SAP

Tworzenie aplikacji Fiori z wykorzystaniem CDS i BOPF

Luty 19, 2020 0
Podziel się:

Jakie etapy trzeba wykonać w celu stworzenia aplikacji bazującej na danych z widoku CDS? W artykule opisane są po kolei etapy:

  • CDS
  • BOPF
  • Gateway Serivice
  • Fiori.

CDS

Otwieramy Eclipse, perspektywę ABAP następnie klikamy prawym przyciskiem na pakiecie i dodajemy nową definicję DDL.

1 - Tworzenie aplikacji Fiori z wykorzystaniem CDS i BOPF

Nazwa powinna być zgodna z konwencją nazewniczą stosowaną w firmie.

2 - Tworzenie aplikacji Fiori z wykorzystaniem CDS i BOPF

Wybór pól i tabel

3 - Tworzenie aplikacji Fiori z wykorzystaniem CDS i BOPF

Po uruchomieniu CDS (F8) wyświetli się okno z wynikami wartości.

4 - Tworzenie aplikacji Fiori z wykorzystaniem CDS i BOPF

Annotacje potrzebne do wygenerowania BOPF oraz serwisu OData

  • ObjectModel.transactionalProcessingEnabled – umożliwia wsparcie operacji bazodanowych na widoku. Można oznaczyć w ten sposób jedynie główny poziom.
  • writeActivePersistence – operacje wykonywane są bezpośrednio na tabelach bez wykorzystania pośredniego zapisu.

5 - Tworzenie aplikacji Fiori z wykorzystaniem CDS i BOPF

BOPF

Po aktywacji CDS uruchamiamy transakcję BOPF i wyszukujemy Obiekt o tej samej nazwie jak widok.

6 - Tworzenie aplikacji Fiori z wykorzystaniem CDS i BOPF

Struktura obiektu BOPF

7 - Tworzenie aplikacji Fiori z wykorzystaniem CDS i BOPF

Gateway Service

Dodawanie serwisu w transakcji /IWFND/MAINT_SERVICE.

8 - Tworzenie aplikacji Fiori z wykorzystaniem CDS i BOPF

Dla potrzeb tej prezentacji pliki zapisywane zostały lokalnie, jednak pole Package Assignment powinno być przypisane do właściwego pakietu w projekcie.

9 - Tworzenie aplikacji Fiori z wykorzystaniem CDS i BOPF

Informacje o wygenerowaniu i aktywacji serwisu.

10 - Tworzenie aplikacji Fiori z wykorzystaniem CDS i BOPF

Aktywny serwis widoczny jest już na liście.

11 - Tworzenie aplikacji Fiori z wykorzystaniem CDS i BOPF

Można go przetestować w transakcji /IWFND/GW_CLIENT lub w przeglądarce.

12 - Tworzenie aplikacji Fiori z wykorzystaniem CDS i BOPF

FIORI

W celu stworzenia aplikacji Fiori należy uruchomić WEBIDE, stworzyć aplikację z szablonu oraz wybrać Categorie “All Categories”.

Następnie CRUD Master-Detail Application.

13 - Tworzenie aplikacji Fiori z wykorzystaniem CDS i BOPF

Zostaniemy poproszeni o podanie serwisu OData który będzie obsługiwał aplikację.

14 - Tworzenie aplikacji Fiori z wykorzystaniem CDS i BOPF

Nowa aplikacja pojawi się w naszej przestrzeni roboczej. Żeby ją uruchomić należy stworzyć konfigurację uruchomienia.

15 - Tworzenie aplikacji Fiori z wykorzystaniem CDS i BOPF

Dla potrzeb tego blogu konfiguracja wybrano Fiori Launchpad.

16 - Tworzenie aplikacji Fiori z wykorzystaniem CDS i BOPF

Po kliknięciu na kafelek zobaczymy dane przesłane przez serwis w zależności od wyboru przypisań do pozycji ekranu.

17 - Tworzenie aplikacji Fiori z wykorzystaniem CDS i BOPF

Po kliknięciu na przycisk dodaj pojawi się okno z formularzem.

18 - Tworzenie aplikacji Fiori z wykorzystaniem CDS i BOPF

Zapisanie spowoduje dodanie nowego wiersza w tabeli.

5 / 5
Kategorie: SAP

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zostaw komentarz