This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • SAP EWM
 • ABAP/ABAP OO

Dodatkowe atuty:

 • SAP S/4HANA
 • SAP NetWeaver
 • ABAP Development Tools

Nasze Centrum Kompetencji SAP to jednostka organizacyjna składająca się z ponad 120 doświadczonych, certyfikowanych specjalistów posiadających kompetencje techniczne, biznesowe i funkcjonalne. Oferujemy szeroki zakres usług SAP, takich jak rozwój (ABAP, Fiori/UI5, Mobisys), rozszerzenia, integracje, migracje czy konwersje do HANA i S/4HANA.

Projekt, który będziesz wspierać związany jest z międzynarodowym wdrożeniem S/4HANA w branży energooszczędnych systemów grzewczych i wentylacyjnych wykorzystujących głównie odnawialne źródła energii. 

Twoje zadania

 • Projektowanie rozwiązań technicznych w oparciu o najlepsze praktyki programowania w obszarze Extended Warehouse Management 
 • Implementacja nowych procesów i funkcjonalności w ABAP związanych z zarządzaniem magazynem  
 • Debugowanie i rozwiązywanie napotkanych problemów oraz wprowadzanie niezbędnych poprawek 
 • Przeprowadzanie integracji z innymi modułami SAP oraz aplikacjami zewnętrznymi 
 • Konfiguracja parametrów systemowych oraz ustawień modułu EWM zgodnie z wymaganiami biznesowymi i najlepszymi praktykami SAP 
 • Opracowywanie raportów, interfejsów, programów konwersji danych i rozszerzeń przy użyciu języka programowania ABAP i środowiska roboczego ABAP 
 • Analiza wymagań biznesowych oraz ścisła współpraca z klientem 

Twoje umiejętności
 • Minimum 5 lat doświadczenie w programowaniu ABAP w obszarze modułu SAP EWM 
 • Bardzo dobra znajomość struktury danych, procesów biznesowych oraz wiedza z obszaru konfiguracji modułu EWM 
 • Wcześniejsza praca w obszarze integracji SAP EWM z innymi modułami takimi jak SAP ERP, aplikacjami zewnętrznymi oraz urządzeniami magazynowymi 
 • Znajomość SAP NetWeaver, S/4 HANA, ABAP Development Tools 
 • Umiejętność projektowania i implementowania interfejsów integracyjnych 
 • Doświadczenie w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów w oparciu o ABAP w SAP EWM, zarządzanie błędami, optymalizacja wydajności oraz debugowanie kodu 
 • Umiejętność analizy wymagań biznesowych oraz projektowania rozwiązań na podstawie wymagań 
 • Biegła znajomość języka angielskiego 

Nr oferty 240222-KN562

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • SAP EWM
 • ABAP/ABAP OO

Nice to have:

 • SAP S/4HANA
 • SAP NetWeaver
 • ABAP Development Tools

Our SAP Competence Center is an organizational unit consisting of more than 120 experienced, certified professionals with technical, business and functional competencies. We offer a wide range of SAP services such as development (ABAP, Fiori/UI5, Mobisys), extensions, integrations, migrations or conversions to HANA and S/4HANA.

The project you will be supporting is related to the international implementation of S/4HANA in the energy-efficient heating and ventilation systems industry using mainly renewable energy sources.

Your role

 • Design technical solutions based on best programming practices in the Extended Warehouse Management area
 • Implementation of new processes and functionalities in ABAP related to warehouse management
 • Debugging and resolving problems encountered and making necessary corrections
 • Performing integration with other SAP modules and external applications
 • Configuring system parameters and settings of EWM module according to business requirements and SAP best practices
 • Develop reports, interfaces, data conversion programs and extensions using ABAP programming language and ABAP working environment
 • Analyze business requirements and work closely with the customer

Your skills
 • Minimum 5 years of experience in ABAP programming in the area of SAP EWM module
 • Very good knowledge of data structure, business processes and knowledge in the area of EWM module configuration
 • Previous work in the area of SAP EWM integration with other modules such as SAP ERP, external applications and warehouse equipment
 • Knowledge of SAP NetWeaver, S/4 HANA, ABAP Development Tools
 • Ability to design and implement integration interfaces
 • Experience in ABAP-based problem identification and resolution in SAP EWM, error management, performance optimization and code debugging
 • Ability to analyze business requirements and design solutions based on requirements
 • Fluency in English

Job no. 240222-KN562

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?