Wyślij zapytanie Dołącz do Sii

User Defined Actions to zestaw akcji (paczka), realizująca określone kroki w procesach Nintex Workflow. Gdybyśmy chcieli znaleźć odniesienie np. w kontekście notacji BPMN, możemy

powiedzieć, że zestaw [UDA] jest podprocesem zwiniętym (Collapsed Sub-Process). Należy traktować [UDA] jako podproces w procesie głównym. W zależności od scenariusza, możemy wykorzystać pojedynczą paczkę [UDA] w wielu procesach – pozwala to zoptymalizować ich strukturę poprzez wyniesienie złożonej logiki poza procesy główne.

Nintex Worflow

Aby optymalnie wykorzystać funkcjonalność paczki [UDA], należy przejrzeć zaimplementowane procesy i wybrać te części procesów, które mogą zostać zastąpione zestawem [UDA].

UDAs provide the ability to string together a predefined set of multiple workflow actions for workflow designers to use when creating a workflow…

Demo

Poniżej znajduje się przykład budowy i wykorzystania paczki UDA.

Cel: Udzielenie uprawnień użytkownikowi poprzez dodanie go do określonej grupy uprawnień poprzez wykorzystanie funkcjonalności zestawu User Defined Actions

 1. Przechodzimy do głównej witryny kolekcji witryn (site collection root). Klikamy w prawym górnym rogu strony w ikonę [Settings]SP Settings - Nintex Workflow User Defined Actions
 2. Wybieramy z menu opcję [Nintex Workflow]Nintex_menu
 3. Na stronie ustawień Nintex Workflow klikamy w odnośnik [User Defined Actions (UDAs)
 4. Zostajemy przeniesieni do strony konfiguracji paczek [UDA].

Paczki UDA

W górnej sekcji strony dostępne są przyciski pozwalające na pracę z paczkami [UDA]. W centralnej sekcji strony znajduje się lista paczek.

 1. Klikamy w przycisk [Create] UDA Create - Nintex Workflow User Defined Actions
 2. Zostajemy przekierowani do Nintex Workflow Designer-a.

Nintex worflow designer

Designer pozwala na wygodną pracę podczas konfiguracji procesu. Należy co pewien czas zapisywać efekty swojej pracy.

 1. Rozwijamy opcję [UDA Settings]

UDA settings

Do czego służą poszczególne opcje?

FunkcjaPrzyciskOpis
UDA SettingsFunkcjaPrzyciskOpisUDA SettingsPo kliknięciu uruchomi się okno z opcją zdefiniowania nazwy, paczki oraz grupy w której zostanie opublikowana paczka [UDA]VariablesPo kliknięciu uruchomi się okno z opcją tworzenia, edytowania i usuwania zmiennych paczki [UDA]ParametersPo kliknięciu uruchomi się okno z opcją tworzenia edycji, usuwania parametrów wejściowych i wyjściowychPo kliknięciu uruchomi się okno z opcją zdefiniowania nazwy, paczki oraz grupy w której zostanie opublikowana paczka [UDA]
VariablesFunkcjaPrzyciskOpisUDA SettingsPo kliknięciu uruchomi się okno z opcją zdefiniowania nazwy, paczki oraz grupy w której zostanie opublikowana paczka [UDA]VariablesPo kliknięciu uruchomi się okno z opcją tworzenia, edytowania i usuwania zmiennych paczki [UDA]ParametersPo kliknięciu uruchomi się okno z opcją tworzenia edycji, usuwania parametrów wejściowych i wyjściowychPo kliknięciu uruchomi się okno z opcją tworzenia, edytowania i usuwania zmiennych paczki [UDA]
ParametersFunkcjaPrzyciskOpisUDA SettingsPo kliknięciu uruchomi się okno z opcją zdefiniowania nazwy, paczki oraz grupy w której zostanie opublikowana paczka [UDA]VariablesPo kliknięciu uruchomi się okno z opcją tworzenia, edytowania i usuwania zmiennych paczki [UDA]ParametersPo kliknięciu uruchomi się okno z opcją tworzenia edycji, usuwania parametrów wejściowych i wyjściowychPo kliknięciu uruchomi się okno z opcją tworzenia edycji, usuwania parametrów wejściowych i wyjściowych

Czym są [Parameters] ?

Parameters to zmienne do których przekazywane są dane wejściowe z procesu Nintex Workflow i dane wyjściowe po przetworzeniu przez zestaw [UDA].

input parameter = krzysztof kowalski ->|UDA| -> output parameters = Krzysztof Kowalski

 1. Aby paczka, nad którą pracujemy, działała poprawnie musimy stworzyć następujące zmienne i parametry:

Nintex_parametry

Przykładowe daneRodzaj parametru (Direction) lub zmienna (Variable)Typ (Type)Wymagalność (Required)Nazwa parametru (Name) lub zmiennej (Variable)Przeznaczenie
i:0#.w|domena\user-> InputTextRequiredUserLogin użytkownika, któremu mają zostać nadane uprawnienia
7-> InputTextRequiredSecurity group IDIdentyfikator grupy uprawnień. Identyfikator można pobrać po przejściu do grupy uprawnień. Znajduje się on w adresie URL np. (https://intranet.com/sites/demo/_layouts/15/people.aspx?Membership=7)
OKOutput ->TextOutcomeWynik operacji dodawania użytkownika do grupy
0x4193DA81F195B9BB8093E2B13A47
312C17911F41E1F921
1661E9E97188CC3689E
A28B4E745A81BBB32E4B225
8907BD2049D81A6F89
BB26C65CFD80FE47F0495D,11 Aug 2017 12:07:50 -0000
VariableMultiple lines of textvarMstrXRequestDigestZmienna, do której zostanie zapisany token do bezpiecznego wywołania usług typu POST w ramach sesji. Token ważny jest przez 30 minut.
i:0#.w|domena\\userVariableTextvarStrUserLoginNameZmienna, do której zostanie zapisana wartość po przetworzeniu przez akcję Regular Expression
For more information, please read this article: …Output ->TextErrorsSłuży do zapisu ewentualnych błędów występujących podczas przetwarzania
 1. Przy użyciu przybornika znajdującego się z lewej strony, dodajemy akcję do zestawu [UDA].

UDA LeftMenu e1512402312465 300x137 - Nintex Workflow User Defined Actions

Poniżej znajdują się akcje, które należy dodać do paczki [UDA].

KonfiguracjaScreen
1.      Dodajemy akcję typu [Web Request] i przechodzimy do jej konfiguracji
2.      W adresie URL wpisujemy: {Common:WebUrl}/_api/contextinfo
3.      Wybieramy bądź wpisujemy nazwę użytkownika i hasło:
a. Username: domena\user
b. Password: xxxxxxxxxx
*Możemy zdefiniować konto przy użyciu którego zostanie wykonana akcja za pomocą stałych przepływu pracy – w tym celu należy przejść do pod adres [_layouts/15/NintexWorkflow/ManageCredentials.aspx?Scope=Web] i dodać stałą typu Credential
4.      Wybieramy metodę: POST
5.      W polu Store result in ustawiamy zmienną: varMstrXRequestDigest
6.      W sekcji Error handling:
a. Capture errors ustawiamy na: Yes
b. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors
7.      Zapisujemy akcję klikając Save.
KonfiguracjaScreen1.      Dodajemy akcję typu [Web Request] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W adresie URL wpisujemy: {Common:WebUrl}/_api/contextinfo3.      Wybieramy bądź wpisujemy nazwę użytkownika i hasło:a. Username: domena\userb. Password: xxxxxxxxxx*Możemy zdefiniować konto przy użyciu którego zostanie wykonana akcja za pomocą stałych przepływu pracy – w tym celu należy przejść do pod adres [_layouts/15/NintexWorkflow/ManageCredentials.aspx?Scope=Web] i dodać stałą typu Credential4.      Wybieramy metodę: POST5.      W polu Store result in ustawiamy zmienną: varMstrXRequestDigest6.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors7.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu[Query XML] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W XML Source wybieramy: XML3.      W polu XML wpisujemy: {WorkflowVariable:varMstrXRequestDigest}4.      W proces using wybieramy: XPath5.      W polu Query wpisujemy: //*[local-name()=’FormDigestValue’]6.      W polu Store results in wybieramy zmienną:  varMstrXRequestDigest7.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors8.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu [Regular expression] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W pattern wpisujemy: \\3.      W Operation wybieramy:a. Ignore caseb. Replace text4.      W Replacement text wpisujemy: \5.      W Input text wpisujemy: {WorkflowVariable:User}6.      W store result in wybieramy zmienną: varStrUserLoginName7.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu [Web Request] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W adresie URL wpisujemy: {Common:WebUrl}/_api/web/sitegroups({WorkflowVariable:Security group ID})/users3.      Wybieramy bądź wpisujemy nazwę użytkownika i hasło:a. Username: domena\userb. Password: xxxxxxxxxx4.      Wybieramy metodę: POST5.      W polu Content type wpisujemy: application/json;odata=verbose6.      Klikamy w Add headers i dodajemy następujące nagłówki przy użyciu przycisku Add header:a. Accept – w polu Name wpisujemy: Accept, w polu Value wpisujemy: application/json;odata=verboseb. X-RequestDigest – w polu Name wpisujemy: X-RequestDigest, w polu Value wpisujemy: {WorkflowVariable:varMstrXRequestDigest}7.      W polu Content wpisujemy: { '__metadata’: { 'type’: 'SP.User’ }, 'LoginName’:'{WorkflowVariable:varStrUserLoginName}’ }8.      W polu Store result in ustawiamy parametr: Outcome9.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors10.      Zapisujemy akcję, klikając Save.
KonfiguracjaScreen1.      Dodajemy akcję typu [Web Request] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W adresie URL wpisujemy: {Common:WebUrl}/_api/contextinfo3.      Wybieramy bądź wpisujemy nazwę użytkownika i hasło:a. Username: domena\userb. Password: xxxxxxxxxx*Możemy zdefiniować konto przy użyciu którego zostanie wykonana akcja za pomocą stałych przepływu pracy – w tym celu należy przejść do pod adres [_layouts/15/NintexWorkflow/ManageCredentials.aspx?Scope=Web] i dodać stałą typu Credential4.      Wybieramy metodę: POST5.      W polu Store result in ustawiamy zmienną: varMstrXRequestDigest6.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors7.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu[Query XML] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W XML Source wybieramy: XML3.      W polu XML wpisujemy: {WorkflowVariable:varMstrXRequestDigest}4.      W proces using wybieramy: XPath5.      W polu Query wpisujemy: //*[local-name()=’FormDigestValue’]6.      W polu Store results in wybieramy zmienną:  varMstrXRequestDigest7.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors8.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu [Regular expression] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W pattern wpisujemy: \\3.      W Operation wybieramy:a. Ignore caseb. Replace text4.      W Replacement text wpisujemy: \5.      W Input text wpisujemy: {WorkflowVariable:User}6.      W store result in wybieramy zmienną: varStrUserLoginName7.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu [Web Request] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W adresie URL wpisujemy: {Common:WebUrl}/_api/web/sitegroups({WorkflowVariable:Security group ID})/users3.      Wybieramy bądź wpisujemy nazwę użytkownika i hasło:a. Username: domena\userb. Password: xxxxxxxxxx4.      Wybieramy metodę: POST5.      W polu Content type wpisujemy: application/json;odata=verbose6.      Klikamy w Add headers i dodajemy następujące nagłówki przy użyciu przycisku Add header:a. Accept – w polu Name wpisujemy: Accept, w polu Value wpisujemy: application/json;odata=verboseb. X-RequestDigest – w polu Name wpisujemy: X-RequestDigest, w polu Value wpisujemy: {WorkflowVariable:varMstrXRequestDigest}7.      W polu Content wpisujemy: { '__metadata’: { 'type’: 'SP.User’ }, 'LoginName’:'{WorkflowVariable:varStrUserLoginName}’ }8.      W polu Store result in ustawiamy parametr: Outcome9.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors10.      Zapisujemy akcję, klikając Save.
1.      Dodajemy akcję typu[Query XML] i przechodzimy do jej konfiguracji
2.      W XML Source wybieramy: XML
3.      W polu XML wpisujemy: {WorkflowVariable:varMstrXRequestDigest}
4.      W proces using wybieramy: XPath
5.      W polu Query wpisujemy: //*[local-name()=’FormDigestValue’]
6.      W polu Store results in wybieramy zmienną:  varMstrXRequestDigest
7.      W sekcji Error handling:
a. Capture errors ustawiamy na: Yes
b. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors
8.      Zapisujemy akcję klikając Save.
KonfiguracjaScreen1.      Dodajemy akcję typu [Web Request] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W adresie URL wpisujemy: {Common:WebUrl}/_api/contextinfo3.      Wybieramy bądź wpisujemy nazwę użytkownika i hasło:a. Username: domena\userb. Password: xxxxxxxxxx*Możemy zdefiniować konto przy użyciu którego zostanie wykonana akcja za pomocą stałych przepływu pracy – w tym celu należy przejść do pod adres [_layouts/15/NintexWorkflow/ManageCredentials.aspx?Scope=Web] i dodać stałą typu Credential4.      Wybieramy metodę: POST5.      W polu Store result in ustawiamy zmienną: varMstrXRequestDigest6.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors7.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu[Query XML] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W XML Source wybieramy: XML3.      W polu XML wpisujemy: {WorkflowVariable:varMstrXRequestDigest}4.      W proces using wybieramy: XPath5.      W polu Query wpisujemy: //*[local-name()=’FormDigestValue’]6.      W polu Store results in wybieramy zmienną:  varMstrXRequestDigest7.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors8.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu [Regular expression] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W pattern wpisujemy: \\3.      W Operation wybieramy:a. Ignore caseb. Replace text4.      W Replacement text wpisujemy: \5.      W Input text wpisujemy: {WorkflowVariable:User}6.      W store result in wybieramy zmienną: varStrUserLoginName7.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu [Web Request] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W adresie URL wpisujemy: {Common:WebUrl}/_api/web/sitegroups({WorkflowVariable:Security group ID})/users3.      Wybieramy bądź wpisujemy nazwę użytkownika i hasło:a. Username: domena\userb. Password: xxxxxxxxxx4.      Wybieramy metodę: POST5.      W polu Content type wpisujemy: application/json;odata=verbose6.      Klikamy w Add headers i dodajemy następujące nagłówki przy użyciu przycisku Add header:a. Accept – w polu Name wpisujemy: Accept, w polu Value wpisujemy: application/json;odata=verboseb. X-RequestDigest – w polu Name wpisujemy: X-RequestDigest, w polu Value wpisujemy: {WorkflowVariable:varMstrXRequestDigest}7.      W polu Content wpisujemy: { '__metadata’: { 'type’: 'SP.User’ }, 'LoginName’:'{WorkflowVariable:varStrUserLoginName}’ }8.      W polu Store result in ustawiamy parametr: Outcome9.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors10.      Zapisujemy akcję, klikając Save.
KonfiguracjaScreen1.      Dodajemy akcję typu [Web Request] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W adresie URL wpisujemy: {Common:WebUrl}/_api/contextinfo3.      Wybieramy bądź wpisujemy nazwę użytkownika i hasło:a. Username: domena\userb. Password: xxxxxxxxxx*Możemy zdefiniować konto przy użyciu którego zostanie wykonana akcja za pomocą stałych przepływu pracy – w tym celu należy przejść do pod adres [_layouts/15/NintexWorkflow/ManageCredentials.aspx?Scope=Web] i dodać stałą typu Credential4.      Wybieramy metodę: POST5.      W polu Store result in ustawiamy zmienną: varMstrXRequestDigest6.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors7.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu[Query XML] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W XML Source wybieramy: XML3.      W polu XML wpisujemy: {WorkflowVariable:varMstrXRequestDigest}4.      W proces using wybieramy: XPath5.      W polu Query wpisujemy: //*[local-name()=’FormDigestValue’]6.      W polu Store results in wybieramy zmienną:  varMstrXRequestDigest7.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors8.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu [Regular expression] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W pattern wpisujemy: \\3.      W Operation wybieramy:a. Ignore caseb. Replace text4.      W Replacement text wpisujemy: \5.      W Input text wpisujemy: {WorkflowVariable:User}6.      W store result in wybieramy zmienną: varStrUserLoginName7.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu [Web Request] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W adresie URL wpisujemy: {Common:WebUrl}/_api/web/sitegroups({WorkflowVariable:Security group ID})/users3.      Wybieramy bądź wpisujemy nazwę użytkownika i hasło:a. Username: domena\userb. Password: xxxxxxxxxx4.      Wybieramy metodę: POST5.      W polu Content type wpisujemy: application/json;odata=verbose6.      Klikamy w Add headers i dodajemy następujące nagłówki przy użyciu przycisku Add header:a. Accept – w polu Name wpisujemy: Accept, w polu Value wpisujemy: application/json;odata=verboseb. X-RequestDigest – w polu Name wpisujemy: X-RequestDigest, w polu Value wpisujemy: {WorkflowVariable:varMstrXRequestDigest}7.      W polu Content wpisujemy: { '__metadata’: { 'type’: 'SP.User’ }, 'LoginName’:'{WorkflowVariable:varStrUserLoginName}’ }8.      W polu Store result in ustawiamy parametr: Outcome9.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors10.      Zapisujemy akcję, klikając Save.
1.      Dodajemy akcję typu [Regular expression] i przechodzimy do jej konfiguracji
2.      W pattern wpisujemy: \\
3.      W Operation wybieramy:
a. Ignore case
b. Replace text
4.      W Replacement text wpisujemy: \
5.      W Input text wpisujemy: {WorkflowVariable:User}
6.      W store result in wybieramy zmienną: varStrUserLoginName
7.      Zapisujemy akcję klikając Save.
KonfiguracjaScreen1.      Dodajemy akcję typu [Web Request] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W adresie URL wpisujemy: {Common:WebUrl}/_api/contextinfo3.      Wybieramy bądź wpisujemy nazwę użytkownika i hasło:a. Username: domena\userb. Password: xxxxxxxxxx*Możemy zdefiniować konto przy użyciu którego zostanie wykonana akcja za pomocą stałych przepływu pracy – w tym celu należy przejść do pod adres [_layouts/15/NintexWorkflow/ManageCredentials.aspx?Scope=Web] i dodać stałą typu Credential4.      Wybieramy metodę: POST5.      W polu Store result in ustawiamy zmienną: varMstrXRequestDigest6.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors7.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu[Query XML] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W XML Source wybieramy: XML3.      W polu XML wpisujemy: {WorkflowVariable:varMstrXRequestDigest}4.      W proces using wybieramy: XPath5.      W polu Query wpisujemy: //*[local-name()=’FormDigestValue’]6.      W polu Store results in wybieramy zmienną:  varMstrXRequestDigest7.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors8.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu [Regular expression] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W pattern wpisujemy: \\3.      W Operation wybieramy:a. Ignore caseb. Replace text4.      W Replacement text wpisujemy: \5.      W Input text wpisujemy: {WorkflowVariable:User}6.      W store result in wybieramy zmienną: varStrUserLoginName7.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu [Web Request] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W adresie URL wpisujemy: {Common:WebUrl}/_api/web/sitegroups({WorkflowVariable:Security group ID})/users3.      Wybieramy bądź wpisujemy nazwę użytkownika i hasło:a. Username: domena\userb. Password: xxxxxxxxxx4.      Wybieramy metodę: POST5.      W polu Content type wpisujemy: application/json;odata=verbose6.      Klikamy w Add headers i dodajemy następujące nagłówki przy użyciu przycisku Add header:a. Accept – w polu Name wpisujemy: Accept, w polu Value wpisujemy: application/json;odata=verboseb. X-RequestDigest – w polu Name wpisujemy: X-RequestDigest, w polu Value wpisujemy: {WorkflowVariable:varMstrXRequestDigest}7.      W polu Content wpisujemy: { '__metadata’: { 'type’: 'SP.User’ }, 'LoginName’:'{WorkflowVariable:varStrUserLoginName}’ }8.      W polu Store result in ustawiamy parametr: Outcome9.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors10.      Zapisujemy akcję, klikając Save.
KonfiguracjaScreen1.      Dodajemy akcję typu [Web Request] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W adresie URL wpisujemy: {Common:WebUrl}/_api/contextinfo3.      Wybieramy bądź wpisujemy nazwę użytkownika i hasło:a. Username: domena\userb. Password: xxxxxxxxxx*Możemy zdefiniować konto przy użyciu którego zostanie wykonana akcja za pomocą stałych przepływu pracy – w tym celu należy przejść do pod adres [_layouts/15/NintexWorkflow/ManageCredentials.aspx?Scope=Web] i dodać stałą typu Credential4.      Wybieramy metodę: POST5.      W polu Store result in ustawiamy zmienną: varMstrXRequestDigest6.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors7.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu[Query XML] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W XML Source wybieramy: XML3.      W polu XML wpisujemy: {WorkflowVariable:varMstrXRequestDigest}4.      W proces using wybieramy: XPath5.      W polu Query wpisujemy: //*[local-name()=’FormDigestValue’]6.      W polu Store results in wybieramy zmienną:  varMstrXRequestDigest7.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors8.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu [Regular expression] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W pattern wpisujemy: \\3.      W Operation wybieramy:a. Ignore caseb. Replace text4.      W Replacement text wpisujemy: \5.      W Input text wpisujemy: {WorkflowVariable:User}6.      W store result in wybieramy zmienną: varStrUserLoginName7.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu [Web Request] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W adresie URL wpisujemy: {Common:WebUrl}/_api/web/sitegroups({WorkflowVariable:Security group ID})/users3.      Wybieramy bądź wpisujemy nazwę użytkownika i hasło:a. Username: domena\userb. Password: xxxxxxxxxx4.      Wybieramy metodę: POST5.      W polu Content type wpisujemy: application/json;odata=verbose6.      Klikamy w Add headers i dodajemy następujące nagłówki przy użyciu przycisku Add header:a. Accept – w polu Name wpisujemy: Accept, w polu Value wpisujemy: application/json;odata=verboseb. X-RequestDigest – w polu Name wpisujemy: X-RequestDigest, w polu Value wpisujemy: {WorkflowVariable:varMstrXRequestDigest}7.      W polu Content wpisujemy: { '__metadata’: { 'type’: 'SP.User’ }, 'LoginName’:'{WorkflowVariable:varStrUserLoginName}’ }8.      W polu Store result in ustawiamy parametr: Outcome9.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors10.      Zapisujemy akcję, klikając Save.
1.      Dodajemy akcję typu [Web Request] i przechodzimy do jej konfiguracji
2.      W adresie URL wpisujemy: {Common:WebUrl}/_api/web/sitegroups({WorkflowVariable:Security group ID})/users
3.      Wybieramy bądź wpisujemy nazwę użytkownika i hasło:
a. Username: domena\user
b. Password: xxxxxxxxxx
4.      Wybieramy metodę: POST
5.      W polu Content type wpisujemy: application/json;odata=verbose
6.      Klikamy w Add headers i dodajemy następujące nagłówki przy użyciu przycisku Add header:
a. Accept – w polu Name wpisujemy: Accept, w polu Value wpisujemy: application/json;odata=verbose
b. X-RequestDigest – w polu Name wpisujemy: X-RequestDigest, w polu Value wpisujemy: {WorkflowVariable:varMstrXRequestDigest}
7.      W polu Content wpisujemy: { '__metadata’: { 'type’: 'SP.User’ }, 'LoginName’:'{WorkflowVariable:varStrUserLoginName}’ }
8.      W polu Store result in ustawiamy parametr: Outcome
9.      W sekcji Error handling:
a. Capture errors ustawiamy na: Yes
b. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors
10.      Zapisujemy akcję, klikając Save.
KonfiguracjaScreen1.      Dodajemy akcję typu [Web Request] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W adresie URL wpisujemy: {Common:WebUrl}/_api/contextinfo3.      Wybieramy bądź wpisujemy nazwę użytkownika i hasło:a. Username: domena\userb. Password: xxxxxxxxxx*Możemy zdefiniować konto przy użyciu którego zostanie wykonana akcja za pomocą stałych przepływu pracy – w tym celu należy przejść do pod adres [_layouts/15/NintexWorkflow/ManageCredentials.aspx?Scope=Web] i dodać stałą typu Credential4.      Wybieramy metodę: POST5.      W polu Store result in ustawiamy zmienną: varMstrXRequestDigest6.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors7.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu[Query XML] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W XML Source wybieramy: XML3.      W polu XML wpisujemy: {WorkflowVariable:varMstrXRequestDigest}4.      W proces using wybieramy: XPath5.      W polu Query wpisujemy: //*[local-name()=’FormDigestValue’]6.      W polu Store results in wybieramy zmienną:  varMstrXRequestDigest7.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors8.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu [Regular expression] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W pattern wpisujemy: \\3.      W Operation wybieramy:a. Ignore caseb. Replace text4.      W Replacement text wpisujemy: \5.      W Input text wpisujemy: {WorkflowVariable:User}6.      W store result in wybieramy zmienną: varStrUserLoginName7.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu [Web Request] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W adresie URL wpisujemy: {Common:WebUrl}/_api/web/sitegroups({WorkflowVariable:Security group ID})/users3.      Wybieramy bądź wpisujemy nazwę użytkownika i hasło:a. Username: domena\userb. Password: xxxxxxxxxx4.      Wybieramy metodę: POST5.      W polu Content type wpisujemy: application/json;odata=verbose6.      Klikamy w Add headers i dodajemy następujące nagłówki przy użyciu przycisku Add header:a. Accept – w polu Name wpisujemy: Accept, w polu Value wpisujemy: application/json;odata=verboseb. X-RequestDigest – w polu Name wpisujemy: X-RequestDigest, w polu Value wpisujemy: {WorkflowVariable:varMstrXRequestDigest}7.      W polu Content wpisujemy: { '__metadata’: { 'type’: 'SP.User’ }, 'LoginName’:'{WorkflowVariable:varStrUserLoginName}’ }8.      W polu Store result in ustawiamy parametr: Outcome9.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors10.      Zapisujemy akcję, klikając Save.
KonfiguracjaScreen1.      Dodajemy akcję typu [Web Request] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W adresie URL wpisujemy: {Common:WebUrl}/_api/contextinfo3.      Wybieramy bądź wpisujemy nazwę użytkownika i hasło:a. Username: domena\userb. Password: xxxxxxxxxx*Możemy zdefiniować konto przy użyciu którego zostanie wykonana akcja za pomocą stałych przepływu pracy – w tym celu należy przejść do pod adres [_layouts/15/NintexWorkflow/ManageCredentials.aspx?Scope=Web] i dodać stałą typu Credential4.      Wybieramy metodę: POST5.      W polu Store result in ustawiamy zmienną: varMstrXRequestDigest6.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors7.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu[Query XML] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W XML Source wybieramy: XML3.      W polu XML wpisujemy: {WorkflowVariable:varMstrXRequestDigest}4.      W proces using wybieramy: XPath5.      W polu Query wpisujemy: //*[local-name()=’FormDigestValue’]6.      W polu Store results in wybieramy zmienną:  varMstrXRequestDigest7.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors8.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu [Regular expression] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W pattern wpisujemy: \\3.      W Operation wybieramy:a. Ignore caseb. Replace text4.      W Replacement text wpisujemy: \5.      W Input text wpisujemy: {WorkflowVariable:User}6.      W store result in wybieramy zmienną: varStrUserLoginName7.      Zapisujemy akcję klikając Save.1.      Dodajemy akcję typu [Web Request] i przechodzimy do jej konfiguracji2.      W adresie URL wpisujemy: {Common:WebUrl}/_api/web/sitegroups({WorkflowVariable:Security group ID})/users3.      Wybieramy bądź wpisujemy nazwę użytkownika i hasło:a. Username: domena\userb. Password: xxxxxxxxxx4.      Wybieramy metodę: POST5.      W polu Content type wpisujemy: application/json;odata=verbose6.      Klikamy w Add headers i dodajemy następujące nagłówki przy użyciu przycisku Add header:a. Accept – w polu Name wpisujemy: Accept, w polu Value wpisujemy: application/json;odata=verboseb. X-RequestDigest – w polu Name wpisujemy: X-RequestDigest, w polu Value wpisujemy: {WorkflowVariable:varMstrXRequestDigest}7.      W polu Content wpisujemy: { '__metadata’: { 'type’: 'SP.User’ }, 'LoginName’:'{WorkflowVariable:varStrUserLoginName}’ }8.      W polu Store result in ustawiamy parametr: Outcome9.      W sekcji Error handling:a. Capture errors ustawiamy na: Yesb. Store error text in ustawiamy parametr wychodzący: Errors10.      Zapisujemy akcję, klikając Save.
 1. Po zakończeniu konfiguracji klikamy w przycisk Publish.
 2. Uzupełnimy informację o paczce i klikamy Submit.

UDA Submit 300x145 - Nintex Workflow User Defined Actions

Paczka zostaje opublikowana i jest dostępna do użycia w ramach procesów Nintex Workflow.

 1. Przechodzimy do procesu Nintex Worfklow, dodajemy dostępną opublikowaną paczkę [UDA].

UDA AddUDA 300x190 - Nintex Workflow User Defined Actions

 1. Przechodzimy do konfiguracji i ustawiamy parametry wejściowe i wyjściowe.

UDA Config 300x154 - Nintex Workflow User Defined Actions

 

Po zakończeniu konfiguracji publikujemy proces Nintex Workflow i sprawdzamy czy zestaw [UDA] działa poprawnie.

Podsumowanie

Funkcjonalność User Defined Actions zwiększa elastyczności w procesach Nintex Workflow i znacząco zmniejsza ich złożoność. Wykorzystanie zestawów [UDA] w procesach może przynieść bardzo wymierne korzyści w postaci zmniejszenia nakładu potrzebnego na wdrażania i zarządzania procesami Nintex Workflow.

W kolejnym artykule poruszymy tematykę zarządzanie zestawami User Defined Actions.

sii - Nintex Workflow User Defined Actions

Nintex Logo RGB 600px e1503568264431 300x77 - Nintex Workflow User Defined Actions

 

Ocena:
Autor
Avatar
Mirosław Wasilewski

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej postów

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje ze świata Sii.

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami.

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Natalia Competency Center Director

Get an offer

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

APLIKUJ APLIKUJ

Paweł Process Owner

Join Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?