Strona główna Szkolenia ISTQB ISTQB Poziom Zaawansowany – Kierownik Testów (Test Manager)

ISTQB Poziom Zaawansowany – Kierownik Testów (Test Manager)

ISTQB Test Manager to kolejny poziom zaawansowany ISTQB. Podczas pięciodniowego szkolenia będą poruszane kwestie takie jak np.: testowania w kontekście misji, sesji identyfikacyjnych i analizy ryzyka, identyfikowanie braków umiejętności, zarysu uzasadnienia biznesowego dla czynności testowych.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Certyfikat ISTQB Foundation, doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

CELE SZKOLENIA
 • Poznanie praktycznych aspektów zarządzania testowaniem oraz zarządzania defektami.
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat procesu testowania i modeli ulepszania tego procesu oraz poznanie najważniejszych zagadnień odnośnie dostępnych narzędzi wspierających testowanie.
 • Zrozumienie podstawowych zasad psychologii zespołu testowego.
 • Udział w zajęciach stanowi również przygotowanie do egzaminu oraz umożliwia uzyskanie certyfikatu ISTQB Poziom Zaawansowany – Kierownik Testów (ISTQB Certified Tester Advanced Level – Test Manager).
ADRESACI

Doświadczeni testerzy oprogramowania – osoby pełniące lub chcące pełnić kierownicze funkcje w zespołach odpowiedzialnych za testowanie.

FORMA ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach oparte o scenariusze, interaktywne sesje powtórzeniowe

EGZAMIN
 • Test, 65 pytań, punktowane od 1 do 3 punktów. Maksymalnie można zdobyć 115 punktów.
 • Pozytywny wynik: 75 (65%) punktów.
 • Czas trwania: 180 min. polski / 225 min. angielski
 • Korzystanie z materiałów: nie
 • Korzystanie ze słownika: tak
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez akredytowanego, doświadczonego trenera, materiały szkoleniowe zgodne z sylabusem, zestaw próbnych pytań egzaminacyjnych wraz z kluczem odpowiedzi, udział w akredytowanym egzaminie, certyfikaty (ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu).

 

 

Zakres merytoryczny
 • Testowanie w kontekście misji, celów i procesów testowania w organizacji
 • Sesje identyfikacji i analizy ryzyka
 • Plany testów spójne z politykami organizacji i strategiami testów
 • Monitorowanie i kontrolowanie czynności testowych
 • Ocena stanu przebiegu testów w projekcie – raportowanie
 • Identyfikowanie braków umiejętności, zasobów i środowisk testowych oraz branie udział w ich pozyskaniu
 • Identyfikowanie i planowanie rozwoju niezbędnych umiejętności w zespole testowym
 • Zarys uzasadnienia biznesowego (korzyści i koszty) dla czynności testowych
 • Komunikacja wewnątrz zespołu testowego oraz pomiędzy zespołem i interesariuszami w projekcie
 • Poprawa procesów testowych
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 5 dni
 • Język : Polski
 • Materiały : Polskie/Angielskie
 • Egzamin : Polski/Angielski
Nazwa i czas trwania szkolenia Cena szkolenia za osobę* Cena egzaminu za osobę* Sii Warszawa Sii Wrocław Sii Kraków Sii Poznań Sii Gdańsk Sii Łódź
ISTQB Poziom Zaawansowany – Kierownik Testów (Test Manager)
Czas trwania: 5 dni
3400 PLN 900 PLN 20-24.01.20
17-21.02.20
10-14.02.20
10-14.02.20
03-07.02.20
03-07.02.20
17-21.02.20
23-27.03.20
 • ISTQB Poziom Zaawansowany – Kierownik Testów (Test Manager)

Pobierz katalog szkoleń