This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Lublin
 • Poznań
Technologie i narzędzia
 • ISO 27001
 • ISO 13485
 • ISO 9001

Obecnie poszukujemy Junior Security Specialist do naszego wewnętrznego działu Security & Compliance, który zajmuje się szeroko rozumianym bezpieczeństwem IT, bezpieczeństwem fizycznym oraz bezpieczeństwem informacji, w tym ochroną danych osobowych. Nasz zespół doradza w sprawach związanych z bezpieczeństwem, wydaje rekomendacje oraz nadzoruje przestrzeganie obowiązujących zasad. Jesteśmy odpowiedzialni za przeprowadzanie planowanych lub doraźnych audytów oraz wdrażanie lub wspieranie we wdrażaniu nowych środków bezpieczeństwa, procedur i instrukcji.

Jeśli masz doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego i chcesz być częścią zespołu, który nie boi się wyzwań – aplikuj!

Twoje zadania

 • Opiniowanie umów pod kątem zgodności z GDPR oraz wymaganiami bezpieczeństwa
 • Przygotowywanie rekomendacji postępowania w zakresie bezpieczeństwa
 • Szkolenie pracowników z zakresu norm ISO, GDPR oraz bezpieczeństwa
 • Wsparcie w utrzymaniu wdrożonych certyfikacji międzynarodowych (ISO 27001, ISO 9001 ISO 27018, ISO 13485, ISO 14001, TISAX) w organizacji
 • Tworzenie dokumentacji zgodnej z wymaganiami GDPR oraz norm
 • Udział we wdrażaniu standardów międzynarodowych w organizacji zgodnie z wymaganiami biznesu
 • Partycypacja w audytach wewnętrznych oraz zewnętrznych norm ISO, TISAX oraz GDPR
 • Pomoc w bieżących pracach działu

Twoje umiejętności
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy biurowej w organizacji o złożonej strukturze organizacyjnej
 • Wykształcenie wyższe
 • Wiedza z zakresu przepisów GDPR
 • Znajomość języka angielskiego w zakresie pracy z dokumentacją
 • Umiejętność pracy w zespole oraz zastosowania metodyk zwinnych

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy z oprogramowaniem do zarządzania zadaniami JIRA
 • Znajomość standardów ISO (27001, 9001)
 • Uprawnienia Audytora wewnętrznego w zakresie standardów ISO

Nr oferty 240320-C973K

Possible locations
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Lublin
 • Poznan
Technologies & tools
 • ISO 27001
 • ISO 13485
 • ISO 9001

We are currently looking for a Junior Security Specialist to join our in-house Security & Compliance department, which deals extensively with IT security, physical security and information security, including data protection. Our team advises on security issues, makes recommendations and oversees compliance with applicable policies. We are responsible for conducting planned or ad hoc audits and implementing or supporting the implementation of new security measures, procedures and instructions.

If you have experience in IT security and want to be part of a team that is not afraid of challenges - apply!

Your role

 • Review contracts for compliance with GDPR and security requirements
 • Preparing recommendations for security proceedings
 • Training of employees on ISO, GDPR and security standards
 • Support in maintaining implemented international certifications (ISO 27001, ISO 9001 ISO 27018, ISO 13485, ISO 14001, TISAX) in the organization
 • Creation of documentation in accordance with GDPR requirements and standards
 • Participation in the implementation of international standards in the organization in accordance with business requirements
 • Participation in internal and external audits of ISO, TISAX and GDPR standards
 • Assist in the day-to-day work of the department

Your skills
 • Minimum of one year experience in office work in a complex organization
 • Higher education
 • Knowledge of GDPR regulations
 • Knowledge of English for working with documentation
 • Ability to work in a team and apply agile methodologies

Optional:

 • Experience working with JIRA task management software
 • Knowledge of ISO standards (27001, 9001)
 • Internal Auditor certification in ISO standards

Job no. 240320-C973K

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Aplikuj teraz Poleć znajomego

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?