Strona główna Szkolenia ISTQB ISTQB Tester Zwinny (Agile Tester)

15-16.11.2018 Warszawa*, 06-07.09.2018 Wrocław, 29-30.11.2018 Kraków, 29-30.11.2018 Poznań, 25-26.10.2018 Gdańsk, 06-07.09.2018 Łódź TERMIN GWARANTOWANY

ISTQB Tester Zwinny (Agile Tester)

W zakresie dwudniowego szkolenia znajdują się między innymi zagadnienia ze zwinnego wytwarzania oprogramowania, procesów testowania oraz metody, techniki i narzędzia niezbędne do poznania testowania zwinnego.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Certyfikat ISTQB Foundation, doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

CELE SZKOLENIA
 • Poznanie zasad i praktyki zwinnego testowania i wytwarzania oprogramowania
 • Poznanie różnych rodzajów i technik testowania zwinnego, a dzięki interaktywnym ćwiczeniom udoskonalenie posiadanych umiejętności oraz usystematyzowanie wiedzy
 • Przygotowanie do egzaminu oraz uzyskanie globalnie rozpoznawalnego certyfikatu ISTQB Certyfikowany Tester Zwinny (ISTQB Certified Agile Tester).
ADRESACI

Wszystkie osoby zaangażowane w testowanie oprogramowania, w szczególności: testerzy, analitycy testów, inżynierowie testów, konsultanci testów, kierownicy testów, testerzy akceptacyjni oraz programiści.

FORMA ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach oparte o scenariusze, interaktywne sesje powtórzeniowe.

EGZAMIN
 • Test, 40 pytań, 1 odpowiedź prawidłowa
 • Pozytywny wynik: 26 (65%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 60 min. polski / 75 min. angielski
 • Korzystanie z materiałów: nie
 • Korzystanie ze słownika: tak
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez akredytowanego, doświadczonego trenera, materiały szkoleniowe zgodne z sylabusem, zestaw próbnych pytań egzaminacyjnych wraz z kluczem odpowiedzi, udział w akredytowanym egzaminie, certyfikaty (ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu).

Zakres merytoryczny

Zwinne wytwarzanie oprogramowania

 • podstawy zwinnego wytwarzania oprogramowania
 • aspekty podejść zwinnych

Podstawowe zasady, praktyki i procesy w testowaniu zwinnym

 • różnice pomiędzy tradycyjnym i zwinnym podejściem do testowania
 • status testowania w projektach zwinnych
 • rola i umiejętności testera w projekcie zwinnym

Metody, techniki i narzędzia w testowaniu zwinnym

 • metody testowania zwinnego
 • ocena ryzyk jakościowych produktu i szacowanie nakładu pracy
 • techniki w projektach zwinnych
 • narzędzia w projektach zwinnych
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 2 dni
 • Język : Polski
 • Materiały : Polskie/Angielskie
 • Egzamin : Polski/Angielski

15-16.11.2018 Warszawa*, 06-07.09.2018 Wrocław, 29-30.11.2018 Kraków, 29-30.11.2018 Poznań, 25-26.10.2018 Gdańsk, 06-07.09.2018 Łódź TERMIN GWARANTOWANY

Pobierz katalog szkoleń

Wyślij wiadomość