This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Kwidzyn
Technologie i narzędzia
 • MS Windows
 • Linux
 • TCP/IP

IT Operations to Centrum Kompetencyjne odpowiedzialne za realizację zadań i projektów w obszarze utrzymania: stanowisk roboczych i urządzeń mobilnych: komputerów, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, drukarek (DELL, HP, Lenovo, Apple, Samsung); serwerów, systemów operacyjnych, sieci (Windows, Linux, CISCO, Azure, AWS); baz danych (SQL, Oracle); aplikacji (SCCM, ServiceNow, Zabbix, O365, D365). 

Obecnie poszukujemy System Administratora do pracy u klienta w Kwidzynie. W zależności od Twojego doświadczenia, preferencji co do formy zatrudnienia, rodzajów zadań oraz oczekiwań finansowych, zapewniamy możliwość dalszego rozwoju w wybranym kierunku. 

Twoje zadania

 • Planowanie, projektowanie i utrzymanie efektywnej infrastruktury sieciowej
 • Monitorowanie wydajności sieci i wprowadzanie niezbędnych ulepszeń
 • Instalowanie, konfigurowanie i aktualizowanie oprogramowania oraz systemów operacyjnych
 • Zapewnienie aktualności i bezpieczeństwa systemów operacyjnych oraz oprogramowania firmy
 • Stałe monitorowanie systemów pod kątem wydajności i identyfikacja potencjalnych problemów
 • Szybkie reagowanie na awarie i utrzymanie ciągłości pracy systemów
 • Wdrażanie i utrzymywanie środków zabezpieczających dane przed zagrożeniami
 • Wdrażanie nowych rozwiązań IT i optymalizacja istniejącej infrastruktury pod kątem efektywności i wydajności
 • Prowadzenie dokładnej dokumentacji dotyczącej konfiguracji systemów i udzielonych uprawnień

Twoje umiejętności
 • Dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie  
 • Znajomość struktury i funkcjonowania sieci komputerowych
 • Umiejętność konfiguracji, utrzymania i optymalizacji infrastruktury sieciowej
 • Praktyczna znajomość serwerów opartych na systemach Windows i Linux
 • Umiejętność konfiguracji, monitorowania i utrzymania serwerów
 • Doświadczenie w korzystaniu z narzędzi do monitorowania wydajności sieci
 • Umiejętność analizy danych diagnostycznych i podejmowania działań naprawczych
 • Wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie informatyki lub pokrewnej

Nr oferty 240301-D3HCD

Possible location
 • Kwidzyn
Technologies & tools
 • MS Windows
 • Linux
 • TCP/IP

IT Operations is a Competence Center responsible for carrying out tasks and projects in the area of maintenance of: workstations and mobile devices: computers, laptops, tablets, cell phones, printers (DELL, HP, Lenovo, Apple, Samsung); servers, operating systems, networks (Windows, Linux, CISCO, Azure, AWS); databases (SQL, Oracle); applications (SCCM, ServiceNow, Zabbix, O365, D365).

We are currently looking for a System Administrator to work at a client in Kwidzyn. Depending on your experience, preference for the form of employment, types of tasks and financial expectations, we provide the opportunity for further development in the chosen direction.

Your role

 • Planning, designing and maintaining an effective network infrastructure
 • Monitoring network performance and making necessary improvements
 • Installing, configuring and updating software and operating systems
 • Ensuring that the company's operating systems and software are up-to-date and secure
 • Continuously monitoring systems for performance and identifying potential problems
 • Responding quickly to failures and maintaining continuity of systems operations
 • Implementing and maintaining measures to protect data from threats
 • Implementing new IT solutions and optimizing existing infrastructure for efficiency and performance
 • Maintain accurate records of system configurations and permissions granted

Your skills
 • Two years of experience in a similar position
 • Good knowledge of spoken and written English
 • Knowledge of the structure and operation of computer networks
 • Ability to configure, maintain and optimize network infrastructure
 • Practical knowledge of Windows and Linux based servers
 • Ability to configure, monitor and maintain servers
 • Experience using network performance monitoring tools
 • Ability to analyze diagnostic data and take corrective action
 • University degree in computer science or related field

Job no. 240301-D3HCD

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?