This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Katowice
 • Gliwice
 • Częstochowa
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • IT/OT
 • Industry 4.0
 • 3D
 • Data Science

Dodatkowe atuty:

 • MS Project
 • Primavera P6
 • PLC
 • SCADA

W ramach naszego Centrum Kompetencjne Engineering poszukujemy doświadczonego pasjonata rewolucji cyfrowych w przemyśle. Osoba na opisywanym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzór i wdrażanie nowych inwestycji IT na terenie 3 obiektów przemysłowych w aglomeracji śląskiej.

Jeżeli masz doświadczenie z licencjami oprogramowania w branży przemysłowej, a praca z dokumentacją techniczną w narzędziach CAD to twoja codzienność – czekamy właśnie na Twoją aplikację!

Twoje zadania

 • Wsparcie wdrażania cyfryzacji poprzez nowe narzędzia informatyczne
 • Identyfikacja potrzeb biznesowych
 • Współpraca z kierownikami projektów, międzynarodowymi zespołami inżynieryjnymi, IT, oraz działem zakupów
 • Nadzór nad dokumentacją projektową
 • Pełnienie roli punktu kontaktu dla pozostałych oddziałów
 • Udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej
 • Kontrola i nadzór nad budżetami oraz terminami projektu
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie obsługi narzędzi projektowych

Twoje umiejętności
 • Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku informatyka, automatyka lub pokrewne
 • Minimum 4 lata doświadczenia w obszarze wdrażania nowych narzędzi informatycznych w dziedzinie inżynierii lub przemysłu
 • Znajomość oprogramowania CAD oraz narzędzi 3D pozwalająca na swobodne odczytywanie rysunków i modeli
 • Doświadczenie w zarządzaniu licencjami oprogramowania inżynieryjnego
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu analiz biznesowych
 • Znajomość narzędzi takich jak MS Project lub Primavera
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Wymagane przebywanie na terenie Polski

Nr oferty 240126-SOM19

Possible locations
 • Katowice
 • Gliwice
 • Czestochowa
Technologies & tools

Must have:

 • IT/OT
 • Industry 4.0
 • 3D
 • Data Science

Nice to have:

 • MS Project
 • Primavera P6
 • PLC
 • SCADA

As part of our Competence Center Engineering, we are looking for an experienced enthusiast of digital revolution in industry. The person in the described position will be responsible for the supervision and implementation of new IT investments at 3 industrial sites in the Silesian agglomeration.

If you have experience with software licenses in the industrial sector, and working with technical documentation in CAD tools is your everyday life - we are waiting for your application!

Your role

 • Support the implementation of digitization through new IT tools
 • Identifying business needs
 • Collaborate with project managers, international engineering, IT, and procurement teams
 • Overseeing project documentation
 • Acting as a point of contact for other divisions
 • Participate in the preparation of tender documentation
 • Control and oversee project budgets and deadlines
 • Conducting training for employees in the use of project tools

Your skills
 • University degree in computer science, automation or related field
 • Minimum of 4 years of experience in the area of implementation of new IT tools in the field of engineering or industry
 • Familiarity with CAD software and 3D tools to be able to freely read drawings and models
 • Experience in managing engineering software licenses
 • Experience in performing business analysis
 • Knowledge of tools such as MS Project or Primavera
 • Very good knowledge of English and Polish language
 • Residency in Poland required

Job no. 240126-SOM19

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?