This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • Spark
 • Scala / Java / Python
 • Databases (relational/non-relational)

Dodatkowe atuty:

 • MapR Stack
 • Avro
 • Hadoop
 • ElasticSearch
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Event Hubs
 • Azure DevOps
 • Azure Pipelines
 • Azure Data Factory
 • Azure Blob Storage
 • Redis
 • Azure Databricks
 • Apache Kafka
 • Spark Streaming
 • Structured Streaming

Dołącz do Sii do zespołu Digital! Poszukujemy kandydatów, którzy dołączą do jednego z naszych zespołów realizującego projekt dla zagranicznego klienta z sektora finansowego.

Głównym celem projektu jest rozwój istniejącego systemu agregacji danych o transakcjach płatniczych opartego o platformę Spark/Hadoop. Około 80% kodu przetwarzającego dane napisane jest w Scali i wykorzystuje Spark streaming.

Projekt ma zdefiniowany proces wytwarzania oprogramowania, w szczególności środowisko CI/CD (automatyczne testy komponentowe, end-to-end czy zautomatyzowany deploy).

Obecnym wyzwaniem jest migracja z obecnego stacku technologicznego (MapR) do rozwiązania w pełni chmurowego – Azure + Databricks.

Twoje zadania

 • Migracja istniejących rozwiązań w celu dostosowania do platformy Azure Databricks
 • Optymalizacja kodu i konfiguracji w celu zapewnienia założonej wydajności systemu
 • Rozwój istniejącego oprogramowania o nowe funkcjonalności
 • Projektowanie i implementacja nowych założeń biznesowych

Twoje umiejętności
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w projektowaniu i budowie rozwiązań opartych o technologię Spark przetwarzających duże ilości danych
 • Bardzo dobra znajomość przynajmniej jednej z następujących technologii: Scala/ Java/ Python
 • Znajomość relacyjnych oraz nierelacyjnych baz danych
 • Doświadczenie w pracy z systemami kolejkowymi (np. Apache Kafka), a także z systemami CI/CD oraz w metodyce Scrum
 • Zdolność do swobodnej komunikacji w języku angielskim

Mile widziane:

 • Znajomość/ doświadczenie w pracy z: MapR stack, Avro, ElasticSearch, Azure Stack (Cosmos DB, Event Hubs, DevOps, Pipelines, DataFactory, Blob Storage, Redis), Databricks, Apache Kafka, Spark Streaming, Structured Streaming

Nr oferty 230518-UW4Y4

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • Spark
 • Scala / Java / Python
 • Databases (relational/non-relational)

Nice to have:

 • MapR Stack
 • Avro
 • Hadoop
 • ElasticSearch
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Event Hubs
 • Azure DevOps
 • Azure Pipelines
 • Azure Data Factory
 • Azure Blob Storage
 • Redis
 • Azure Databricks
 • Apache Kafka
 • Spark Streaming
 • Structured Streaming

Join Sii's Digital team! We are looking for candidates to join one of our teams implementing a project for a foreign client from the financial sector.

The main goal of the project is to develop an existing payment transaction data aggregation system based on Spark/Hadoop platform. About 80% of the data processing code is written in Scala and uses Spark streaming.

The project has a defined software development process, in particular a CI/CD environment (automated component testing, end-to-end or automated deploy).

The current challenge is to migrate from the current technology stack (MapR) to a fully cloud-based solution - Azure + Databricks.

Your role

 • Migration of existing solutions to accommodate the Azure Databricks platform
 • Optimization of code and configuration to ensure targeted system performance
 • Development of existing software with new functionalities
 • Design and implementation of new business assumptions

Your skills
 • Minimum of 2 years of experience in designing and building Spark-based solutions that process large amounts of data
 • Very good knowledge of at least one of the following technologies: Scala/ Java/ Python
 • Knowledge of relational and non-relational databases
 • Experience working with queuing systems (e.g. Apache Kafka), as well as CI/CD systems and Scrum methodology
 • Ability to communicate freely in English

Optional:

 • Znajomość/ doświadczenie w pracy z: MapR stack, Avro, ElasticSearch, Azure Stack (Cosmos DB, Event Hubs, DevOps, Pipelines, DataFactory, Blob Storage, Redis), Databricks, Apache Kafka, Spark Streaming, Structured Streaming

Job no. 230518-UW4Y4

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?