This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Warszawa
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia
 • Azure
 • Power BI
 • Azure Databricks
 • Azure Synapse
 • SQL Server
 • Tabular
 • ETL
 • Python
 • T-SQL

Poszukujemy doświadczonej osoby na stanowisko Data Architect, która dołączy do naszego projektu z sektora retail. Obecnie zespoły pracują nad dwoma projektami, które dotyczą aplikacji webowych. Aplikacje umożliwiają ustalanie i zarządzenie cenami produktów oraz konfigurują promocje na wyznaczone produkty.

Jesteś ekspertem w dziedzinie analityki, projektowania i architektury rozwiązań danych?

Masz doświadczenie z chmurami Azure oraz narzędziami typu Power BI?

Dołącz do nas – ta rola będzie dla Ciebie idealna!

Twoje zadania

 • Praca z nowoczesną platformą danych w chmurze Azure, dostarczanie ekspertyzy w projektowaniu oraz architekturze rozwiązań analitycznych
 • Zapewnianie ogólnego kierunku, wskazówek i definicji rozwiązań technicznych dla inżynierów danych
 • Mentorowanie i szkolenie zespołów z zakresu inżynierii danych
 • Udzielanie wsparcia technicznego w zakresie optymalizacji i wydajności
 • Udział w tworzeniu i utrzymaniu roadmapy, a także w przeprowadzaniu testów koncepcyjnych i ocen nowych technologii
 • Współpraca z Architektem ds. bezpieczeństwa informacji w celu opracowania i wdrożenia architektury bezpieczeństwa informacji aplikacji lub rozwiązań

Twoje umiejętności
 • Minimum 7 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu i architekturze rozwiązań danych
 • Praktyczne doświadczenie z usługami chmury Azure
 • Wcześniejsza praca z narzędziami Microsoft Power BI
 • Zaawansowana wiedza na temat relacyjnych baz danych, modelowania Data Warehouse i Data Lake oraz wzorców przetwarzania ETL
 • Praktyczne doświadczenie w projektowaniu systemów do obsługi dużych wolumenów danych
 • Znajomość języków programowania, w tym Python, PySpark, SQL i T-SQL
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Gotowość do pracy w godzinach 12:00–20:00 (z uwagi na pracę z zespołem z USA)

Nr oferty 231026-4UOME

Possible locations
 • Warsaw
 • Remote work
Technologies & tools
 • Azure
 • Power BI
 • Azure Databricks
 • Azure Synapse
 • SQL Server
 • Tabular
 • ETL
 • Python
 • T-SQL

We are looking for an experienced Data Architect to join our project in the retail sector. The teams are currently working on two projects that involve web applications. The applications allow setting and managing product prices and configure promotions for designated products.

Are you an expert in analytics, data solution design and architecture?

Do you have experience with Azure clouds and tools like Power BI?

Join us - this role will be perfect for you!

Your role

 • Work with the modern Azure cloud data platform, providing expertise in the design and architecture of analytics solutions
 • Provide overall direction, guidance and definition of technical solutions for data engineers
 • Mentoring and training teams in data engineering
 • Provide technical support on optimization and performance issues
 • Participate in roadmap development and maintenance, as well as concept testing and evaluations of new technologies
 • Work with the Information Security Architect to develop and implement information security architecture for applications or solutions

Your skills
 • Minimum of 7 years of professional experience in data solution design and architecture
 • Hands-on experience with Azure cloud services
 • Previous work with Microsoft Power BI tools
 • Advanced knowledge of relational databases, Data Warehouse and Data Lake modeling and ETL processing patterns
 • Practical experience in designing systems to handle large volumes of data
 • Knowledge of programming languages, including Python, PySpark, SQL and T-SQL
 • Fluency in English
 • Willingness to work from 12:00 pm to 8:00 pm (due to work with US-based team)

Job no. 231026-4UOME

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?