This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Legnica

Do nowo otwierającej się fabryki, specjalizującej się w systemach grzewczych mieszczącej się w Legnicy poszukujemy doświadczonych Kierowników projektu.

Dołącz do społeczności ponad kilkudziesięciu Project Managerów w Sii. Pracując z nami masz gwarancję podpisania umowy z najlepszym pracodawcą w Polsce według rankingu Great Place to Work oraz korzystania z szeregu benefitów, jak i szkoleń czy certyfikacji przysługujących naszym pracownikom.

Obecnie poszukujemy doświadczonych kierowników do ról związanych m.in. z lakiernią, blacharnią, logistyką oraz pracą z urzędami.

Wiedza techniczna dedykowana tym procesom (blacharnia, lakiernia) nie jest konieczna. Ważne jest doświadczenie w realizacji podobnych projektów.

Twoje zadania

 • Udział w budowaniu nowej nowoczesnej fabryki
 • Uruchamianie obszarów produkcyjnych, monitorowanie postępu wdrażania nowych procesów
 • Tworzenie planów i harmonogramów projektów, planowanie zasobów potrzebnych do realizacji projektu i podprojektów
 • Monitorowanie kluczowych parametrów kamieni milowych projektu, w tym budżetu
 • Tworzenie i raportowanie statusów wraz z zespołem
 • Powierzanie i egzekwowanie zadań od członków zespołu
 • Zbieranie i analizowanie danych, rekomendowanie rozwiązań, wspieranie inicjatyw poprawy procesów itp. (procesy logistyczne i dotyczące pojemności są zależne od projektu)
 • Identyfikacja i eskalacja problemów, zgłaszanie ryzyka i identyfikacja działań naprawczych
 • Wspieranie i motywowanie zespołu projektowego podczas realizacji projektu

Twoje umiejętności
 • Minimum 4 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym w jednym z zakresów: logistyki, lakiernictwa, blacharstwa, pracy z urzędami
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Język angielski na dobrym poziomie
 • Komunikatywność, wysoka kultura osobista
 • Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • Samodzielność oraz dobra organizacja pracy

Nr oferty 230320-2O811

Possible location
 • Legnica

We are looking for experienced Project Managers for our newly opened factory, specializing in heating systems located in Legnica.

Join the community of more than several dozen Project Managers at Sii. Working with us you have a guarantee of signing a contract with the best employer in Poland according to the Great Place to Work ranking, as well as benefiting from a number of benefits, as well as training courses or certifications to which our employees are entitled.

We are currently looking for experienced managers for roles related to paint shop, body shop, logistics and working with authorities, among others.

Technical knowledge dedicated to these processes (sheet metal shop, paint shop) is not necessary. Experience in similar projects is important.

Your role

 • Participate in the construction of a new modern factory
 • Setting up production areas, monitoring the progress of implementation of new processes
 • Creating project plans and schedules, planning the resources needed for the project and sub-projects
 • Monitoring key project milestone parameters, including budget
 • Creating and reporting statuses with the team
 • Delegating and enforcing tasks to team members
 • Collecting and analyzing data, recommending solutions, supporting process improvement initiatives, etc. (logistics and capacity processes are project dependent)
 • Identify and escalate issues, report risks and identify corrective actions
 • Supporting and motivating the project team during project execution

Your skills
 • Minimum of 4 years of experience in a managerial position in one of the following areas: logistics, painting, sheet metal, working with authorities
 • Good knowledge of MS Office package
 • English language at a good level
 • Communication skills, high personal culture
 • Ease of establishing contacts with people
 • Independence and good organization of work

Job no. 230320-2O811

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy i status preferowanego partnera u wielu klientów

Projekt dopasowany do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 21 mln PLN

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Stabilność zatrudnienia

1,9 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?