This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Lublin

Nasz Dział Kontrolingu to pełen pasji zespół specjalistów do zadań specjalnych. Angażujemy się w liczne projekty, których celem jest ciągłe doskonalenie i automatyzacja procesów związanych z budowaniem wiedzy finansowej o naszej firmie. Wykorzystując takie narzędzia jak np. Power BI możemy profesjonalnie i efektywnie wspierać menadżerów każdego szczebla.

W każdej z naszych aktywności dotyczących prognozowania, raportowania lub tworzenia analiz dbamy o ciągły rozwój naszych umiejętności. Prowadzimy w tym celu szereg szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych. Tworzymy środowisko otwarte na innowacje dlatego każdy z nas ma realny wpływ na rozwój zespołu.

Twoje zadania

 • Analiza kosztów strukturalnych oraz przedstawianie rekomendacji na podstawie przeprowadzonych analiz
 • Tworzenie rocznego budżetu, kwartalna aktualizacja oraz analiza odchyleń
 • Identyfikacja i analiza KPI, kontrola wypełniania celów
 • Udział w procesach związanych z zamknięciem miesiąca, weryfikacja poprawności księgowań
 • Bliska współpraca z menadżerami i dyrektorami odpowiedzialnymi za dane obszary kosztowe
 • Kalkulacja premii
 • Przygotowywanie prezentacji na potrzeby zarządu

Twoje umiejętności
 • Bardzo dobre umiejętności analityczne
 • Bardzo dobra znajomość Microsoft Office, szczególnie programu MS Excel
 • Komunikatywność, umiejętność współdziałania i budowania dobrych relacji
 • Dokładność, systematyczność, inicjatywa i pro-aktywność
 • Wykształcenie wyższe lub student ostatnich lat studiów (finanse, ekonomia, zarządzanie)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. średniozaawansowanym
 • Mile widziana znajomość Power Pivot, Power Query, Power BI lub SQL

Nr oferty 240509-EBYL9

Possible location
 • Lublin

Our Controlling Department is a passionate team of specialists for special tasks. We are involved in numerous projects aimed at continuous improvement and automation of processes related to building financial knowledge of our company. Using tools such as Power BI, for example, we can professionally and effectively support managers at every level.

In each of our activities related to forecasting, reporting or creating analysis, we take care of the continuous development of our skills. To this end, we conduct a number of internal and external trainings. We create an environment open to innovation so each of us has a real impact on the development of the team.

Your role

 • Analyzing structural costs and making recommendations based on the analysis carried out
 • Creation of annual budget, quarterly update and analysis of deviations
 • Identification and analysis of KPIs, control of target fulfillment
 • Participation in month-end closing processes, verification of accounting accuracy
 • Close cooperation with managers and directors responsible for given cost areas
 • Calculation of bonuses
 • Preparation of presentations for the management

Your skills

 • Very good analytical skills
 • Very good knowledge of Microsoft Office, especially MS Excel
 • Communication skills, ability to interact and build good relationships
 • Accuracy, regularity, initiative and pro-activity
 • University degree or final year student (finance, economics, management)
 • Knowledge of English at a minimum intermediate level
 • Knowledge of Power Pivot, Power Query, Power BI or SQL is welcome


Job no. 240509-EBYL9

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Aplikuj teraz Poleć znajomego

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?