This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Kraków
 • Katowice
 • Praca zdalna

Dołącz do naszego zespołu jako Specjalista ds. Operacji Kryptograficznych i weź udział w nowym projekcie wspierającym bezpieczeństwo cybernetyczne infrastruktury banku. Projekt będzie skupiał się na dostarczaniu usług kryptograficznych z dużym naciskiem na procesy SSH i SSL, obsługiwanych poprzez platformę Venafi Trust Protection.

Jeśli posiadasz już doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa danych w sieci oraz chcesz rozwijać się w dziedzinie kryptografii, aplikuj już teraz!

Twoje zadania

 • Współpraca z globalnym zespołem jako specjalista ds. produktu Venafi
 • Aktywne uczestnictwo w identyfikacji ewentualnych braków w procesach SSH i SSL
 • Kierowanie procesem wdrażania zmian, dbając o ciągłe ulepszanie jakości danych
 • Pełnienie roli pierwszej linii eskalacji dla pozostałych członków zespołu
 • Reagowanie na pilne problemy produkcyjne wymagające wsparcia usług kryptograficznych
 • Wsparcie członków zespołu oraz współpraca z użytkownikami końcowymi w budowaniu rozwiązań dla nietypowych zapytań
 • Rozwiązywanie problemów z generowaniem certyfikatów i problemami z połączeniem między platformą Venafi TPP a docelowymi serwerami

Twoje umiejętności
 • Wykształcenie wyższe związane z obszarem informatyki, cyberbezpieczeństwa lub pokrewnym
 • Doświadczenie z platformą Venafi lub procesem zarządzania SSL/SSH
 • Zrozumienie zagadnień związanych z zarządzaniem infrastrukturą IT
 • Umiejętność identyfikacji problemów i skutecznej eskalacji
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Chęć rozwijania się w obszarze kryptografii

Nr oferty 240205-P7IBQ

Possible locations
 • Cracow
 • Katowice
 • Remote work

Join our team as a Cryptographic Operations Specialist and participate in a new project supporting the cyber security of the bank's infrastructure. The project will focus on providing cryptographic services with a strong focus on SSH and SSL processes, supported through the Venafi Trust Protection platform.

If you already have experience in the area of network data security and want to grow in the field of cryptography, apply now!

Your role

 • Work with the global team as a Venafi product specialist
 • Actively participate in identifying potential deficiencies in SSH and SSL processes
 • Lead the change implementation process, ensuring continuous improvement of data quality
 • Acting as the first line of escalation for other team members
 • Responding to urgent production issues requiring cryptographic services support
 • Supporting team members and working with end users in building solutions to unusual requests
 • Troubleshoot certificate generation and connectivity issues between the Venafi TPP platform and target servers

Your skills
 • University degree related to IT, cyber security or related field
 • Experience with Venafi platform or SSL/SSH management process
 • Understanding of IT infrastructure management issues
 • Ability to identify issues and escalate effectively
 • Excellent communication skills
 • Fluency in the English language
 • Willingness to grow in the area of cryptography

Job no. 240205-P7IBQ

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?