This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Poznań
 • Szczecin
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia
 • Enterprise Architect
 • SQL
 • BPMN
 • UML

Jako nasz pracownik dołączysz do społeczności ponad 300 Analityków Biznesowych w Sii. Nasi specjaliści rozwijają aplikacje dedykowane różnym sektorom, m.in. farmaceutycznemu (system dedykowany badaniom klinicznym), e-commerce (platforma obsługująca miliony klientów na całym świecie), bankowemu (systemy płatności elektronicznych, rozwój bankowości mobilnej) i wielu innym!

Sii oferuje dostęp do unikalnych projektów i szeroki wachlarz korzyści, w tym dostęp do platformy Pluralsight oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznych.

Twoje zadania

 • Pozyskiwanie, uzgadnianie i analiza wymagań biznesowych oraz opracowywanie rekomendacji rozwiązań
 • Definiowanie wymagań niefunkcjonalnych systemu w oparciu o analizę wymagań biznesowych oraz współpracę z działami IT
 • Kooperacja z wewnętrznymi ekspertami oraz menedżerami w celu zaprojektowania optymalnych rozwiązań
 • Opracowywanie dokumentacji opisującej wymagania funkcjonalne
 • Modelowanie procesów biznesowych
 • Współpraca z klientem wewnętrznym oraz zespołami projektowymi
 • Przygotowywanie scenariuszy i przypadków testowych, wykonanie testów, rejestracja i obsługa błędów

Twoje umiejętności
 • Minimum 4-letnie doświadczenie w zbieraniu i analizowaniu wymagań biznesowych
 • Praktyka w obszarze bankowości, branży finansowej lub e-commerce
 • Znajomość notacji UML i BPMN, SQL oraz narzędzi modelowania (np. Enterprise Architect)
 • Doświadczenie w pracy metodyką SCRUM
 • Biegłość w obsłudze Confluence i JIRA oraz doświadczenie w używaniu narzędzi pracy współdzielonej
 • Wiedza z zakresu testów manualnych aplikacji: tworzenie scenariuszy i przypadków testowych, wykonanie testów, rejestracja i obsługa błędów
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego

Nr oferty 240527-K7CG1

Possible locations
 • Poznan
 • Szczecin
 • Remote work
Technologies & tools
 • Enterprise Architect
 • SQL
 • BPMN
 • UML

As our employee, you will join a community of over 300 Business Analysts at Sii. Our specialists develop applications dedicated to various sectors, including pharmaceutical (a system dedicated to clinical trials), e-commerce (a platform serving millions of customers worldwide), banking (electronic payment systems, mobile banking development) and many others!

Sii offers access to unique projects and a wide range of benefits, including access to the Pluralsight platform and the opportunity to participate in internal training.

Your role

 • Sourcing, reconciling and analyzing business requirements and developing solution recommendations
 • Defining non-functional requirements of the system based on analysis of business requirements and cooperation with IT departments
 • Collaborating with internal experts and managers to design optimal solutions
 • Develop documentation describing functional requirements
 • Business process modeling
 • Cooperation with internal customers and project teams
 • Preparation of test scenarios and test cases, execution of tests, logging and error handling

Your skills

 • Minimum 4 years of experience in collecting and analyzing business requirements
 • Practice in the banking, financial or e-commerce industry
 • Knowledge of UML and BPMN notation, SQL and modeling tools (e.g. Enterprise Architect)
 • Experience working with SCRUM methodology
 • Proficiency with Confluence and JIRA and experience using shared work tools
 • Knowledge of manual testing of applications: creating scenarios and test cases, executing tests, logging and handling errors
 • Advanced knowledge of the English language


Job no. 240527-K7CG1

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?