SharePoint

Nintex Workflow User Defined Actions

6 grudnia, 2017 0
Podziel się:

User Defined Actions to zestaw akcji (paczka), realizująca określone kroki w procesach Nintex Workflow. Gdybyśmy chcieli znaleźć odniesienie np. w kontekście notacji BPMN, możemy

powiedzieć, że zestaw [UDA] jest podprocesem zwiniętym (Collapsed Sub-Process). Należy traktować [UDA] jako podproces w procesie głównym. W zależności od scenariusza, możemy wykorzystać pojedynczą paczkę [UDA] w wielu procesach – pozwala to zoptymalizować ich strukturę poprzez wyniesienie złożonej logiki poza procesy główne.

 

Nintex Worflow

Aby optymalnie wykorzystać funkcjonalność paczki [UDA], należy przejrzeć zaimplementowane procesy i wybrać te części procesów, które mogą zostać zastąpione zestawem [UDA].

UDAs provide the ability to string together a predefined set of multiple workflow actions for workflow designers to use when creating a workflow…

 

Demo

Poniżej znajduje się przykład budowy i wykorzystania paczki UDA.

Cel: Udzielenie uprawnień użytkownikowi poprzez dodanie go do określonej grupy uprawnień poprzez wykorzystanie funkcjonalności zestawu User Defined Actions

 1. Przechodzimy do głównej witryny kolekcji witryn (site collection root). Klikamy w prawym górnym rogu strony w ikonę [Settings]SP Settings - Nintex Workflow User Defined Actions
 2. Wybieramy z menu opcję [Nintex Workflow]Nintex_menu
 3. Na stronie ustawień Nintex Workflow klikamy w odnośnik [User Defined Actions (UDAs)
 4. Zostajemy przeniesieni do strony konfiguracji paczek [UDA].

Paczki UDA

W górnej sekcji strony dostępne są przyciski pozwalające na pracę z paczkami [UDA]. W centralnej sekcji strony znajduje się lista paczek.

 1. Klikamy w przycisk [Create] UDA Create - Nintex Workflow User Defined Actions
 2. Zostajemy przekierowani do Nintex Workflow Designer-a.

Nintex worflow designer

Designer pozwala na wygodną pracę podczas konfiguracji procesu. Należy co pewien czas zapisywać efekty swojej pracy.

 1. Rozwijamy opcję [UDA Settings]

UDA settings

Do czego służą poszczególne opcje?

Funkcja Przycisk Opis
UDA Settings UDA SettingsButton - Nintex Workflow User Defined Actions Po kliknięciu uruchomi się okno z opcją zdefiniowania nazwy, paczki oraz grupy w której zostanie opublikowana paczka [UDA]
Variables Variables - Nintex Workflow User Defined Actions Po kliknięciu uruchomi się okno z opcją tworzenia, edytowania i usuwania zmiennych paczki [UDA]
Parameters UDA ParametersButton - Nintex Workflow User Defined Actions Po kliknięciu uruchomi się okno z opcją tworzenia edycji, usuwania parametrów wejściowych i wyjściowych

Czym są [Parameters] ?

Parameters to zmienne do których przekazywane są dane wejściowe z procesu Nintex Workflow i dane wyjściowe po przetworzeniu przez zestaw [UDA].

 

input parameter = krzysztof kowalski ->|UDA| -> output parameters = Krzysztof Kowalski

 

 

 1. Aby paczka, nad którą pracujemy, działała poprawnie musimy stworzyć następujące zmienne i parametry:

Nintex_parametry

Przykładowe dane Rodzaj parametru (Direction) lub zmienna (Variable) Typ (Type) Wymagalność (Required) Nazwa parametru (Name) lub zmiennej (Variable) Przeznaczenie
i:0#.w|domena\user -> Input Text Required User
Login użytkownika, któremu mają zostać nadane uprawnienia
7 -> Input Text Required Security group ID
Identyfikator grupy uprawnień. Identyfikator można pobrać po przejściu do grupy uprawnień. Znajduje się on w adresie URL np. (https://intranet.com/sites/demo/_layouts/15/people.aspx?Membership=7)
OK Output -> Text Outcome Wynik operacji dodawania użytkownika do grupy

0x4193DA81F195B9BB8093E2B13A47

312C17911F41E1F921

1661E9E97188CC3689E

A28B4E745A81BBB32E4B225

8907BD2049D81A6F89

BB26C65CFD80FE47F0495D,11 Aug 2017 12:07:50 -0000

Variable Multiple lines of text varMstrXRequestDigest Zmienna, do której zostanie zapisany token do bezpiecznego wywołania usług typu POST w ramach sesji. Token ważny jest przez 30 minut.
i:0#.w|domena\\user Variable Text varStrUserLoginName Zmienna, do której zostanie zapisana wartość po przetworzeniu przez akcję Regular Expression
For more information, please read this article: … Output-> Text Errors Służy do zapisu ewentualnych błędów występujących podczas przetwarzania

 

 1. Przy użyciu przybornika znajdującego się z lewej strony, dodajemy akcję do zestawu [UDA].

UDA LeftMenu e1512402312465 300x137 - Nintex Workflow User Defined Actions

Poniżej znajdują się akcje, które należy dodać do paczki [UDA].

Konfiguracja Screen

1.      Dodajemy akcję typu [Web Request] i przechodzimy do jej konfiguracji

2.      W adresie URL wpisujemy: {Common:WebUrl}/_api/contextinfo

3.      Wybieramy bądź wpisujemy nazwę użytkownika i hasło:

a. Username: domena\user

b. Password: xxxxxxxxxx

*Możemy zdefiniować konto przy użyciu którego zostanie wykonana akcja za pomocą stałych przepływu pracy – w tym celu należy przejść do pod adres [_layouts/15/NintexWorkflow/ManageCredentials.aspx?Scope=Web] i dodać stałą typu Credential

4.      Wybieramy metodę: POST

5.      W polu Store result in ustawiamy zmienną: varMstrXRequestDigest

6.      W sekcji Error handling:

a. Capture errors ustawiamy na: Yes

b. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors

7.      Zapisujemy akcję klikając Save.

uda WebRequest1 - Nintex Workflow User Defined ActionsUDA WebRequest2 269x300 - Nintex Workflow User Defined Actions

1.      Dodajemy akcję typu[Query XML] i przechodzimy do jej konfiguracji

2.      W XML Source wybieramy: XML

3.      W polu XML wpisujemy: {WorkflowVariable:varMstrXRequestDigest}

4.      W proces using wybieramy: XPath

5.      W polu Query wpisujemy: //*[local-name()=’FormDigestValue’]

6.      W polu Store results in wybieramy zmienną:  varMstrXRequestDigest

7.      W sekcji Error handling:

a. Capture errors ustawiamy na: Yes

b. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors

8.      Zapisujemy akcję klikając Save.

 UDA QueryXML1 - Nintex Workflow User Defined ActionsUDA QueryXML2 291x300 - Nintex Workflow User Defined Actions

1.      Dodajemy akcję typu [Regular expression] i przechodzimy do jej konfiguracji

2.      W pattern wpisujemy: \\

3.      W Operation wybieramy:

a. Ignore case

b. Replace text

4.      W Replacement text wpisujemy: \

5.      W Input text wpisujemy: {WorkflowVariable:User}

6.      W store result in wybieramy zmienną: varStrUserLoginName

7.      Zapisujemy akcję klikając Save.

 UDA RegularExpression - Nintex Workflow User Defined ActionsUDA RegularExpression2 300x280 - Nintex Workflow User Defined Actions

1.      Dodajemy akcję typu [Web Request] i przechodzimy do jej konfiguracji

2.      W adresie URL wpisujemy: {Common:WebUrl}/_api/web/sitegroups({WorkflowVariable:Security group ID})/users

3.      Wybieramy bądź wpisujemy nazwę użytkownika i hasło:

a. Username: domena\user

b. Password: xxxxxxxxxx

4.      Wybieramy metodę: POST

5.      W polu Content type wpisujemy: application/json;odata=verbose

6.      Klikamy w Add headers i dodajemy następujące nagłówki przy użyciu przycisku Add header:

a. Accept – w polu Name wpisujemy: Accept, w polu Value wpisujemy: application/json;odata=verbose

b. X-RequestDigest – w polu Name wpisujemy: X-RequestDigest, w polu Value wpisujemy: {WorkflowVariable:varMstrXRequestDigest}

7.      W polu Content wpisujemy: { ‚__metadata’: { ‚type’: ‚SP.User’ }, ‚LoginName’:'{WorkflowVariable:varStrUserLoginName}’ }

8.      W polu Store result in ustawiamy parametr: Outcome

9.      W sekcji Error handling:

a. Capture errors ustawiamy na: Yes

b. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors

10.      Zapisujemy akcję, klikając Save.

 UDA WebRequest 3 - Nintex Workflow User Defined ActionsUDA WebRequest4 300x283 - Nintex Workflow User Defined Actions
 1. Po zakończeniu konfiguracji klikamy w przycisk Publish.
 2. Uzupełnimy informację o paczce i klikamy Submit.

UDA Submit 300x145 - Nintex Workflow User Defined Actions

Paczka zostaje opublikowana i jest dostępna do użycia w ramach procesów Nintex Workflow.

 1. Przechodzimy do procesu Nintex Worfklow, dodajemy dostępną opublikowaną paczkę [UDA].

UDA AddUDA 300x190 - Nintex Workflow User Defined Actions

 1. Przechodzimy do konfiguracji i ustawiamy parametry wejściowe i wyjściowe.

UDA Config 300x154 - Nintex Workflow User Defined Actions

 

 

Po zakończeniu konfiguracji publikujemy proces Nintex Workflow i sprawdzamy czy zestaw [UDA] działa poprawnie.

Podsumowanie

Funkcjonalność User Defined Actions zwiększa elastyczności w procesach Nintex Workflow i znacząco zmniejsza ich złożoność. Wykorzystanie zestawów [UDA] w procesach może przynieść bardzo wymierne korzyści w postaci zmniejszenia nakładu potrzebnego na wdrażania i zarządzania procesami Nintex Workflow.

W kolejnym artykule poruszymy tematykę zarządzanie zestawami User Defined Actions.

sii - Nintex Workflow User Defined ActionsNintex Logo RGB 600px e1503568264431 300x77 - Nintex Workflow User Defined Actions

 

 

 

Kategorie: SharePoint

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Zostaw komentarz