This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • SAP WM/MM
 • SAP SD

Dodatkowe atuty:

 • Kardex
 • S4/HANA

Dołącz do naszego zespołu SAP jako Konsultant WM i weź udział w nowym projekcie!

Nasze Centrum Kompetencji SAP to jednostka organizacyjna składająca się z ponad 120 doświadczonych, certyfikowanych specjalistów posiadających kompetencje techniczne, biznesowe i funkcjonalne. Oferujemy szeroki zakres usług SAP, takich jak rozwój (ABAP, Fiori/UI5, Mobisys), rozszerzenia, integracje, migracje czy konwersje do HANA i S/4HANA.

Projekt, który będziesz wspierać związany jest z międzynarodowym wdrożeniem S/4HANA w branży energooszczędnych systemów grzewczych i wentylacyjnych wykorzystujących głównie odnawialne źródła energii.

Twoje zadania

 • Skuteczne zarządzanie procesami magazynowymi, zapewniające efektywne i sprawne funkcjonowanie magazynu w ramach systemu SAP ERP
 • Konfigurowanie modułu WM zgodnie z wymaganiami specyficznymi dla danego klienta i procesów logistycznych
 • Zapewnienie integracji modułu WM z MM i SD
 • Tworzenie raportów związanych z zarządzaniem magazynem
 • Analiza danych
 • Monitorowanie wydajności procesów magazynowych, identyfikowanie obszarów poprawy

Twoje umiejętności
 • 5 lat doświadczenia w obszarze SAP WM
 • Udział w projektach związanych z wdrożeniem, aktualizacją lub optymalizacją modułu SAP WM
 • Silne zrozumienie procesów logistycznych związanych z zarządzaniem magazynem
 • Umiejętność konfiguracji systemu SAP WM zgodnie z wymaganiami klienta
 • Zdolność integracji z innymi modułami SAP – MM, SD
 • Umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów związanego z funkcjonalnością SAP WM

Nr oferty 240129-6MJRO

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • SAP WM/MM
 • SAP SD

Nice to have:

 • Kardex
 • S4/HANA

Join our SAP team as a WM Consultant and participate in a new project!

Our SAP Competence Center is an organizational unit consisting of more than 120 experienced, certified professionals with technical, business and functional competencies. We offer a wide range of SAP services such as development (ABAP, Fiori/UI5, Mobisys), extensions, integrations, migrations or conversions to HANA and S/4HANA.

The project you will be supporting is related to the international implementation of S/4HANA in the energy-efficient heating and ventilation systems industry using mainly renewable energy sources.

Your role

 • Effective management of warehouse processes to ensure effective and efficient operation of the warehouse within the SAP ERP system
 • Configuring the WM module according to customer-specific requirements and logistics processes
 • Ensuring integration of the WM module with MM and SD
 • Create reports related to warehouse management
 • Data analysis
 • Monitoring the performance of warehouse processes, identifying areas of improvement

Your skills
 • 5 years of experience in the SAP WM area
 • Participation in projects related to implementation, upgrade or optimization of SAP WM module
 • Strong understanding of logistics processes related to warehouse management
 • Ability to configure SAP WM system according to customer requirements
 • Ability to integrate with other SAP modules - MM, SD
 • Ability to effectively solve problems related to SAP WM functionality

Job no. 240129-6MJRO

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?