis mechanisms for IT infrastructure
 • Commuting by operating vehicle to customers
 • Performing tasks in accordance with international standards for IT service delivery ITIL, PRINCE2, ISO 9000, ISO 27000

Your skills
 • Minimum two years of experience - including internships, apprenticeships
 • Good knowledge of spoken and written English - a prerequisite
 • Knowledge of computer hardware design and basic configuration elements
 • Good knowledge of MS Windows and MS Active Directory
 • Experience in configuration of MS Outlook, Teams applications and functions of MS Word, MS Excel programs
 • Knowledge of server configuration, as well as LAN/WAN and Wi-Fi network configuration and maintenance, and ability to configure devices
 • Interpersonal skills (communicativeness, openness) and good organization of own work
 • Technical education
 • Driving license cat B

Job no. 230131-LUAIX

This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Nysa
 • Wrocław
Technologie i narzędzia
 • Active Directory
 • MS Windows

IT Operations to zespół odpowiedzialny za realizację zadań i projektów w obszarze utrzymania: stanowisk roboczych i urządzeń mobilnych: komputerów, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, drukarek (DELL, HP, Lenovo, Apple, Samsung); serwerów, systemów operacyjnych, sieci (Windows, Linux, CISCO, Azure, AWS); baz danych (SQL, Oracle); aplikacji (SCCM, ServiceNow, Zabbix, O365, D365).

Poszukujemy Specjalistów ds. wsparcia IT otwartych na realizację zadań stacjonarnych z biura klienta, jednego z oddziałów Sii, wyjazdowych w obszarze danego województwa. W zależności od Twojego doświadczenia, preferencji co do formy zatrudnienia, rodzajów zadań oraz oczekiwań finansowych, gwarantujemy możliwości dalszego rozwoju w wybranym kierunku.

Twoje zadania

 • Wsparcie IT użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów technicznych związanych z aplikacjami, systemami oraz sprzętem komputerowym
 • Przygotowanie komputerów użytkowników do pracy
 • Wsparcie klientów w rozwiązywaniu problemów z sieciami LAN/WAN i Wi-Fi
 • Konfiguracja sieci LAN/WAN Wi-Fi oraz serwerów
 • Poznanie mechanizmów monitoringu i analizy infrastruktury IT
 • Dojazdy samochodem operacyjnym do klientów
 • Realizowanie zadań zgodnie z międzynarodowymi standardami świadczenia usług informatycznych ITIL, PRINCE2, ISO 9000, ISO 27000  

Twoje umiejętności
 • Minimum dwa lata doświadczenia – w tym staże, praktyki
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny
 • Wiedza na temat budowy sprzętu komputerowego oraz podstawowych elementów konfiguracji
 • Dobra znajomość systemu MS Windows i MS Active Directory
 • Doświadczenie w konfiguracji aplikacji MS Outlook, Teams oraz funkcji programów MS Word, MS Excel
 • Znajomość zagadnień związanych z konfiguracją serwerów, a także z konfiguracją i utrzymaniem sieci LAN/WAN i Wi-Fi oraz umiejętność konfiguracji urządzeń
 • Umiejętności interpersonalne (komunikatywność, otwartość) oraz dobra organizacja własnej pracy
 • Wykształcenie techniczne
 • Prawo jazdy kat. B

Nr oferty 230131-LUAIX

Possible locations
 • Nysa
 • Wrocław
Technologies & tools
 • Active Directory
 • MS Windows

IT Operations is a team responsible for carrying out tasks and projects in the area of maintenance of: workstations and mobile devices: computers, laptops, tablets, cell phones, printers (DELL, HP, Lenovo, Apple, Samsung); servers, operating systems, networks (Windows, Linux, CISCO, Azure, AWS); databases (SQL, Oracle); applications (SCCM, ServiceNow, Zabbix, O365, D365).

We are looking for IT Support Specialists who are open to onsite assignments from the client's office, one of Sii's branches, offsite assignments in the area of a particular province. Depending on your experience, preferences as to the form of employment, types of tasks and financial expectations, we guarantee opportunities for further development in the chosen direction.

Your role

 • IT support of users in solving technical problems related to applications, systems and computer hardware
 • Preparing users' computers for operation
 • Support customers in troubleshooting LAN/WAN and Wi-Fi networks
 • Configuring LAN/WAN Wi-Fi networks and servers
 • Learning about monitoring and analysis mechanisms for IT infrastructure
 • Commuting by operating vehicle to customers
 • Performing tasks in accordance with international standards for IT service delivery ITIL, PRINCE2, ISO 9000, ISO 27000

Your skills
 • Minimum two years of experience - including internships, apprenticeships
 • Good knowledge of spoken and written English - a prerequisite
 • Knowledge of computer hardware design and basic configuration elements
 • Good knowledge of MS Windows and MS Active Directory
 • Experience in configuration of MS Outlook, Teams applications and functions of MS Word, MS Excel programs
 • Knowledge of server configuration, as well as LAN/WAN and Wi-Fi network configuration and maintenance, and ability to configure devices
 • Interpersonal skills (communicativeness, openness) and good organization of own work
 • Technical education
 • Driving license cat B

Job no. 230131-LUAIX

Dlaczego Sii

Najlepsze Miejsce Pracy od 2015

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy i status preferowanego partnera u wielu klientów

Projekt dopasowany do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 21 mln PLN

500 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Stabilność zatrudnienia

1,4 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Aplikuj teraz Poleć znajomego

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?