This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Warszawa
 • Grójec
Technologie i narzędzia
 • CATIA

Poszukujemy osoby na stanowisko Inżyniera Projektu ds. Rozwoju Komponentów Motoryzacyjnych w dla branży motoryzacyjnej. Będziesz odpowiadać za zarządzanie technicznym aspektem rozwoju projektów oraz zapewniać ich terminowe realizacje.

Jeśli masz doświadczenie w branży motoryzacyjnej, jesteś ekspertem w zarządzaniu projektami, jesteś otwarty na pracę w Grójcu (raz w tygodniu) i chcesz być częścią zespołu rozwijającego innowacyjne produkty, to ta oferta jest dla Ciebie. Dołącz do nas i wspólnie twórz przyszłość motoryzacji!

Twoje zadania

 • Zarządzanie rozwojem technicznym projektów składających się z komponentów z tworzyw sztucznych i poliuretanowych, zgodnie z wymaganiami prawnymi, klienta oraz wewnętrznymi
 • Koordynowanie i zarządzanie pracami zespołu inżynierów konstruktorów
 • Prowadzenie spotkań z klientem, dostawcami oraz z wewnętrznym zespołem projektowym
 • Planowanie etapów projektu (koncepcja, rozwój, testy walidacyjne)
 • Terminowe dostarczanie kolejnych etapów projektu
 • Koordynowanie prac dostawców narzędzi przy współpracy z inżynierami procesu i narzędzi
 • Przygotowanie danych projektowych do zwolnienia prototypu i narzędzi do produkcji seryjnej
 • Odpowiedzialność za wsparcie uruchomienia produkcji
 • Wsparcie przy przejmowaniu projektów z innych oddziałów

Twoje umiejętności
 • Ukończone studia wyższe o profilu mechanicznym lub pokrewnym
 • Znajomość języków angielskiego i niemieckiego na poziomie biegłym
 • Doświadczenie w branży motoryzacyjnej
 • Doświadczenie i wiedza o rozwoju komponentów z tworzyw sztucznych i poliuretanu
 • Zdolności przywódcze oraz umiejętność pracy zespołowej
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjnie
 • Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu projektami, min. 3 lata w podobnych projektach
 • Praktyczna znajomość narzędzi do zarządzania projektem i procesami
 • Gotowość do dojazdu do biura w Grójcu pod Warszawą przynajmniej raz w tygodniu
 • Otwartość na wyjazdy zagraniczne

Nr oferty 240308-1Q41T

Possible locations
 • Warsaw
 • Grójec
Technologies & tools
 • CATIA

We are looking for a person to fill the position of Automotive Component Development Project Engineer for the automotive industry. You will be responsible for managing the technical aspect of project development and ensuring timely completion of projects.

If you have experience in the automotive industry, are an expert in project management, are open to working in Grojec (once a week) and want to be part of a team developing innovative products, then this offer is for you. Join us and create the future of automotive together!

Your role

 • Manage the technical development of projects consisting of plastic and polyurethane components in accordance with regulatory, customer and internal requirements
 • Coordinate and manage the work of the design engineering team
 • Conducting meetings with the customer, suppliers and the internal project team
 • Planning project milestones (concept, development, validation testing)
 • Timely delivery of project milestones
 • Coordinating the work of tool suppliers in cooperation with process and tool engineers
 • Preparation of design data for release of prototype and tools for mass production
 • Responsibility for production launch support
 • Supporting the takeover of projects from other divisions

Your skills
 • Completed university degree in mechanical engineering or related field
 • Fluent knowledge of English and German languages
 • Experience in the automotive industry
 • Experience and knowledge of plastic and polyurethane component development
 • Leadership and teamwork skills
 • Very good communication skills
 • Knowledge and experience in project management, min. 3 years in similar projects
 • Practical knowledge of project and process management tools
 • Willingness to travel to the office in Grojec near Warsaw at least once a week
 • Openness to travel abroad

Job no. 240308-1Q41T

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?