This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Warszawa
 • Katowice
Technologie i narzędzia
 • ISO 27001
 • ISO 13485
 • ISO 9001

Obecnie do naszego wewnętrznego działu Security & Compliance poszukujemy osoby na stanowisko Security Specialist.

Nasz zespół zajmuje się szeroko rozumianym bezpieczeństwem IT, fizycznym oraz informacji, w tym ochroną danych osobowych. Wydajemy rekomendacje, oraz nadzorujemy przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Jesteśmy odpowiedzialni za przeprowadzanie planowanych lub doraźnych audytów. Wdrażamy lub wspieramy we wdrażaniu nowych środków bezpieczeństwa, procedur, oraz instrukcji. 

Jeśli masz doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego i chcesz być częścią zespołu, który nie boi się wyzwań – aplikuj! 

Twoje zadania

 • Utrzymanie zgodności z normami międzynarodowymi ISO wdrożonymi w organizacji (ISO 27001, ISO 27018, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001)
 • Zapewnianie zgodności z innymi standardami branżowymi wdrożonymi w firmie (TISAX)
 • Przygotowywanie rekomendacji w oparciu o najlepsze praktyki i wymagania norm
 • Uczestniczenie w audytach wewnętrznych i zewnętrznych, oraz w projektach w zakresie wdrażania rozwiązań bezpieczeństwa
 • Opiniowanie umów pod kątem zasad bezpieczeństwa
 • Udział w analizie ryzyka w organizacji

Twoje umiejętności
 • Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań
 • Znajomość języka angielskiego na dobrym poziomie
 • Wiedza z zakresu norm ISO oraz standardów bezpieczeństwa IT

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pełnieniu roli audytora wewnętrznego
 • Znajomość RODO

Nr oferty 240116-SHU30

Possible locations
 • Warsaw
 • Katowice
Technologies & tools
 • ISO 27001
 • ISO 13485
 • ISO 9001

We are currently looking for a Security Specialist to join our internal Security & Compliance department.

Our team deals extensively with IT, physical and information security, including the protection of personal data. We make recommendations, and oversee compliance with applicable security policies. We are responsible for conducting planned or ad hoc audits. We implement or support the implementation of new security measures, procedures, and instructions.

If you have experience in IT security and want to be part of a team that is not afraid of challenges - apply!

Your role

 • Maintain compliance with ISO international standards implemented in the organization (ISO 27001, ISO 27018, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001)
 • Ensure compliance with other industry standards implemented in the company (TISAX)
 • Prepare recommendations based on best practices and standards requirements
 • Participate in internal and external audits, and projects in the implementation of security solutions
 • Reviewing contracts in terms of security principles
 • Participate in risk analysis within the organization

Your skills
 • Minimum 2 years of experience in a similar position
 • Ability to work in a team
 • Independence in performing tasks
 • Knowledge of English at a good level
 • Knowledge of ISO standards and IT security standards

Optional:

 • Experience in the role of an internal auditor
 • Knowledge of RODO

Job no. 240116-SHU30

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?