Dynamics 365

e-Deklaracje, e-Sprawozdania Finansowe w systemach Dynamics AX 2009, AX 2012, D365

5 października, 2018 1
Podziel się:

Po 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki (cały zarząd). Wydruk w postaci papierowej sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej będzie tylko kopią sprawozdania finansowego, nie zaś oryginałem sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych sporządzają:

 1. Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR. Przesyłają e-Sprawozdania Finansowe:
 • do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.
 1. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego. Przesyłają oni e-Sprawozdania Finansowe:
 • Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie złożenia zeznania zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • poprzez dedykowany do tych celów interfejs webAPI.

Do przeglądania lub edycji udostępnionych plików struktur logicznych sprawozdań finansowych należy użyć narzędzi umożliwiających przeglądanie lub edycję plików w formacie XSD (XML Schema Definition).

Struktury sprawozdań to schematy plików xml, które są udostępnione na stronie ministerstwa finansów.

Rozwiązanie

W systemach Dynamics wysyłanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych w formie elektronicznej jest  opracowywane aktualnie przez Microsoft Dynamics 365 Competency Center w ramach prac rozwojowych prowadzonych w firmie Sii Sp. z o.o. Rozwiązanie ma postać osobnego modułu „e-deklaracje”, który może zostać wdrożony w następujących wersjach systemu: AX 2009, AX 2012 oraz D365.

Dynamics365 1 - e-Deklaracje, e-Sprawozdania Finansowe w systemach Dynamics AX 2009, AX 2012, D365

Moduł składa się z czterech podstawowych elementów:

 • Rodzaje deklaracji (e-deklaracje)
 • Uruchom podgląd XML/Wygeneruj XML
 • Odpowiedź e-deklaracje
 • Parametry usługi e-deklaracje

Funkcje „Rodzaje deklaracji”:

 1. utworzenie nowego e-sprawozdania lub e-deklaracji,
 2. pobranie aktualnej wersji schematu w formacie XSD (XML Schema Definition),
 3. podgląd struktury schematu,
 4. przypisanie do poszczególnych elementów struktury:
 • sald kont syntetycznych (saldo debetowe, saldo kredytowe, per saldo, saldo bilansu otwarcia)
 • sald kont analitycznych (zakres wymiarów finansowych)
 • kwot podatku oraz podstawy z poszczególnych rejestrów VAT,
 • dowolnych danych przechowywanych w innych modułach systemu,
 • kalkulacji wynikających z operacji matematycznych pomiędzy pozostałymi pozycjami.
 1. pogląd i wysłanie pliku xml zawierającego sprawozdanie lub deklaracje do Ministerstwa Finansów.

Funkcje „Uruchom podgląd XML/Wygeneruj XML”:

 1. umożliwia podgląd i sprawdzenie zawartości pliku xml,
 2. zapis i wysłanie pliku do MF.
 3. podpisanie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Funkcje „Odpowiedź e-deklaracje”:

 1. sprawdzenie obecnego statusu wysłanego sprawozdania lub deklaracji,
 2. pobranie UPO,
 3. ponowienie zapytania o UPO,
 4. pokazanie odpowiedzi,
 5. pokazanie źródłowego pliku wysłanego do MF (zapis historii wysyłanych plików oraz miejsca ich zapisu na dysku)

Funkcje „Parametry usługi e-deklaracje”:

 1. ustawienie adresu usługi (adres internetowy bramki)
 2. wersje usługi SOAP
 3. Listę statusów do ponawiania zapytania o UPO.

W przypadku zainteresowania, prosimy o wysłanie zapytania na adres: dynamics-solutions@pl.sii.eu

Kategorie: Dynamics 365
Tomasz Werbik
Autor: Tomasz Werbik
Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań IT. Z sukcesem wdrożył systemy klasy ERP w wielu firmach polskich i zagranicznych. Obecnie zajmuje stanowisko Head Of Consultants w firmie Sii Polska. Specjalizuje się w obszarze finansowym dla produktu Microsoft D365. Od 15 lat uczestniczy w projektach, w których pełnił rolę lidera obszaru finansowego i controllingu. Ponadto zajmował się zarządzaniem zespołem wdrożeniowym (metodologia Scrum oraz Waterfall) i realizował implementacje takich funkcji jak: planowanie sprzedaży, budżetowanie zakupów czy też cash flow.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  komentarze(1)

  avatar
  Marysia
  8 października 2018 Odpowiedz

  Cieszę się na takie zmiany ponieważ obecna papierologia mnie mocno dobija.

  Zostaw komentarz