BI

Możliwości SAS Enterprise Guide

Październik 11, 2017 0
Podziel się:

SAS Enterprise Guide jest jednym z narzędzi „standalone” firmy SAS Institute, który może służyć analitykom w ich codziennej pracy z danymi. Jest to graficzny interfejs użytkownika wykorzystywany przez liczne firmy z branży telekomunikacyjnej, bankowości, energetyki, farmacji i nie tylko.

SCREEN SAS EG 300x185 - Możliwości SAS Enterprise GuideSAS Enterprise Guide umożliwia miedzy innymi:

 • przetwarzanie i analizę danych (statystyczną, ekonometryczną, matematyczną) – udostępnia różne zadania, które możemy wykonać na danych (m. in. analizę wariancji, regresję, analizę szeregów czasowych, statystyki opisowe)

ANOVA SAS EG 300x215 - Możliwości SAS Enterprise Guide

 • transformację, sortowanie, łączenie zbiorów danych

DANE SAS EG 300x244 - Możliwości SAS Enterprise Guide

 • graficzną budowę zapytań SQL (wraz z generowaniem kodu SQL) przy użyciu kreatora
 • tworzenie wykresów i raportów graficznych (powierzchniowy, słupkowy, pudełkowy, bąbelkowy, toroidalny, liniowy, mapowy, kołowy, radarowy, rozrzutu (punktowy), płaszczyznowy i konturowy)

WYKRESY SAS EG 300x265 - Możliwości SAS Enterprise Guide

 • tworzenie procesów i zadań w formie projektu

PROCESY SAS EG 300x243 - Możliwości SAS Enterprise Guide

 • pisanie kodów 4GL, SQL bez użycia kreatorów

KODY SAS EG 300x202 - Możliwości SAS Enterprise Guide

 • współdzielenie wyników i analiz, eksportowanie wyników do Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, automatyczne wysyłanie maili z raportami i wynikami
 • dostęp do SAS-owych struktur OLAP poprzez SAS OLAP Server lub struktur innych producentów poprzez OLE DB for OLAP
 • wizualizację danych OLAP w postaci wykresów i diagramów
 • łączenie z danymi z innych źródeł poprzez mechanizm „pass through” – możliwość połączenia z danymi znajdującymi się w bazie danych Oracle, MSSQL czy Teradata, podgląd tabel, wykonanie zapytania na tabelach z innej bazy danych (w zależności od licencji)
 • automatyzację raportów i obliczeń na serwerze lub poprzez Microsoft Windows Scheduler.

Przykład zastosowania na testowym zbiorze danych

Dany jest zbiór SHOES w bibliotece SASHELP, który zawiera informacje o sprzedaży butów w pewnej firmie działającej na kilku kontynentach. Przypuśćmy, że chcemy obejrzeć tylko dane z Europy i USA oraz policzyć wysokość sprzedaży w podziale na te regiony. W tym celu posłużymy się zadaniem „Filtruj i sortuj” oraz „Budowa zapytań” z menu programu.

PRZYKLAD SHOES SAS EG 300x248 - Możliwości SAS Enterprise GuideZ menu wybieramy Dane -> Filtruj i sortuj:

PRZYKLAD FILTRUJ SAS EG 300x265 - Możliwości SAS Enterprise Guide

W zadaniu „Filtruj i sortuj”, w zakładce „Zmienne” wybieramy za pomocą strzałek interesujące nas kolumny (w tym wypadku wszystkie dostępne):

PRZYKLAD FILTRUJ1 SAS EG 300x159 - Możliwości SAS Enterprise GuideW zakładce „Filtruj” wybieramy interesujące nas regiony:

PRZYKLAD FILTRUJ2 SAS EG 300x159 - Możliwości SAS Enterprise Guide

Po wybraniu przycisku ok, zadanie zostanie uruchomione, a w widoku projektu i przebiegu procesu pojawia się ikona zadania „Filtruj i sortuj”:

PRZYKLAD FILTRUJ3 SAS EG 300x136 - Możliwości SAS Enterprise Guide

Po wykonaniu przez SAS EG zadania na ekranie pojawia się wynikowa tabela (WORK.FILTER_FOR_SHOES), log z wykonanego zadania oraz wygenerowany automatycznie kod:

PRZYKLAD FILTRUJ4 SAS EG 300x142 - Możliwości SAS Enterprise Guide

Przypuśćmy, że chcielibyśmy wiedzieć, jaka jest wartość sprzedaży w podziale na oba wybrane wcześniej w filtrze regiony. W tym celu możemy posłużyć się kreatorem zapytań SQL.

Z menu wybieramy Dane -> Budowa zapytań:

PRZYKLAD SQL SAS EG 300x169 - Możliwości SAS Enterprise Guide

W zakładce „Wybierz dane” kreatora „Budowa zapytań” wybieramy kolumnę region i przycisk „Dodaj nową kolumnę wyliczaną”:

PRZYKLAD SQL1 SAS EG 300x176 - Możliwości SAS Enterprise Guide

Pojawia się ekran definiowania nowej kolumny wyliczanej, wybieramy kolumnę zagregowaną:

PRZYKLAD SQL2 SAS EG 300x196 - Możliwości SAS Enterprise Guide

Z dostępnych kolumn wybieramy kolumnę „Sales”:

PRZYKLAD SQL3 SAS EG 300x198 - Możliwości SAS Enterprise Guide

I definiujemy nazwę nowej kolumny wyliczanej, jako „suma_sprz”:

PRZYKLAD SQL4 SAS EG 300x197 - Możliwości SAS Enterprise GuideNa ekranie podsumowującym klikamy przycisk „Koniec”:

PRZYKLAD SQL5 SAS EG 300x197 - Możliwości SAS Enterprise GuideW tym momencie następuje powrót do kreatora, gdzie klikamy przycisk „Uruchom”:

PRZYKLAD SQL6 SAS EG 300x212 - Możliwości SAS Enterprise GuideOtrzymujemy wynikowy zbiór zawierający sumę sprzedaży w podziale na region:

PRZYKLAD SQL7 SAS EG 300x115 - Możliwości SAS Enterprise GuideMożemy także podejrzeć wygenerowany kod zadania:

PRZYKLAD SQL8 SAS EG 300x129 - Możliwości SAS Enterprise Guide

SAS Enterprise Guide jest bezpiecznym, wspólnym środowiskiem pracy analityków, które umożliwia dostęp do tych samych danych wielu użytkownikom. Prosty w obsłudze interfejs graficzny oraz kompatybilność z innymi bazami danych pozwala na intuicyjną manipulację danymi oraz ich wszechstronną analizę z użyciem tylko jednego narzędzia.

Po więcej informacji na temat SAS Enterprise Guide oraz samego programowania w SAS odsyłam do dokumentacji:

http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/guide/tut71/en/menu.htm

5 / 5
Kategorie: BI

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zostaw komentarz