This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Rzeszów
Technologie i narzędzia
 • Microsoft Windows

Dołącz do oddziału Sii w Rzeszowie jako Specjalista ds. wsparcia IT!

Poznasz standardy i narzędzia obowiązujące w naszej firmie, będziesz odpowiedzialny za bezpośrednie oraz zdalne wsparcie użytkowników wewnętrznych. Zapewniamy możliwość rozwoju m.in. w obszarach wsparcia aplikacji oraz Infrastruktury IT. Wspomożesz również zdalnie działania Sii w Ukrainie.

Oczekujemy dyspozycyjności do pracy zmianowej (od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-18:00).

Twoje zadania

 • Rejestrowanie zgłoszeń i analizowanie przyczyn błędnego działania stacji roboczych użytkowników
 • Zdalne wsparcie techniczne użytkowników w zakresie oprogramowania systemowego, użytkowego oraz sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
 • Ścisła współpraca z 2 oraz 3 linią wsparcia
 • Obsługiwanie zgłoszeń w narzędziu ITSM w oparciu o praktyki ITIL
 • Monitorowanie otwartych zgłoszeń oraz informowanie użytkowników o bieżącym statusie
 • Wsparcie Sii Polska i Sii Ukraina

Twoje umiejętności
 • Bardzo dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 • Dobra znajomość języka polskiego i ukraińskiego w mowie i piśmie 
 • Znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows
 • Wiedza na temat budowy sprzętu komputerowego oraz podstawowych elementów konfiguracji
 • Dobra organizacja własnej pracy

Mile widziane:

 • Znajomość konfiguracji aplikacji Microsoft Outlook, Teams oraz funkcji programów Microsoft Word, Microsoft Excel
 • Praktyczna znajomość usługi Active Directory
 • Komunikatywny poziom języka angielskiego

Nr oferty 240304-ZDRX6

Possible location
 • Rzeszow
Technologies & tools
 • Microsoft Windows

Join Sii's Rzeszow branch as an IT Support Specialist!

You will learn the standards and tools of our company, you will be responsible for direct and remote support of internal users. We provide development opportunities in the areas of Application Support and IT Infrastructure, among others. You will also remotely support Sii's operations in Ukraine.

We expect availability for shift work (Monday - Friday from 07:00-18:00).

Your role

 • Logging requests and analyzing the causes of malfunctioning user workstations
 • Providing remote technical support to users for system software, application software and computer hardware and peripherals
 • Working closely with 2nd and 3rd line support
 • Handling requests in the ITSM tool based on ITIL practices
 • Monitoring of open notifications and informing users of the current status
 • Support of Sii Poland and Sii Ukraine

Your skills
 • Very good interpersonal and communication skills
 • Good knowledge of Polish and Ukrainian, both spoken and written
 • Knowledge of Microsoft Windows operating systems
 • Knowledge of computer hardware construction and basic configuration elements
 • Good organization of own work

Optional:

 • Familiarity with the configuration of Microsoft Outlook, Teams applications and Microsoft Word, Microsoft Excel functions
 • Practical knowledge of Active Directory service
 • Communicative level of English language

Job no. 240304-ZDRX6

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?