This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Gdańsk
 • Lublin
 • Warszawa
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • Adobe Creative Cloud

Dodatkowe atuty:

 • Figma
 • Adobe XD

Do Działu Marketingu Sii, największej firmy IT i inżynieryjnej w Polsce, poszukujemy osoby na stanowisko Graphic Designera. Jeżeli uwielbiasz projektować i masz szósty zmysł do tworzenia atrakcyjnych oraz przyjaznych użytkownikowi materiałów graficznych, a działania brandingowe to Twój konik – to szukamy właśnie Ciebie!

Dołączysz do dynamicznie rozwijającego się ponad 40-osobowego zespołu o szerokim przekroju kompetencji – od twórców treści video po web analityków i copywriterów. Będziesz mieć możliwość współtworzyć nową jakość w identyfikacji wizualnej firmy w wielu obszarach, m.in. na potrzeby strony internetowej, a także uczestniczyć w tworzeniu kolekcji odzieży i produktów przeznaczonych dla pracowników Sii. Twoje projekty zobaczą tysiące użytkowników odwiedzających nasze kanały komunikacji!

Twoje zadania

 • Projektowanie graficzne na potrzeby stron internetowych i landing pages
 • Przygotowywanie projektów graficznych na potrzeby komunikacji marketingowej online (kampanie promocyjne, mailingi, social media)
 • Projektowanie grafik produktowych
 • Prace graficzne w obszarze działań brandingowych (rozwój obecnych i projektowanie nowych elementów identyfikacji wizualnej)
 • Przygotowanie materiałów do druku: plakatów, banerów itp.
 • Bieżące wsparcie w realizacji projektów graficznych i prezentacji PowerPoint
 • Czuwanie nad spójnością całości materiałów dostarczanych przez dział graficzny z zasadami identyfikacji wizualnej firmy

Twoje umiejętności
 • Wykształcenie kierunkowe lub bardzo dobra znajomość branży i pasja związana z projektowaniem graficznym
 • Minimum 3 lata doświadczenia w projektowaniu graficznym
 • Biegła znajomość pakietu Adobe CC (Photoshop, Illustrator, InDesign, znajomość dodatkowych programów będzie dużym plusem)
 • Znajomość podstaw usability
 • Wysokie poczucie estetyki, kreatywność, dbałość o szczegóły, a także inicjatywa w proponowaniu nowych rozwiązań
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i realizacji kilku zadań jednocześnie/prowadzenia kilku projektów jednocześnie
 • Posiadanie portfolio w wersji on-line lub przesłanie w formie załącznika
 • Dobra znajomość j. angielskiego oraz biegła j. polskiego
 • Praca w trybie hybrydowym – minimum 2 dni w tygodniu z biura

Nr oferty 231124-L6T3K

Possible locations
 • Gdansk
 • Lublin
 • Warsaw
Technologies & tools

Must have:

 • Adobe Creative Cloud

Nice to have:

 • Figma
 • Adobe XD

To the Marketing Department of Sii, the largest IT and engineering company in Poland, we are looking for a person for the position of Graphic Designer. If you love designing and have a sixth sense for creating attractive and user-friendly graphic materials, and branding activities are your hobby - then we are looking for you!

You will join a dynamically growing team of over 40 people with a wide range of competencies - from video content creators to web analysts and copywriters. You will have the opportunity to co-create a new quality in the company's visual identity in many areas, including for the website, as well as participate in the creation of clothing and product collections for Sii employees. Your designs will be seen by thousands of users visiting our communication channels!

Your role

 • Graphic design for websites and landing pages
 • Preparation of graphic design for online marketing communications (promotional campaigns, mailings, social media)
 • Designing product graphics
 • Graphic work in the area of branding activities (development of current and design of new visual identity elements)
 • Preparation of materials for printing: posters, banners, etc.
 • Ongoing support in the implementation of graphic design and PowerPoint presentations
 • Ensuring that all materials provided by the graphics department are consistent with the company's visual identity principles

Your skills
 • Education in the field or very good knowledge of the industry and passion for graphic design
 • Minimum 3 years of experience in graphic design
 • Proficiency in Adobe CC suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, knowledge of additional programs will be a big plus)
 • Knowledge of usability basics
 • High sense of aesthetics, creativity, attention to detail, and initiative in proposing new solutions
 • Ability to work under time pressure and complete several tasks simultaneously/lead several projects simultaneously
 • Possess an online portfolio or send it as an attachment
 • Good knowledge of English and fluent in Polish.
 • Working in hybrid mode - a minimum of 2 days a week from the office

Job no. 231124-L6T3K

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?