This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Warszawa
Technologie i narzędzia
 • DWH
 • Azure SQL Data Warehouse

Dołącz do naszego zespołu jako Analityk Hurtowni Danych i weź udział w projekcie z sektora bankowego. Projekt będzie skupiał się na tworzeniu ekosystemu korporacyjnej hurtowni danych, dedykowanej zagadnieniom z obszaru Ryzyka.

Jeśli posiadasz doświadczenie w obszarze hurtowni danych oraz chcesz rozwijać się w tej dziedzinie, aplikuj już teraz!

Twoje zadania

 • Zbieranie potrzeb użytkowników w obszarze hurtowni danych i raportów
 • Ustalenie docelowego modelu danych dla analizowanej zmiany
 • Identyfikacja danych źródłowych oraz ustalenie dokładnych mapowań source-target
 • Wykonanie i testowanie prototypu analizowanego obszaru na danych produkcyjnych
 • Stałe wsparcie i współpraca z zespołem deweloperskim implementującym zmiany
 • Testowanie przygotowanych rozwiązań

Twoje umiejętności
 • Minimum 2 lata doświadczenia jako Analityk w obszarze Hurtowni Danych
 • Znajomość modelowania danych oraz procesów Hurtowni Danych
 • Bardzo dobra znajomość SQL
 • Doświadczenie w pracy z danymi i Hurtowniami Danych

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy w sektorze finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Ryzyka
 • Znajomość technologii Microsoft Azure

Nr oferty 240124-O6XN2

Possible location
 • Warsaw
Technologies & tools
 • DWH
 • Azure SQL Data Warehouse

Join our team as a Data Warehouse Analyst and participate in a project in the banking sector. The project will focus on the development of a corporate data warehouse ecosystem, dedicated to issues in the Risk area.

If you have experience in the area of data warehousing and want to grow in this field, apply now!

Your role

 • Gathering user needs in the area of data warehousing and reports
 • Determining the target data model for the analyzed change
 • Identifying source data and establishing accurate source-target mappings
 • Execution and testing of the prototype of the analyzed area on production data
 • Ongoing support and cooperation with the development team implementing the changes
 • Testing of prepared solutions

Your skills
 • Minimum 2 years of experience as an Analyst in the Data Warehouse area
 • Knowledge of data modeling and Data Warehouse processes
 • Very good knowledge of SQL
 • Experience working with data and Data Warehouses

Optional:

 • Experience working in the financial sector, with a particular focus on Risk areas
 • Familiarity with Microsoft Azure technology

Job no. 240124-O6XN2

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?