This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Wrocław
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • Airwatch Workspace One
 • Gogle Suite
 • Trend Av
 • BeyondTrust
 • Google Suite

Dodatkowe atuty:

 • Windows/ Linux /MacOs/ ChromeOS/ iOS/ Android

W ramach naszego Centrum Kompetencyjnego IT Operations liczącego ponad 500 specjalistów poszukujemy osoby na stanowisko IT Support Specialist, która będzie zajmować się lokalnym wsparciem IT użytkowników końcowych.  Osoba, która do nas dołączy będzie miała okazję współpracować z globalnym zespołem, odgrywając istotną rolę w zapewnienu sprawnego funkcjonowania systemów IT oraz w codziennym wsparciu użytkowników.

Nasze Centrum Kompetencyjne IT Operations wspiera klientów w czterech głównych obszarach: Infrastruktura IT, Cyberbezpieczeństwo, Service Desk oraz ServiceNow, a realizowane projekty obejmują ponad 400 000 użytkowników w 3200 różnych lokalizacjach.

Twoje zadania

 • Zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie zgłaszanych przez użytkowników problemów
 • Pomoc w przygotowywaniu nowego sprzętu komputerowego
 • Zarządzanie konfiguracją, konserwacją i rozwiązywaniem problemów dotyczących sprzętu audiowizualnego do spotkań
 • Współpraca z zespołem IT przy wdrażaniu i utrzymaniu infrastruktury IT (serwery, sprzęt sieciowy i systemy oprogramowania)
 • Instalowanie, konfigurowanie i utrzymanie sprzętu IT (komputery stacjonarne, laptopy, drukarki i urządzenia peryferyjne)
 • Wykonywanie regularnych zadań utrzymaniowych np. aktualizacje systemu, poprawki i kopie zapasowe celem zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemów IT
 • Przekazywanie wskazówek technicznych i wsparcie użytkowników w kwestiach związanych z IT, w tym dotyczących aplikacji, poczty e-mail i rozwiązań dostępu zdalnego
 • Dokumentowanie procesów IT, procedur i kroków rozwiązywania problemów, usprawniając proces dzielenia się wiedzą oraz szkolenia użytkowników końcowych

Twoje umiejętności
 • Co najmniej 4 lata doświadczenia na stanowisku wsparcia IT
 • Język angielski umożliwiający płynną komunikację
 • Wykorzystywanie aplikacji Airwatch Workspace One do zarządzania urządzeniami mobilnymi
 • Znajomość produktów Google Suite, w tym Gmail, Dysku Google, Dokumentów Google i Kalendarza Google
 • Praktyczne doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi
 • Umiejętność instalacji sprzętu sieciowego i zasilania awaryjnego (UPS) oraz kompleksowej obsługi VPN
 • Znajomość oprogramowania antywirusowego Trend Av, rozwiązań do zarządzania dostępem uprzywilejowanym BeyondTrust oraz aplikacji zdalnego pulpitu i oprogramowania pomocy technicznej (np. Connectwise, AirWatch, Jira Service Desk itp.)
 • Doświadczenie w konfiguracji i rozwiązywaniu problemów ze sprzętem sali konferencyjnej, w tym zestawami głośnomówiącymi, kamerami i telewizorami
 • Praktyczna wiedza z zakresu diagnozowania i rozwiązywania podstawowych problemów technicznych

Mile widziane:

 • Wykształcenie techniczne

Nr oferty 240417-6BMUZ

Possible location
 • Wroclaw
Technologies & tools

Must have:

 • Airwatch Workspace One
 • Gogle Suite
 • Trend Av
 • BeyondTrust
 • Google Suite

Nice to have:

 • Windows/ Linux /MacOs/ ChromeOS/ iOS/ Android

As part of our IT Operations Competence Center of more than 500 professionals, we are looking for an IT Support Specialist to provide local IT support to end users. The person who joins us will have the opportunity to work with a global team, playing an important role in ensuring the smooth operation of IT systems and in supporting users on a daily basis.

Our IT Operations Competence Center supports customers in four main areas: IT Infrastructure, Cyber Security, Service Desk and ServiceNow, with ongoing projects covering more than 400,000 users in 3,200 different locations.

Your role

 • Provide technical support for problems reported by users
 • Assist in the preparation of new computer equipment
 • Manage the configuration, maintenance and troubleshooting of audiovisual equipment for meetings
 • Work with the IT team to implement and maintain the IT infrastructure (servers, network hardware and software systems)
 • Installing, configuring and maintaining IT equipment (desktops, laptops, printers and peripherals)
 • Perform regular maintenance tasks e.g. system updates, patches and backups to ensure security and stability of IT systems
 • Provide technical guidance and support to users on IT-related issues, including applications, email and remote access solutions
 • Document IT processes, procedures and troubleshooting steps, streamlining the process of knowledge sharing and end-user training

Your skills

 • At least 4 years of experience in an IT support position
 • English language capable of fluent communication
 • Use of Airwatch Workspace One application to manage mobile devices
 • Familiarity with Google Suite products, including Gmail, Google Drive, Google Docs and Google Calendar
 • Hands-on experience working with operating systems
 • Ability to install network and uninterruptible power supply (UPS) hardware, as well as comprehensive VPN support
 • Familiarity with Trend Av antivirus software, BeyondTrust privileged access management solutions, and remote desktop and support software applications (e.g. Connectwise, AirWatch, Jira Service Desk, etc.).
 • Experience configuring and troubleshooting conference room equipment, including speakerphones, cameras and televisions
 • Practical knowledge of diagnosing and troubleshooting basic technical problems

Optional:

 • Technical education


Job no. 240417-6BMUZ

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?