This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Gdańsk
Technologie i narzędzia
 • MS Office

Nie boisz się nowych wyzwań? Jesteś otwarty i szybko zdobywasz nowe znajomości? Chciałbyś spróbować swoich sił w branży IT?

Jeśli na wszystkie te pytania odpowiadasz twierdząco, ta oferta może być idealna dla Ciebie! Już dziś dołącz na płatny staż w Dziale Sprzedaży w Sii Gdańsk. U nas zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które są najbardziej pożądane na rynku pracy!

Podczas stażu otrzymasz wsparcie zespołu, ekspercką wiedzę dotyczącą sprzedaży, procesów biznesowych, rekrutacyjnych i branży IT. Będziesz mieć możliwość kreowania nowych rozwiązań, wpływu na biznes i wizerunek działu. Poznasz świetnych ludzi, uczestnicząc w naszych imprezach integracyjnych.

Oferujemy elastyczne godziny pracy w nowoczesnym i przestronnym biurze oraz możliwość kontynuacji zatrudnienia w Sii po odbyciu stażu m.in. na takich stanowiskach jak Sales and Delivery Operations Specialist, Associate Business Manager, oraz wiele innych.

Twoje zadania

 • Wsparcie managerów sprzedaży podczas codziennych zadań
 • Współpraca z Działem Rekrutacji przy pozyskiwaniu i angażowaniu kandydatów z wykorzystaniem najlepszych technik rekrutacyjnych i sourcingowych
 • Pomoc w rekrutowaniu i budowaniu zespołów do międzynarodowych projektów
 • Organizowanie i koordynacja wydarzeń integracyjnych dla pracowników i klientów departamentu
 • Współpraca z wewnętrznymi działami firmy
 • Utrzymywanie pozytywnego wizerunku firmy

Twoje umiejętności
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację biznesową
 • Dostępność do pracy z biura Sii Gdańsk minimum 2 dni w tygodniu
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów, budowania i utrzymywania pozytywnych relacji
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej
 • Zainteresowanie obszarem sprzedaży i chęć rozwoju w tym kierunku
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Dostępność na minimum 3/4 etatu w godzinach biznesowych pomiędzy 9-17 (+/- 1h)
 • Mile widziani studenci minimum II roku studiów

Nr oferty 240313-I5GNJ

Possible location
 • Gdansk
Technologies & tools
 • MS Office

Are you not afraid of new challenges? Are you open-minded and quick to make new friends? Would you like to try your hand in the IT industry?

If you answer yes to all these questions, this offer may be perfect for you! Join today for a paid internship in the Sales Department at Sii Gdańsk. With us you will gain knowledge and skills that are the most desirable on the job market!

During the internship you will receive support from the team, expert knowledge of sales, business processes, recruitment and the IT industry. You will have the opportunity to create new solutions, influence the business and image of the department. You will meet great people by participating in our team building events.

We offer flexible working hours in a modern and spacious office and the opportunity to continue employment at Sii after your internship in such positions as Sales and Delivery Operations Specialist, Associate Business Manager, and many others.

Your role

 • Supporting sales managers during daily tasks
 • Work with the Recruitment Department to source and engage candidates using the best recruitment and sourcing techniques
 • Assist in recruiting and building teams for international projects
 • Organizing and coordinating team-building events for the department's employees and clients
 • Cooperation with internal departments of the company
 • Maintaining a positive image of the company

Your skills
 • Very good knowledge of English and Polish language in the degree which enables free business communication
 • Availability to work from the Sii Gdańsk office a minimum of 2 days per week
 • Highly developed communication skills, ability to easily establish contacts, build and maintain positive relations
 • Independence and ability to organize own work
 • Interest in the area of sales and willingness to develop in this direction
 • Good knowledge of MS Office package (Word, Excel, PowerPoint)
 • Availability for a minimum of 3/4 time during business hours between 9am - 5pm (+/- 1h)
 • Minimum 2nd year college students are welcome

Job no. 240313-I5GNJ

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?