This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Lublin

Jesteś studentem i poszukujesz miejsca, w którym możesz zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe? Dołącz na bezpłatny staż, do zespołu doświadczonych specjalistów i rozwijaj z nami Najlepsze Miejsce Pracy w Polsce!

Wybierając Sii, zyskujesz gwarancję pozyskania wiedzy i doświadczenia oraz możliwość pracy na najnowocześniejszych narzędziach. Jako stażysta będziesz częścią naszej społeczności, a co za tym idzie, otrzymasz dostęp do szkoleń, integracji oraz wewnętrznych communities. Po zakończonej współpracy zapewniamy certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności i kompetencje

Twoje zadania

 • Pomoc w obsłudze HR/ administracyjnej oddziału (m.in. przygotowanie umów, opieka nad przebiegiem zatrudnienia, archiwizacja dokumentów) 
 • Sporządzanie raportów i zestawień 
 • Wsparcie przy onboardingu oraz w programach angażujących pracowników 
 • Zapewnienie wsparcia w przygotowywaniu eventów

Twoje umiejętności
 • Zainteresowanie obszarem HR i rozwojem zawodowym w tym kierunku, pierwsze doświadczenia w tym obszarze będą atutem 
 • Łatwość nawiązywania kontaktów, budowania pozytywnych relacji, otwartość na ludzi 
 • Dokładność i dbałość o szczegóły realizowanych zadań 
 • Znajomość języka angielskiego na dobrym poziomie
 • Dobra organizacja pracy własnej i umiejętność ustalania priorytetów 

Nr oferty 240312-WRPZF

Possible location
 • Lublin

Are you a student and looking for a place where you can gain your first work experience? Join an unpaid internship, a team of experienced professionals and develop with us the Best Place to Work in Poland!

By choosing Sii, you are guaranteed to gain knowledge and experience, as well as the opportunity to work on state-of-the-art tools. As an intern, you will be a part of our community, and thus you will get access to training, integration and internal communities. At the end of the cooperation we provide a certificate confirming the acquired skills and competencies

Your role

 • Assist in HR/administrative services of the branch (including preparation of contracts, taking care of the course of employment, archiving of documents)
 • Preparation of reports and statements
 • Support with onboarding and employee engagement programs
 • Providing support in the preparation of events

Your skills
 • Interest in the field of HR and professional development in this direction, first experience in this area will be an asset
 • Ease of establishing contacts, building positive relationships, openness to people
 • Accuracy and attention to detail of tasks performed
 • Knowledge of English at a good level
 • Good organization of own work and ability to set priorities

Job no. 240312-WRPZF

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?