This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna

Centrum Kompetencyjne Dynamics 365 w Sii  to ponad 170 doświadczonych specjalistów – Konsultantów, Architektów, Programistów, którzy zdobyli doświadczenie w pracy przy projektach wdrożeniowych i migracjach systemu do najnowszej wersji Dynamics 365 F/SCM.

Jesteśmy wyróżnieni przez Microsoft nagrodą Partner Roku 2023.

Dołącz do jednego z największych zespołów Dynamics w Polsce i weź udział w największych projektach w Polsce i za granicą. Oferujemy możliwość poznania ciekawych branż od strony procesów i reguł działania.

Twoje zadania

 • Tworzenie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących Dynamics 365 Finance
 • Zapewnienie wdrożenia najbardziej optymalnych rozwiązań i najlepszych praktyk dla systemu Dynamics 365 Finance w odniesieniu do wymagań biznesowych
 • Ocena wymagań i założeń, przygotowanie rozwiązania i planu kluczowych komponentów, proponowanie szacowanych nakładów pracy dla każdego komponentu
 • Analizowanie, projektowanie i tworzenie dokumentacji procesów biznesowych
 • Monitorowanie zakresu realizacji projektu w odniesieniu do zakresu umowy
 • Doradzanie klientom w zakresie najlepszego możliwego podejścia do rozwiązywania zgłoszonych przypadków biznesowych
 • Zapewnienie terminowej realizacji projektów, zgodnie z budżetem
 • Codzienna współpraca z Klientem w zakresie rozwiązywania problemów, budowy nowych rozwiązań, wsparcia użytkowników
 • Współpraca z zespołem programistów w zakresie obsługi zgłaszanych błędów oraz problemów
 • Testowanie rozwiązań

Twoje umiejętności
 • Minimum 3-letnie doświadczenie jako Konsultant Dynamics
 • Znajomość systemu, procesów Microsoft Dynamics 365 Finance
 • Umiejętność konfigurowania i mapowania wymagań
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i komunikacyjne
 • Umiejętność identyfikowania problemów i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań
 • Kreatywność, nieszablonowe myślenie i pasja
 • Stała chęć do nauki i rozwoju własnych umiejętności
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji użytkowej
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację

Nr oferty 240514-F83C0

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work

The Dynamics 365 Competence Center at Sii consists of more than 170 experienced professionals - Consultants, Architects, Developers, who have gained experience working on implementation projects and system migrations to the latest version of Dynamics 365 F/SCM.

We are recognized by Microsoft with the 2023 Partner of the Year award.

Join one of the largest Dynamics teams in Poland and participate in major projects in Poland and abroad. We offer the opportunity to learn about interesting industries from the side of processes and rules of operation.

Your role

 • Create innovative solutions using Dynamics 365 Finance
 • Ensure implementation of the most optimal solutions and best practices for Dynamics 365 Finance against business requirements
 • Evaluate requirements and assumptions, prepare solution and plan for key components, propose estimated workloads for each component
 • Analyzing, designing and creating business process documentation
 • Monitoring the scope of the project in relation to the contract scope
 • Advising clients on the best possible approach to solving reported business cases
 • Ensuring that projects are delivered on time and on budget
 • Collaborating with the client on a daily basis to resolve issues, build new solutions, and support users
 • Collaborating with the development team in handling reported bugs and issues
 • Testing of solutions

Your skills

 • Minimum 3 years of experience as a Dynamics Consultant
 • Knowledge of Microsoft Dynamics 365 Finance system, processes
 • Ability to configure and map requirements
 • Highly developed analytical and communication skills
 • Ability to identify problems and be independent in finding solutions
 • Creativity, out-of-the-box thinking and passion
 • Constant willingness to learn and develop own skills
 • Ability to create user documentation
 • Knowledge of English to communicate freely


Job no. 240514-F83C0

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Aplikuj teraz Poleć znajomego

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?