This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • Power BI
 • SQL
 • T-SQL
 • DAX
 • ETL

Dodatkowe atuty:

 • Python
 • Azure
 • Informatica

Chcesz rozwijać swoje kompetencje w technologiach chmurowych Microsoft Azure?

Dołącz do naszej wyspecjalizowanej jednostki skupiającej ekspertów z dziedziny analizy i wizualizacji danych w ramach Zespołu Data & Analytics!

Wdrażamy hurtownie danych, systemy raportowania, samoobsługowe narzędzia BI, a także oferujemy rozwój ścieżki kariery w obszarach Data Science i Big Data.

Nie czekaj, aplikuj!

Twoje zadania

 • Praca nad analizą i dokumentacją wymagań w zakresie przetwarzania danych oraz budowy systemów analitycznych i raportowania
 • Analizowanie źródeł danych i modelowania danych zgodnie z najlepszymi praktykami
 • Tworzenie raportów i optymalizacja źródeł danych w narzędziu Power BI
 • Projektowanie i implementacja raportów w oparciu o hurtownie danych oraz modele semantyczne w narzędziach MS SQL Server, Analysis Services i Reporting Services
 • Modelowanie tabel w hurtowni danych oraz tworzenie procesów ETL-owych w narzędziach chmurowych (Azure)
 • Przestrzeganie właściwych standardów kodowania, testowania i dokumentacji
 • Projektowanie rozwiązań dla złożonych wymagań biznesowych

Twoje umiejętności
 • Min. 3 lata doświadczenia na stanowisku Developera Power BI
 • Dobra znajomość rozwiązań Power BI, w tym programowania DAX
 • Bardzo dobra znajomość SQL i T-SQL
 • Doświadczenie w tworzeniu procesów ETL-owych
 • Znajomość języka angielskiego na bardzo dobrym poziomie
 • Analityczne podejście do skomplikowanych zagadnień oraz kreatywność w nieszablonowych sytuacjach

Mile widziane:

 • Znajomość języka Python oraz metodologii Kimballa

Nr oferty 240219-B3YNO

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • Power BI
 • SQL
 • T-SQL
 • DAX
 • ETL

Nice to have:

 • Python
 • Azure
 • Informatica

Want to develop your expertise in Microsoft Azure cloud technologies?

Join our specialized unit of data analytics and visualization experts within the Data & Analytics Team!

We implement data warehouses, reporting systems, self-service BI tools, and offer career path development in the areas of Data Science and Big Data.

Don't wait, apply!

Your role

 • Work on analyzing and documenting data processing requirements and building analytical and reporting systems
 • Analyzing data sources and data modeling according to best practices
 • Creating reports and optimizing data sources in Power BI tool
 • Designing and implementing reports based on data warehouses and semantic models in MS SQL Server, Analysis Services and Reporting Services tools
 • Modeling data warehouse tables and creating ETL processes in cloud tools (Azure)
 • Adhering to proper coding, testing and documentation standards
 • Designing solutions for complex business requirements

Your skills
 • Min. 3 years of experience as a Power BI Developer
 • Good knowledge of Power BI solutions, including DAX programming
 • Very good knowledge of SQL and T-SQL
 • Experience in developing ETL processes
 • Knowledge of English at a very good level
 • Analytical approach to complex issues and creativity in out-of-the-box situations

Optional:

 • Knowledge of Python language and Kimball methodology

Job no. 240219-B3YNO

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?