LEAN IT® Foundation

Dwudniowe szkolenie LEAN IT® Foundation obejmuje wybrane zagadnienia z obszarów LEAN management oraz Six Sigma i pokazuje ich zastosowanie w zarządzaniu usługami i organizacją IT.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Przydatne ale niekonieczne jest doświadczenie w obszarze usług IT i pracy z klientem/użytkownikiem.

CELE SZKOLENIA
 • Zrozumienie głównych zagadnień filozofii LEAN (LEAN Services, LEAN Manufacturing ) i metody Six Sigma oraz możliwości ich zastosowania w środowisku IT
 • Dostrzeżenie i zrozumienie potrzeby transformacji organizacji IT nastawionej na technologię w organizację usługową, nastawioną na generowanie wartości dla klienta
 • Zdobycie wiedzy związanej z miękkimi aspektami zarządzania organizacją IT, związanymi z ludźmi, ich podejściem do pracy oraz ich zachowaniami
 • Poznanie i zrozumienie relacji między LEAN IT® a ITIL®,
 • Przygotowanie do akredytowanego egzaminu LEAN IT® Foundation
ADRESACI

Pracownicy organizacji usługowych IT, w szczególności dyrektorzy departamentów informatyki, kierownicy wyższego i średniego szczebla, liderzy zespołów, specjaliści, właściciele usług i procesów.

FORMY ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach oparte o studium przypadku, interaktywne sesje powtórzeniowe

EGZAMIN
 • Test, 40 pytań, 1 odpowiedź prawidłowa
 • Pozytywny wynik: 26 (65%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 75 min.
 • Korzystanie z materiałów: nie
 • Korzystanie ze słownika: tak
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez akredytowanego, doświadczonego trenera, akredytowane materiały, zestaw próbnych pytań egzaminacyjnych wraz z kluczem odpowiedzi, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), udział w akredytowanym egzaminie, certyfikaty (ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu).

Lean IT® Association jest zastrzeżonym znakiem towarowym Lean IT Association LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres merytoryczny
 • Główne zagadnienia Lean (m.in. value stream, customer value, flow, pull, perfection)
 • LEAN IT® z poziomu różnych perspektyw: customer, process, performance, organization, attitude and behaviour
 • Jak postawić diagnozę i podjąć działania doskonalące procesy (value stream mapping)
 • Jak zidentyfikować i ograniczyć marnotrawstwa
 • Jak zastosować podejście KAIZEN do rozwiązywania problemów
 • Jak zastosować cykl DMAIC do podjęcia działań doskonalących
 • Jakie zachowania i postawy są niezbędne do wprowadzenia filozofii Lean w życie organizacji IT
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Sesje powtórzeniowe
 • Próbny egzamin i egzamin (opcjonalnie)
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 2 dni
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Angielskie
 • Egzamin : Angielski
Nazwa i czas trwania szkolenia Cena szkolenia za osobę* Cena egzaminu za osobę* Sii Warszawa Sii Wrocław Sii Kraków Sii Poznań Sii Gdańsk Sii Łódź
LEAN IT® Foundation
Czas trwania: 2 dni
1500 PLN 800 PLN 23-24.01.20
02-03.03.20
Na zamówienie
Na zamówienie
Na zamówienie
Na zamówienie
Na zamówienie
 • LEAN IT® Foundation

Pobierz katalog szkoleń