This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Piła
 • Poznań
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Białystok
 • Częstochowa
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Rzeszów
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • SQL Server
 • Analysis Services
 • MS Power BI
 • Azure Data Factory
 • MS Integration Services

Dodatkowe atuty:

 • Azure Data Lake
 • Power Apps
 • Azure Synapse Analytics
 • PowerShell

Nasz zespół wszystkimi swoimi działaniami wspiera procesy operacyjne, decyzyjne i zarządcze w Sii. Odpowiadamy zarówno za warstwę danych (gromadzenie danych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, rozwój, obsługę i zarządzanie hurtowniami danych, optymalizację modeli analitycznych oraz baz danych) jak i za warstwę raportową (analizę, przetwarzanie, testowanie i wizualizację danych) w celu dostarczenia użytkownikom jak najbardziej wartościowych informacji biznesowych.

Nieustannie współpracujemy ze wszystkimi Zespołami Internal IT, jak i szerokim gronem użytkowników biznesowych, poszukując nowych i innowacyjnych obszarów analizy i gromadzenia danych, po to, aby nieustannie budować przewagę konkurencyjną Sii na rynku usług IT.

Twoje zadania

 • Rozwijanie i tworzenie procesów ETL, rozwijanie modeli analitycznych SSAS oraz infrastruktury chmurowej Azure
 • Pobieranie danych z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł
 • Budowanie koncepcji hybrydowej architektury
 • Proponowanie rozwoju i optymalizacji istniejącej architektury w oparciu o rozwiązania chmurowe
 • Aktywny udział w rekomendowaniu rozwiązań biznesowych

Twoje umiejętności
 • Doświadczenie w modelowaniu i projektowaniu hurtowni danych oraz w budowaniu rozwiązań integracyjnych
 • Umiejętność projektowania efektywnych rozwiązań
 • Wiedza na temat budowania relacji biznesowych
 • Umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność do identyfikowania ryzyk oraz budowania dobrych praktyk

Nr oferty 230329-B5C4S

Possible locations
 • Bydgoszcz
 • Gdansk
 • Pila
 • Poznan
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Bialystok
 • Czestochowa
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Rzeszow
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • SQL Server
 • Analysis Services
 • MS Power BI
 • Azure Data Factory
 • MS Integration Services

Nice to have:

 • Azure Data Lake
 • Power Apps
 • Azure Synapse Analytics
 • PowerShell

Our team supports operational, decision-making and management processes at Sii with all its activities. We are responsible for both the data layer (collection of data from internal and external sources, development, operation and management of data warehouses, optimization of analytical models and databases) and the reporting layer (analysis, processing, testing and visualization of data) in order to provide users with the most valuable business information possible.

We continuously collaborate with all Internal IT Teams, as well as a wide range of business users, looking for new and innovative areas of analysis and data collection, in order to continuously build Sii's competitive advantage in the IT services market.

Your role

 • Develop and create ETL processes, develop SSAS analytical models and Azure cloud infrastructure
 • Pulling data from internal and external sources
 • Building hybrid architecture concepts
 • Proposing development and optimization of existing architecture based on cloud solutions
 • Active participation in recommending business solutions

Your skills
 • Experience in modeling and designing data warehouses and building integration solutions
 • Ability to design effective solutions
 • Knowledge of building business relationships
 • Analytical skills, ability to work in a team
 • Ability to identify risks and build best practices

Job no. 230329-B5C4S

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?