This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • Dynamics 365 CE (CRM)
 • Power Platform
 • Azure
 • Dynamics 365
 • SQL

Dodatkowe atuty:

 • Dynamics 365 Marketing
 • Microsoft 365
 • Enterprise Architect
 • System Analysis
 • Visio
 • Draw.io

Dołącz do zespołu Internal IT CRM, który realizuje projekty wewnętrzne dla spółek Grupy Sii i stań się częścią zespołu pasjonatów rozwiązań opartych na technologii MS Dynamics 365!

Projektujemy, optymalizujemy i wspieramy liczne procesy biznesowe z obszarów sprzedaży, rekrutacji, HR oraz marketingu, w tym m.in. rejestrowanie i procesowanie kandydatów, obsługę kampanii marketingowych, eventów oraz szkoleń, jak również zarządzanie całym lejkiem sprzedażowym, po kontakty z klientem.

Korzystamy z gotowych rozwiązań D365, ale tworzymy również własne aplikacje oparte m.in. na D365 Power Apps i je ze sobą integrujemy. Całość uzupełniają automatyzacje poprzez tworzenie przepływów w Power Automate.

Jeśli spełniasz poniższe wymagania, dołącz do nas już dziś!

Twoje zadania

 • Wsparcie Kierownika Projektu podczas etapów analizy procesów biznesowych, projektowania rozwiązania i wdrożenia systemu CRM online (technologia MS Dynamics 365)
 • Bliska współpraca z zespołami użytkowników biznesowych: Analityków, Konsultantów i Architektów
 • Udział w warsztatach biznesowych i technicznych
 • Pozyskiwanie i wymiana wiedzy ze specjalistami technicznymi (administratorami, opiekunami technicznymi systemów)
 • Udział we wdrożeniu rozwiązania CRM w roli doradczej jako Senior Konsultant/ Analityk
 • Promowanie najlepszych praktyk dotyczących projektowania i wytwarzania rozwiązań dla klientów wewnętrznych

Twoje umiejętności
 • Minimum 4-letnie doświadczenie w roli Konsultanta/ Analityka Systemowego
 • Umiejętność definiowania kierunku analizy technicznej
 • Znajomość systemów klasy CRM (w szczególności Microsoft Dynamics 365 oraz Power Platform) i doświadczenie w projektach związanych z wdrożeniem/ rozwojem systemów tej klasy
 • Udział w projektach migracji systemów on-premise do chmury
 • Doświadczenie w prowadzeniu analiz biznesowych i tworzeniu koncepcji rozwiązań 
 • Znajomość języka SQL w stopniu umożliwiającym analizowanie istniejących zbiorów danych
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 • Studia wyższe techniczne z zakresu informatyki lub na kierunku pokrewnym
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie oraz znajomość języka polskiego

Mile widziane:

 • Znajomość pozostałych komponentów Microsoft Power Platform oraz certyfikaty z obszaru Dynamics CRM

Nr oferty 230920-5RKAL

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • Dynamics 365 CE (CRM)
 • Power Platform
 • Azure
 • Dynamics 365
 • SQL

Nice to have:

 • Dynamics 365 Marketing
 • Microsoft 365
 • Enterprise Architect
 • System Analysis
 • Visio
 • Draw.io

Join the Internal IT CRM team, which carries out internal projects for Sii Group companies, and become part of a team of passionate solution developers based on MS Dynamics 365 technology!

We design, optimize and support numerous business processes in the areas of sales, recruitment, HR and marketing, including, among others, registering and processing candidates, handling marketing campaigns, events and trainings, as well as managing the entire sales funnel, up to customer contacts.

We use off-the-shelf D365 solutions, but we also create our own applications based on D365 Power Apps, among others, and integrate them with each other. The whole is complemented by automation through the creation of flows in Power Automate.

If you meet the following requirements, join us today!

Your role

 • Support the Project Manager during the stages of business process analysis, solution design and implementation of the online CRM system (MS Dynamics 365 technology)
 • Work closely with business user teams: Analysts, Consultants and Architects
 • Participation in business and technical workshops
 • Acquisition and exchange of knowledge with technical specialists (administrators, system maintainers)
 • Participate in the implementation of a CRM solution in a consulting role as a Senior Consultant/Analyst
 • Promoting best practices for designing and producing solutions for internal customers

Your skills
 • Minimum of 4 years of experience as a Consultant/System Analyst
 • Ability to define the direction of technical analysis
 • Familiarity with CRM class systems (in particular Microsoft Dynamics 365 and Power Platform) and experience in projects related to the implementation/development of this class of systems
 • Participation in projects to migrate on-premise systems to the cloud
 • Experience in conducting business analysis and developing solution concepts
 • Knowledge of SQL to the extent of being able to analyze existing data sets
 • Highly developed interpersonal and communication skills
 • Technical degree in computer science or a related field
 • Good command of spoken and written English and knowledge of Polish language

Optional:

 • Knowledge of other Microsoft Power Platform components and certifications in the Dynamics CRM area

Job no. 230920-5RKAL

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?