Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Cel i adresaci szkolenia

Zadaniem kursu jest przygotowanie Cię do podjęcia pracy w zawodzie Front-end Developera. Kompletne, 8-dniowe szkolenie zostało zaprojektowane tak, żeby przekazać Ci praktyczną i kompleksową wiedzę z obszaru środowiska developerskiego w zakresie metod tworzenia i testowania oprogramowania oraz obsługi różnych źródeł danych.

Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

Tak, jeśli chcesz zacząć karierę w obszarze tworzenia stron www i zyskać kompetencje Front-end developera, które przygotują Cię do pracy na tym stanowisku. Pracujesz już jako developer i znasz podstawy JavaScript? Szkolenie pozwoli Ci ugruntować wiedzę z zakresu tworzenia Front-endu z użyciem nmp, node.js czy React oraz da szansę na zdobycie certyfikatu Front-end Certified Developer Sii.

Nie wymagamy wcześniejszego przygotowania ani doświadczenia, dlatego w szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani pracą w tym zawodzie:

 • studenci i absolwenci różnych kierunków studiów,
 • osoby chcące się przekwalifikować,
 • osoby, które swoją przyszłość chcą związać z zawodem Front-end developera,
 • osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę.
Dlaczego my?

 

 • Kompleksowość – uczestniczysz w unikalnym programie szkoleniowym na rynku, który w pełni przygotuje Cię do uzyskania kwalifikacji w zakresie programowania Front-end
 • Doświadczenie – pracujesz z wykwalifikowanymi trenerami pracującymi w zawodzie developera na co dzień, którzy potrafią przekazać praktyczną wiedzę oraz podzielić się bogatym doświadczeniem
 • Praktyka – uczysz się na konkretnych przykładach ze środowisk developerskich (case study),  wykorzystując narzędzia i programy informatyczne
 • Certyfikacja – po ukończeniu kursu masz możliwość uzyskania certyfikatu Front-end Certified Developer Sii potwierdzającego wiedzę oraz umiejętności w zakresie programowania w Front-end
 • Możliwość odbycia stażu – dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu oraz znajomością języka angielskiego na poziomie minimum B2, przewidziana jest możliwość kontynuacji nauki w ramach 3-miesięcznego stażu w Sii
 • Silna marka – szkolisz się z wiarygodnym, doświadczonym i rozpoznawalnym na rynku dostawcą szkoleń oraz największym pracodawcą w obszarze usług IT i inżynieryjnych w Polsce
Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia zdobędziesz podstawy teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia oprogramowania z użyciem HTML, CSS, JavaScript, node.js oraz React.

Twoje umiejętności:

 • instalacja i konfiguracja środowiska developerskiego
 • podstawy tworzenia stron www (HTML, CSS)
 • pisanie aplikacji w języku JavaScript
 • znaczenie i używanie node.js
 • npm – organizowanie kodu w moduły i pakiety
 • metody tworzenia i testowania oprogramowania
 • tworzenie skryptów automatyzujących zadania
 • obsługa różnych źródeł danych, zasady wywołań asynchronicznych
 • przetwarzanie struktur XML oraz JSON

Dodatkowo poznasz:

 • najlepsze praktyki oraz zaawansowane techniki
 • najczęściej popełniane błędy i przyczyny nieprawidłowości działania systemu
 • używanie narzędzi, technik i oprogramowania
Zakres szkolenia

Dzień 1

 • Instalacja i konfiguracja środowiska developerskiego
 • Wprowadzenie i zakres szkolenia
 • Podstawowe pojęcia
 • Podstawy HTML
 • Tagi i atrybuty HTML
 • DOM HTML – co to jest
 • Strona HTML
 • Znaczniki HTML i struktura
  • Atrybuty (class, id…)
  • Komentarze
 • Document Info
 • Struktura dokumentu
  • Drzewo DOM – relacje między elementami
  • HTML5 – semantyka
 • Podstawowe tagi HTML

Dzień 2

 • Formularze
  • <form>
   • action=”url”
   • method=” ”
   • enctype=” ”
   • novalidate
   • accept-charsets
   • target
  • input types – checkbox, radio, …
  • placeholders & labels <Fieldset>, <label>, <legend>, …
  • <input>, <texarea>, <select>, <button>
  • atrybuty <input>, atrybuty <select>
 • Tabele
  • układ
  • formatowanie
 • Tagi HTML5
  • <progress>
  • <details>
  • <summary>
  • <dialog>
  • HTML5 Character Objects
 • Figma – Responsive Web Design
  • Szybkie prototypowanie
  • Wireframing
  • Figma

Dzień 3

 • Podstawy CSS
 • Zastosowanie CSS i dynamiczna zmiana wyglądu strony
 • Obsługa zdarzeń z użyciem CSS
 • Chrome Dev tools – styles + computed
 • Zapis selektorów i reguł
 • Kaskadowość
 • Selektory
  • uniwersalny, typ, klasa, id, atrybut, dziecko
 • Waga selektorów – specificity
 • Właściwości
  • kolory
  • jednostki miary
  • background – color, image, repeat
  • czcionki – face (google fonts), size, color, weight, align, line height
 • Box model  + Box sizing
 • Pseudo
  • selektory – hover, first lub last-child ,n-th child, first lub last-element
  • elementy – before, after
 • Position
  • relative
  • absolute
  • fixed
 • Flexbox
  • osie
  • justify content
  • align-items
  • flex-direction
  • flex-wrap
  • flex-grow lub flex-shrink
  • align-self
 • Dobre praktyki
  • reset css
  • organizacja plików i struktury kodu

Dzień 4

 • npm – co to jest?
  • package.json
  • dependecies
  • package.lock
 • node.js – środowisko uruchomieniowe skryptów js
  • zalety
  • ograniczenia
  • uruchamianie skryptów
 • JavaScript
  • Wprowadzenie do programowana w JS
  • Podstawy JavaScript
 • Typy zmiennych
  • null
  • boolean
  • string
  • number
  • Symbol
  • Object
  • Function i Array jako Obiekt
  • array + nested arrays
 • Operatory
  • arytmetyczne
  • porównania
  • logiczne – not, and, or
  • instance of, typeof, ternary operator
 • Kontrola przepływu
  • if
  • for , while, do while
  • switch

Dzień 5

 • Funkcje
  • definiowanie funkcji i parametrów
  • parametry default
  • funkcje wbudowane
  • zakres zmiennych – let lub const lub var
  • stos wywołań
  • callbacks
  • funkcje generatora I obiekt generatora
 • Metody tablicowe
  • mutacyjne
  • dostępowe
  • iteracyjne
 • Obiekty
  • właściwości i metody + dostęp do pól
  • tworzenie obiektów
  • referencja vs kopia w porównywaniu
  • this w obiekcie
  • prototype
 • ES6
  • klasy

Dzień 6

 • Zakresy, domknięcia, hoisting
  • zakres zmiennych – let lub const lub var
  • hoisting – reguły, działanie
  • domknięcie
 • Promesy
  • Stan promesy
  • callbacks
 • Funkcje asynchroniczne
 • Manipulacje DOM
  • querySelector i querySelectorAll
  • parentElement
  • HTMLElement właściwości i manipulacja
   • innerText
   • classList
   • style
 • Eventy
  • podpinanie even listenera i callbacks
  • rodzaje eventow – właściwości wspólne i specyficzne
  • this w eventach
 • Formularze
  • podstawowa walidacja
  • wysyłanie

Dzień 7

 • Projekt praktyczny – warsztat projektowy

Dzień 8

 • Egzamin Front-end CD Sii

O przyjęciu na staż decyduje:

 • Wynik egzaminu:
  • Testu praktycznego (4-5 godziny);
  • Testu teorii (1 godzina);
  • Rozmowy po egzaminie (20 minut);
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • Pozytywne przejście przez rozmowę rekrutacyjną
Informacje dodatkowe
Najbliższe terminy szkolenia
 • Szkolenie On line, weekendowe
  (sb-nd, 9:00-17:00):

  1-2 dzień: 04-05.03.2023
  3-4 dzień: 11-12.03.2023
  5-6 dzień: 18-19.03.2023
  Przerwa
  7-8 dzień: 15-16.04.2023
 • Szkolenie On line, weekendowe
  (sb-nd, 9:00-17:00):

  1-2 dzień: 17-18.06.2023
  3-4 dzień: 24-25.06.2023
  5-6 dzień: 01-02.07.2023
  Przerwa
  7-8 dzień: 22-23.07.2023
Cel i adresaci szkolenia

Zadaniem kursu jest przygotowanie Cię do podjęcia pracy w zawodzie Front-end Developera. Kompletne, 8-dniowe szkolenie zostało zaprojektowane tak, żeby przekazać Ci praktyczną i kompleksową wiedzę z obszaru środowiska developerskiego w zakresie metod tworzenia i testowania oprogramowania oraz obsługi różnych źródeł danych.

Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

Tak, jeśli chcesz zacząć karierę w obszarze tworzenia stron www i zyskać kompetencje Front-end developera, które przygotują Cię do pracy na tym stanowisku. Pracujesz już jako developer i znasz podstawy JavaScript? Szkolenie pozwoli Ci ugruntować wiedzę z zakresu tworzenia Front-endu z użyciem nmp, node.js czy React oraz da szansę na zdobycie certyfikatu Front-end Certified Developer Sii.

Nie wymagamy wcześniejszego przygotowania ani doświadczenia, dlatego w szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani pracą w tym zawodzie:

 • studenci i absolwenci różnych kierunków studiów,
 • osoby chcące się przekwalifikować,
 • osoby, które swoją przyszłość chcą związać z zawodem Front-end developera,
 • osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę.
Dlaczego my?

 

 • Kompleksowość – uczestniczysz w unikalnym programie szkoleniowym na rynku, który w pełni przygotuje Cię do uzyskania kwalifikacji w zakresie programowania Front-end
 • Doświadczenie – pracujesz z wykwalifikowanymi trenerami pracującymi w zawodzie developera na co dzień, którzy potrafią przekazać praktyczną wiedzę oraz podzielić się bogatym doświadczeniem
 • Praktyka – uczysz się na konkretnych przykładach ze środowisk developerskich (case study),  wykorzystując narzędzia i programy informatyczne
 • Certyfikacja – po ukończeniu kursu masz możliwość uzyskania certyfikatu Front-end Certified Developer Sii potwierdzającego wiedzę oraz umiejętności w zakresie programowania w Front-end
 • Możliwość odbycia stażu – dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu oraz znajomością języka angielskiego na poziomie minimum B2, przewidziana jest możliwość kontynuacji nauki w ramach 3-miesięcznego stażu w Sii
 • Silna marka – szkolisz się z wiarygodnym, doświadczonym i rozpoznawalnym na rynku dostawcą szkoleń oraz największym pracodawcą w obszarze usług IT i inżynieryjnych w Polsce
Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia zdobędziesz podstawy teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia oprogramowania z użyciem HTML, CSS, JavaScript, node.js oraz React.

Twoje umiejętności:

 • instalacja i konfiguracja środowiska developerskiego
 • podstawy tworzenia stron www (HTML, CSS)
 • pisanie aplikacji w języku JavaScript
 • znaczenie i używanie node.js
 • npm – organizowanie kodu w moduły i pakiety
 • metody tworzenia i testowania oprogramowania
 • tworzenie skryptów automatyzujących zadania
 • obsługa różnych źródeł danych, zasady wywołań asynchronicznych
 • przetwarzanie struktur XML oraz JSON

Dodatkowo poznasz:

 • najlepsze praktyki oraz zaawansowane techniki
 • najczęściej popełniane błędy i przyczyny nieprawidłowości działania systemu
 • używanie narzędzi, technik i oprogramowania
Zakres szkolenia

Dzień 1

 • Instalacja i konfiguracja środowiska developerskiego
 • Wprowadzenie i zakres szkolenia
 • Podstawowe pojęcia
 • Podstawy HTML
 • Tagi i atrybuty HTML
 • DOM HTML – co to jest
 • Strona HTML
 • Znaczniki HTML i struktura
  • Atrybuty (class, id…)
  • Komentarze
 • Document Info
 • Struktura dokumentu
  • Drzewo DOM – relacje między elementami
  • HTML5 – semantyka
 • Podstawowe tagi HTML

Dzień 2

 • Formularze
  • <form>
   • action=”url”
   • method=” ”
   • enctype=” ”
   • novalidate
   • accept-charsets
   • target
  • input types – checkbox, radio, …
  • placeholders & labels <Fieldset>, <label>, <legend>, …
  • <input>, <texarea>, <select>, <button>
  • atrybuty <input>, atrybuty <select>
 • Tabele
  • układ
  • formatowanie
 • Tagi HTML5
  • <progress>
  • <details>
  • <summary>
  • <dialog>
  • HTML5 Character Objects
 • Figma – Responsive Web Design
  • Szybkie prototypowanie
  • Wireframing
  • Figma

Dzień 3

 • Podstawy CSS
 • Zastosowanie CSS i dynamiczna zmiana wyglądu strony
 • Obsługa zdarzeń z użyciem CSS
 • Chrome Dev tools – styles + computed
 • Zapis selektorów i reguł
 • Kaskadowość
 • Selektory
  • uniwersalny, typ, klasa, id, atrybut, dziecko
 • Waga selektorów – specificity
 • Właściwości
  • kolory
  • jednostki miary
  • background – color, image, repeat
  • czcionki – face (google fonts), size, color, weight, align, line height
 • Box model  + Box sizing
 • Pseudo
  • selektory – hover, first lub last-child ,n-th child, first lub last-element
  • elementy – before, after
 • Position
  • relative
  • absolute
  • fixed
 • Flexbox
  • osie
  • justify content
  • align-items
  • flex-direction
  • flex-wrap
  • flex-grow lub flex-shrink
  • align-self
 • Dobre praktyki
  • reset css
  • organizacja plików i struktury kodu

Dzień 4

 • npm – co to jest?
  • package.json
  • dependecies
  • package.lock
 • node.js – środowisko uruchomieniowe skryptów js
  • zalety
  • ograniczenia
  • uruchamianie skryptów
 • JavaScript
  • Wprowadzenie do programowana w JS
  • Podstawy JavaScript
 • Typy zmiennych
  • null
  • boolean
  • string
  • number
  • Symbol
  • Object
  • Function i Array jako Obiekt
  • array + nested arrays
 • Operatory
  • arytmetyczne
  • porównania
  • logiczne – not, and, or
  • instance of, typeof, ternary operator
 • Kontrola przepływu
  • if
  • for , while, do while
  • switch

Dzień 5

 • Funkcje
  • definiowanie funkcji i parametrów
  • parametry default
  • funkcje wbudowane
  • zakres zmiennych – let lub const lub var
  • stos wywołań
  • callbacks
  • funkcje generatora I obiekt generatora
 • Metody tablicowe
  • mutacyjne
  • dostępowe
  • iteracyjne
 • Obiekty
  • właściwości i metody + dostęp do pól
  • tworzenie obiektów
  • referencja vs kopia w porównywaniu
  • this w obiekcie
  • prototype
 • ES6
  • klasy

Dzień 6

 • Zakresy, domknięcia, hoisting
  • zakres zmiennych – let lub const lub var
  • hoisting – reguły, działanie
  • domknięcie
 • Promesy
  • Stan promesy
  • callbacks
 • Funkcje asynchroniczne
 • Manipulacje DOM
  • querySelector i querySelectorAll
  • parentElement
  • HTMLElement właściwości i manipulacja
   • innerText
   • classList
   • style
 • Eventy
  • podpinanie even listenera i callbacks
  • rodzaje eventow – właściwości wspólne i specyficzne
  • this w eventach
 • Formularze
  • podstawowa walidacja
  • wysyłanie

Dzień 7

 • Projekt praktyczny – warsztat projektowy

Dzień 8

 • Egzamin Front-end CD Sii

O przyjęciu na staż decyduje:

 • Wynik egzaminu:
  • Testu praktycznego (4-5 godziny);
  • Testu teorii (1 godzina);
  • Rozmowy po egzaminie (20 minut);
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • Pozytywne przejście przez rozmowę rekrutacyjną
Najbliższe terminy szkolenia
 • Szkolenie On line, weekendowe
  (sb-nd, 9:00-17:00):

  1-2 dzień: 04-05.03.2023
  3-4 dzień: 11-12.03.2023
  5-6 dzień: 18-19.03.2023
  Przerwa
  7-8 dzień: 15-16.04.2023
 • Szkolenie On line, weekendowe
  (sb-nd, 9:00-17:00):

  1-2 dzień: 17-18.06.2023
  3-4 dzień: 24-25.06.2023
  5-6 dzień: 01-02.07.2023
  Przerwa
  7-8 dzień: 22-23.07.2023
Egzamin
 • Egzamin wewnętrzny
 • Test, 60 pytań
 • Pozytywny wynik: (80%) poprawnych odpowiedzi z każdego testu
 • Czas trwania: 90 min. jęz. polski
 • Korzystanie z materiałów: nie
 • Korzystanie ze słownika: nie

Liczebność grupy: 8-15 uczestników

Czas trwania: 8 dni

Dostępny język: PL

Dostępny język materiałów: PL

Dostępny egzamin: PL

Forma kursu

Dobraliśmy narzędzia tak, żeby umożliwić Ci zdobycie najważniejszych umiejętności, które przygotują Cię w pełni do podjęcia pracy w zawodzie Front-end developera:
Prezentacje – służą do efektywnego przekazania wiedzy teoretycznej.
Liczne warsztaty, ćwiczenia i praca na praktycznych zadaniach ( case study ) gwarantują zdobycie konkretnych umiejętności developerskich. Użycie aktualnych narzędzi i programów informatycznych przygotowuje Cię do samodzielnego stawienia czoła pierwszym wyzwaniom w nowym zawodzie.
Egzamin
 • Egzamin wewnętrzny
 • Test, 60 pytań
 • Pozytywny wynik: (80%) poprawnych odpowiedzi z każdego testu
 • Czas trwania: 90 min. jęz. polski
 • Korzystanie z materiałów: nie
 • Korzystanie ze słownika: nie

Sprawdź m.in. jaką technologię wybrać na start i jakie stanowisko będzie dla Ciebie najlepsze

Pobierz

Możliwość płatności w ratach

Dowiedz się jak kupić szkolenie NA RATY – w kilku prostych krokach. Pobierz informator!

Poznaj opinie naszych absolwentów

Zobacz, jak oceniają szkolenia z serii Zostań Specjalistą IT

Jeśli masz pytania dotyczące naszych szkoleń, skontaktuj się z ekspertami Sii

Agata Czerniszewska
Natalia Ozimkowska

Zespół Praktyki Szkoleniowej

Skontaktuj się z ekspertami

Agata Czerniszewska
Natalia Ozimkowska

Załączony plik:

 • danieltroc.pdf

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Zapoznamy się z treścią Twojej wiadomość i skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Może Cię również zainteresować

Języki programowaniaZostań Developerem

Zostań Developerem Java z opcją stażu w Sii

Czas trwania:
10 dni
Języki programowaniaZostań Developerem

Zostań Developerem Python

Czas trwania:
6 dni
Języki programowaniaRozwiązania testerskie

Programowanie w języku Java dla testerów

Czas trwania:
4 dni
Języki programowaniaRozwiązania testerskie

GIT – praktyczne podejście do pracy grupowej

Czas trwania:
2 dni
Języki programowania

Python - tworzenie aplikacji sieciowych

Czas trwania:
2 dni
Języki programowania

JavaScript – podstawy programowania

Czas trwania:
3 dni
Języki programowania

ReactJS – podstawy programowania

Czas trwania:
3 dni
Języki programowania

Mikroserwisy – podstawy programowania

Czas trwania:
3 dni
Języki programowania

Angular8 – podstawy programowania

Czas trwania:
3 dni
Języki programowania

AngularJS – podstawy programowania

Czas trwania:
4 dni
Języki programowania

Java - podstawy programowania

Czas trwania:
4 dni
Języki programowaniaZostań Developerem

Zostań developerem C# / .NET

Czas trwania:
6 dni
Business IntelligenceMS Rozwiązania ITZostań Developerem

Zostań Developerem Power BI

Czas trwania:
4 dni
Języki programowaniaZostań Developerem

Zostań Developerem C# / .NET z opcją stażu w Sii

Czas trwania:
10 dni
Języki programowaniaZostań Developerem

Zostań Developerem Java

Czas trwania:
8 dni
Języki programowaniaZostań Developerem

Zostań developerem C# / .NET

Czas trwania:
6 dni
Języki programowania

Korzyści z zastosowania języka Rust w projekcie informatycznym

Czas trwania:
1 dzień
Języki programowania

Rust dla średniozaawansowanych

Czas trwania:
2 dni
Języki programowania

Wstęp do programowania z użyciem języka Rust

Czas trwania:
2 dni
Języki programowaniaZostań Developerem

Zostań Developerem C# / .NET z opcją stażu w Sii

Czas trwania:
10 dni
Języki programowaniaZostań Developerem

Zostań Developerem Java

Czas trwania:
8 dni

ITIL®, PRINCE2® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AgilePM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Agile Business Consortium Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kursy AgilePM® są oferowane przez Sii, spółkę stowarzyszoną z Quint Wellington Redwood, akredytowaną organizację szkoleniową The APM Group Ltd.
Lean IT® Association jest zastrzeżonym znakiem towarowym Lean IT Association LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SIAM™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym EXIN Holding B.V.
Wszystkie ceny podane na stronie to ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT 23%.

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?