Software Development

Docker: kontener, współdzielenie plików

2 marca, 2016 0
Podziel się:

Poza udostępnianiem portów kontenery mogą wymieniać między sobą informacje poprzez współdzielenie zasobów swoich systemów plików. W tym wpisie zostanie przedstawiony sposób udostępniania plików pomiędzy kontenerem a system operacyjnym gospodarza oraz pomiędzy kontenerami.

Ten wpis jest częścią serii wpisów o Dockerze. Jeżeli jakieś pojęcie jest używane bez wyjaśnienia to prawdopodobnie zostało wprowadzone w jednym z wcześniejszych wpisów.

Współdzielenie kontener – system gospodarza

W niektórych sytuacjach możemy chcieć żeby kontener miał dostęp do plików znajdujących się w systemie gospodarza. Jeżeli w systemie gospodarza posiadamy kod aplikacji internetowej, którą chcemy uruchomić za pomocą serwera HTTP działającego w kontenerze wtedy serwer HTTP powinien mieć dostęp do katalogu projektu. Współdzielenie plików z kontenerem można zrealizować za pomocą opcji -v (--volume) w poleceniu docker run.

docker run -v [zasób systemu plików gospodarza]:[punkt montowania w kontenerze] [nazwa obrazu]

W katalogu domowym stwórzmy katalog docker zawierający plik index.html o treści „Hello, world!”.

mkdir ~/docker
echo "Hello, world!" >> index.html

Stwórzmy kontener na podstawie obrazu python:3.5-slim, który:

 • Montuje katalog ~/docker w punkcie /shared_volume.
 • Uruchamia serwer HTTP działający na porcie 8000.
 • Udostępnia port 8000 w systemie gospodarza.
docker run -d -v ~/docker:/shared_volume -p 8000:8000 python:3.5-slim /bin/bash -c "cd /shared_volume && python -m http.server 8000"

W wyniku wykonania powyższych poleceń po otwarciu adresu http://127.0.0.1:8000/ powinniśmy zobaczyć napis „Hello, world!”. Każda modyfikacja pliku index.html w systemie gospodarza powinna być widoczna po odświeżeniu przeglądarki.

Współdzielenie kontener – kontener

Podobnie jak w przypadku współdzielenia zasobów dyskowych pomiędzy systemem gospodarza i kontenerem możemy współdzielić zasoby pomiędzy kontenerami. Żeby osiągnąć ten efekt kontener udostępniający zasoby powinien określić je za pomocą opcji -v, a każdy kontener chcący z nich skorzystać powinien wskazać kontener udostępniający za pomocą opcji --volumes-from. Kontener udostępniający nie musi być uruchomiony żeby dało się korzystać z wystawionych przez niego zasobów. Jeżeli udostępniany zasób istnieje w systemie plików kontenera, który go montuje wtedy udostępniony zasób przykryje ten istniejący.

docker create -v [zasób systemu plików kontenera] --name [nazwa kontenera z danymi] [nazwa obrazu]
docker run --volumes-from [nazwa kontenera z danymi] [nazwa obrazu]

W powyższym schemacie do stworzenia kontenera z danymi została użyta nieomawiana wcześniej komenda docker create. W wyniku jej wykonania kontener zostanie tylko stworzony bez uruchamiania jak to miejsce w przypadku komendy docker run. Alternatywnie możemy użyć komendy docker run i ustawić jej polecenie na /bin/bash. Pomiędzy kontenerami nie będzie istotnej różnicy. W pierwszym przypadku kontener będzie miał status „created”, a w drugim „exited”.

Stwórzmy dwa kontenery obrazu postgres z czego jeden będzie uruchamiał serwer bazy danych, a drugi będzie służył tylko do przechowywania danych. Zacznijmy od kontenera na dane ponieważ jego udostępnione zasoby będą montowane w kontenerze uruchamiającym serwer. Dane bazy postgres są przechowywane w katalogu /var/lib/postgresql/[wersja]/main, gdzie [wersja] to np. 9.3. Lokalizację danych bazy postgres można ustalić wpisując:

SHOW data_directory;

w interaktywnym terminalu psql.

docker run -v /var/lib/postgresql/9.5/main --name="postgres-data-container" postgres:9.5 /bin/bash

Stwórzmy kontener z serwerem bazy danych, który montuje zasoby udostępnione przez kontener postgres-data-container. Żeby przetestować poprawność udostępniania katalogów pomiędzy kontenerami będziemy chcieli móc modyfikować stan bazy danych. Z tego powodu dodatkowo udostępniamy port bazy danych w systemie gospodarza.

docker run -d --volumes-from="postgres-data-container" -p 9500:5432 --name="postgres-container" postgres:9.5

Stwórzmy tabelę w bazie danych użytkownika postgres i dodajmy do niej kilka wierszy.

psql -U postgres -d postgres -h localhost -p 9500 -c"CREATE TABLE docker (id serial PRIMARY KEY, name varchar(32) NOT NULL)"
psql -U postgres -d postgres -h localhost -p 9500 -c"INSERT INTO docker VALUES (1, 'row 1'), (2, 'row 2'), (3, 'row 3')"
psql -U postgres -d postgres -h localhost -p 9500 -c"SELECT * FROM docker"

W wyniku powyższych poleceń na ekranie powinniśmy zobaczyć:

 id | name 
----+-------
 1 | row 1
 2 | row 2
 3 | row 3
(3 rows)

Usuńmy kontener postgres-container i stwórzmy go ponownie w taki sam sposób jak poprzednio.

docker stop postgres-container
docker rm postgres-container
docker run -d --volumes-from="postgres-data-container" -p 9500:5432 --name="postgres-container" postgres:9.5

Jeżeli po ponownym wykonaniu polecenia:

psql -U postgres -d postgres -h localhost -p 9500 -c"SELECT * FROM docker"

zobaczymy trzy dodane wcześniej wiersze to znaczy, że współdzielenie zasobów systemu plików pomiędzy kontenerami zadziałało prawidłowo.

Spis wpisów w serii

Tagi: ,
Piotr Wierzgała
Autor: Piotr Wierzgała
Programista Python zainteresowany tematyką uczenia maszynowego.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Zostaw komentarz