This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Warszawa
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia
 • Power BI
 • Power Query

W związku z rozwojem oraz potrzebą analiz i rozwijania raportów, do Działu Data Analytics & Management poszukujemy proaktywnych osób chętnych podjęcia się nowych wyzwań, pełnych pasji i lubiących pracę z danymi.

W codziennej pracy będziesz mieć możliwość rozwinięcia swoich kompetencji w obszarze analizy biznesowej połączonej z tworzeniem raportów, a także doświadczysz różnorodnych obszarów współpracy z danymi.

Nie czekaj, aplikuj!

Twoje zadania

 • Projektowanie, tworzenie i rozwijanie raportów oraz wizualizacji danych z użyciem narzędzia Power BI
 • Zrozumienie potrzeb biznesowych i rekomendowanie optymalnych rozwiązań biznesowych na podstawie analizy danych
 • Praca nad tworzeniem KPI, a następnie ich rozwijanie i utrzymanie
 • Szerzenie wiedzy i świadomości w organizacji na temat istniejących raportów i ich wykorzystania
 • Nadawanie kierunku rozwoju systemu raportowego
 • Zapewnienie dogłębnej wiedzy i doświadczenia w zakresie procesów, narzędzi i rozwiązań z obszaru raportowania finansowego, budżetowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Współpraca z zespołami IT, sprzedaży, marketingu i innymi w celu uzyskania danych i analizy wymaganych do osiągnięcia celów biznesowych

Twoje umiejętności
 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w analizie danych oraz projektowaniu i tworzeniu raportów w Power BI
 • Umiejętność definiowania KPI
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Komunikatywność, umiejętność współdziałania i budowania dobrych relacji

Nr oferty 230502-H4L2N

Possible locations
 • Warsaw
 • Remote work
Technologies & tools
 • Power BI
 • Power Query

Due to growth and the need for analysis and report development, we are looking for proactive individuals willing to take on new challenges, passionate and enjoy working with data to join the Data Analytics & Management Department.

In your daily work, you will have the opportunity to develop your competencies in the area of business analysis combined with report development, and you will experience various areas of data collaboration.

Don't wait, apply!

Your role

 • Design, create and develop reports and data visualizations using Power BI tool
 • Understanding business needs and recommending optimal business solutions based on data analysis
 • Working on the creation of KPIs and then developing and maintaining them
 • Spreading knowledge and awareness within the organization about existing reports and their use
 • Giving direction to the development of the reporting system
 • Providing in-depth knowledge and experience of processes, tools and solutions in the area of financial reporting, budgeting using modern technologies
 • Collaborate with IT, sales, marketing and other teams to obtain the data and analysis required to achieve business objectives

Your skills
 • Minimum of 3 years work experience
 • Experience in a similar position is welcome
 • Experience in data analysis and designing and creating reports in Power BI
 • Ability to define KPIs
 • Good command of spoken and written English
 • Communication skills, ability to interact and build good relationships

Job no. 230502-H4L2N

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?